Mokykla visada turi žengti koja kojon su gyvenimu, keistis. Šiandien visa Europa modeliuoja, kaip priimti srautus pabėgėlių, tam reikia ruoštis ir Lietuvos mokykloms. Mokiniams turi būti skiepijama tolerancija karo pabėgėliams, plečiamos pasaulio suvokimo ribos.

Justino Vareikio progimnazija rugsėjo 16 dieną suruošė susitikimą su Lazdijų Motiejaus Gustaičio gimnazijos komanda. Dar pernai rudenį su šia gimnazija pasirašyta bendradarbiavimo sutartis. O suartino mus A. Ramanauskas Vanagas. Šių mokyklų aštuntų klasių mokiniai domėjosi partizanų vado gyvenimu, vyko vieni pas kitus į svečius. Vėliau mokytojai keitėsi metodine patirtimi. O šiemet mus sujungė gilinimasis į emigrantų padėtį mokyklose. Lazdijų M. Gustaičio gimnazija atvažiavo į svečius kartu su projekto Erasmus partneriais. Į Jonavos Justino Vareikio progimnaziją atvyko 55 svečiai iš Italijos, Ispanijos, Austrijos, Vokietijos, Portugalijos. Jie domėjosi, kaip emigrantų vaikai integruojami į ugdymosi procesą. Mokiniai dalinosi savo paaugliškais potyriais apie šalia esančius emigrantus. Savo istorijas papasakojo Justino Vareikio progimnazijos mokiniai iš Sirijos ir Ukrainos.

Mokytojai susibūrė skaitykloje ir svarstė apie darbo su emigrantais iššūkius. Justino Vareikio progimnazijos direktorė Olga Mediekšė džiaugėsi tokiu gausiu būriu svečių ir noriai dalinosi patirtimi. Ji kalbėjo, jog tai labai atsakinga ir daug dėmesio reikalaujanti sritis. Reikia suprasti šalies, iš kurios atvyksta emigrantas, kultūrą, padėti jam įsilieti į mokyklos gyvenimą. Pavyzdžiui, reikėjo paruošti klasės vaikus tam, jog mergaitė iš Sirijos dėvės hidžabą. Dabar mokiniai reaguoja labai natūraliai ir noriai bendrauja, mergaitė jaučiasi gerai. Atvyksta šeimų su skirtingomis patirtimis. „Vieni vaikai labai greitai išmoksta lietuvių kalbą, kitiems sekasi sunkiau, bet mes jiems padedame ir džiaugiamės kiekvienu pasiekimu“,- kalbėjo direktorė.

Skaityti daugiau: Mokykla žengianti kartu su gyvenimu

Justino Vareikio progimnazija nuo 2009 m. pradžios vykdo Olweus patyčių prevencijos programą. 2013 m. mokyklai pirmą kartą suteiktas Olweus mokyklos vardas, kuris po pakartotinių Olweus auditų vis pratęsiamas dvejiems mokslo metams. Po šių metų birželio mėnesį vykusio audito progimnazijai Olweus mokyklos vardas suteiktas 2019-2021 m.m.
Progimnazijos bendruomenės nariai ir toliau sieks kurti saugią aplinką mokiniams ir mažinti patyčių skaičių.
 
Informaciją pateikė psichologė I. Jurevičiūtė

Rugsėjo 2-osios rytą gausus būrys moksleivių, jų tėvelių susirinko prie progimnazijos į mokslo metų pradžios šventę.

Susirinkusiuosius sveikino progimnazijos direktorė Olga Mediekšė.

Šventėje didžiausias dėmesys buvo skirtas pirmokams, aštuntokams, pedagogams. Įteikus simbolinių dovanėlių pirmokams ir priešmokyklinio ugdymo grupės vaikams, palinkėta mokykloje rasti ir aplankyti dar nežinomas salas, stebuklingas pilis. Paraginta, kad mokiniai su draugais pastatytų didelį miestą, o gatves pavadintų Gerumo, Pagarbos, Darbštumo vardais.

Prasidėję mokslo metai tegu būna sėkmingi ne tik mokiniams, bet ir tėvams, ir mokytojams.

Informaciją parengė mokytoja N. Keturkaitė

Nuotraukas pateikė soc. pedagogė V. Ergardt

2019-2020 mokslo metais progimnazijos pedagogų komanda dalyvaus Ugdymo plėtotės centro projekto „Bendrojo ugdymo mokytojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų tobulinimas“ inovacijų išbandyme. Mokykla, kartu su dar trimis respublikos švietimo įstaigomis, laimėjo atranką iš 32 pateiktų paraiškų specialiojo ugdymo (vaikų, turinčių elgesio ir emocijų bei autizmo spektro sutrikimų) proceso inovacijai išbandyti. Į ugdymosi procesą bus integruojamas bei taikomas EDUSENSUS programų rinkinys. Tai padės atliepti įtraukiojo ugdymo proceso organizavimo poreikius, padės pedagogams ir švietimo pagalbos specialistams pritaikyti ir individualizuoti ugdymo turinį mokiniams su specialiaisiais ugdymosi poreikiais bei integruoti į ugdymosi procesą skaitmeninius mokymosi išteklius. Pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su Ugdymo plėtotės centru. Rugpjūčio 21 d. įvyko pirmasis susitikimas su VšĮ Neformalaus mokymosi klubo „MES“ atstovais, atsakingais už inovacijos išbandymo paslaugas. Susitikimo metu pristatyta siūloma inovacija, aptartas ir suderintas jos išbandymo planas.

Informaciją pateikė logopedė E. Ruckienė