Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. gegužės 20 d.  nutarimu Nr. 504 „Dėl Ugdymosi šeimoje įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas), nuo 2020 m. rugsėjo 1-osios vaikai gali būti mokomi šeimoje pagal priešmokyklinio, pradinio ir pagrindinio ugdymo I dalies bendrąsias programas. Taip įgytas išsilavinimas prilyginamas gautam mokykloje.

Apraše reglamentuotas prašymų pateikimas, tėvų (globėjų, rūpintojų) pareigos, ugdymosi šeimoje sąlygų, vaikų kompetencijų (brandos) ir mokymosi pasiekimų (žinių) lygio įvertinimas, mokymosi sutarties sudarymas ir nutraukimas, mokinių konsultavimas, aprūpinimas mokomąja medžiaga, mokymosi pažangos ir pasiekimų, jų socializacijos poreikio užtikrinimo periodinis vertinimas.

Mokinius, besiugdančius šeimose, konsultuos, mokomąja medžiaga aprūpins, mokymosi pažangą ir pasiekimus, socializacijos poreikio užtikrinimą periodiškai vertins mokykla.

Tėvai, pageidaujantys, kad jų vaikas nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. pradėtų ugdytis (būtų ugdomas) šeimoje, kviečiami teikti mokyklos direktoriui prašymus ir dokumentus nuo 2020 m. birželio 15 d. iki birželio 30 d.

Daugiau informacijos:

https://www.jvareikis.jonava.lm.lt/veiklos-sritys/ugdymas/ugdymas-seimoje

Birželio 17 dieną 8-ųjų klasių mokiniams buvo įteikti pagrindinio ugdymo programos I dalies baigimo pažymėjimai.

Visi 8a, 8b ir 8c klasių moksleiviai sėkmingai baigė mokymosi programą ir paskirtu laiku po vieną žengė pro puošnią arką į mokyklos fojė. Čia juos pasitiko ir kuo geriausios sėkmės bei siekių išsipildymo tolimesniame kelyje linkėjo klasių auklėtojos Rigvita Kunevičienė, Vida Bersėnienė, Laimutė Vidauskienė, pavaduotoja ugdymui Jurgita Skamaročienė. Aktyviausi bei pažangiausi mokiniai bei jų tėveliai buvo apdovanoti progimnazijos direktorės Olgos Mediekšės padėkos raštais ir atminimo dovanėlėmis. O nuo pat ryto 8-okus mokyklos facebook svetainėje džiugino ir graudino jaunesniųjų draugų, 7-ų klasių moksleivių ir auklėtojų, sukurtas nuotraukų filmukas.

VII-osios aštuntokų laidos mokykla nepamirš, juk 78 progimnazijos absolventai įmynė gilų pėdsaką mokyklos istorijoje: mokslo ir sporto pasiekimais, drauge nuveiktais darbais, įgyvendintomis iniciatyvomis, projektinėmis veikomis. Progimnazijos bendruomenė prisimins VII-ąją laidą, žvelgdama į kieme pasodintą ir tvirtai šaknis įleidusį ąžuoliuką, gerėdamasi pačių mokinių nutapytais paveikslais ir sėdėdama ant suolelių, kurie, tėvelių iniciatyva, puoš mokyklos interjerą.

Informaciją ir nuotraukas pateikė pavaduotoja ugdymui Jurgita Skamaročienė ir mokytoja Diana Riaubienė

Birželio 12d. vyko netradicinio ugdymo „Sveikatingumo ir turizmo“ diena. Mokinių rytas prasidėjo sveikų pusryčių gamyba, vėliau sekė virtualus turas po didžiuosius pasaulio stadionus, mokiniai savo žinias galėjo pasitikrinti sporto viktorinoje. O kaip gi be sporto? Fizinį aktuvumą mokiniai demonstravo atlikdami namuose jogos treniruotę, važinėdami dviračiu, žaisdami su kamuoliu, atlikdami pratimus prie treniruoklių ir kt. Ačiū mokinukams už aktyvų dalyvavimą veiklose.

Informaciją pateikė fizinio ugdymo mokytoja Rigvita Kunevičienė

 

Birželio 11 dieną Jonavos sporto arenoje vyko 2019-2020 m. m. Lietuvos mokyklų žaidynių apibendrinimo šventė, kurioje paskelbti rezultatai ir pagerbti fizinio ugdymo mokytojai.

Džiaugiamės, jog mūsų mokykla bendroje rajono įskaitoje iškovojo dvi trečias vietas (pradinių ir pagrindinių mokyklų tarpe) ir buvo apdovanota padėkos raštais bei atminimo taurėmis.

Progimnazijos fizinio ugdymo mokytojai Rigvitai Kunevičienei padėkota už atsakingą sportinį jaunosios kartos ugdymą, įvairiose rajono bei zoninėse sporto varžybose pasiektus aukštus rezultatus. Mokytojams Albinui Pavasariui ir Oto Graudiniui įteiktos atminimo statulėlės už viso gyvenimo nuopelnus ugdant jaunąją kartą, skiepijant jose meilę sportui, fiziniam aktyvumui ir sveikam laisvalaikio praleidimo būdui.

Informaciją pateikė direktorės pavaduotoja ugdymui Jurgita Skamaročienė

Nuotraukas pateikė fizinio ugdymo mokytoja Rigvita Kunevičienė

Jonavos Justino Vareikio progimnazijoje birželio 11d. vyko karjeros diena 5-8 klasių mokiniams.

Mokiniai susipažino su įvairiomis profesijomis, sužinojo apie profesijų darbo specifiką, kokių asmeninių savybių reikalauja? Atliko savianalizės testus, rašė rašinėlį: „Man patinkančios profesijos. Kodėl?“, piešė piešinius: „Profesijų medis“, „Mano būsima profesija“, ruošė plakatą „Mano būsima profesija ir mano artimųjų profesijos“, žiūrėjo video filmukus apie dominančias profesijas. Aštuntų klasių mokiniai „svajojo“: „Koks aš būsiu po 20 metų?“.

Karjeros koordinatorė L. Graudinienė