Gerbiami Tėveliai, Mokytojai, progimnazijos draugai,

dėkodami Jums už 2020 metais suteiktą paramą (iš 1,2 proc. GPM progimnazijai 2020 metais lapkričio mėnesį už 2019 metus pervesta 3777,29 Eur.), džiaugiamės, kad atlikta nemažai materialinės bazės atnaujinimo darbų, kurie prisideda prie mokinių ugdymosi sąlygų gerinimo. Ypač daug lėšų reikalauja patalpų remontas, kuris vis dar intensyviai vyksta ir tęsis tol, kol bus vykdoma išorinė mokyklos pastato renovacija.

Taip pat turime svajonių ir planų dėl edukacines aplinkas gerinančių darbų, vienas jų – progimnazijos vidinio kiemelio pritaikymas mokinių edukacijai ir poilsiui. Tam reikalinga visų Jūsų geranoriška parama.

Todėl kviečiame 1,2 procentus nuo Jūsų jau sumokėto gyventojų pajamų mokesčio (GPM) skirti Jonavos Justino Vareikio progimnazijai ir kartu prisidėti prie progimnazijos gerovės kūrimo.

          Ačiū visiems, rėmusiems ir remiantiems progimnaziją!

         Bendruomenės vardu direktorė Olga Mediekšė

 

Kaip skirti paramą?

       -   Per tinklapį https://deklaravimas.vmi.lt/ (naudojantis internetine bankininkyste). 

       -   Užpildytą popierinę formą siunčiant: Neravų g. 8, 66257 Druskininkai.

Prašymai pervesti pajamų mokesčio dalį teikiami iki gegužės 1 d.

DAUGIAU INFORMACIJOS 

https://www.vmi.lt/evmi/kuria-forma-ir-iki-kada-reikia-pateikti-deklaruojant-2020-metais-gautas-pajamas

Nors mokiniai mokosi nuotoliniu būdu, vis tiek tęsiasi „Metų klasės“ rinkimai. Daugiausiai ir po lygiai taškų kovo mėnesį surinko 5c ir 6e klasės. Sveikiname juos! 

Susumavus spalio – kovo mėnesių rezultatus, pirmauja 6d klasė. Antroje vietoje lieka 5c klasė. „Metų klasės“ tarpiniai rezultatai skelbiami kiekvieno mėnesio pirmą savaitę.

Direktorės pavaduotoja ugdymui Ina Jakovlevienė

Jonavos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. kovo 30 d. sprendimu „Dėl Jonavos Justino Vareikio progimnazijos infekcijų plitimą ribojančio režimo nustatymo“  nuo 2021 m. kovo 27 d. iki balandžio 8 d. imtinai įvedamas infekcijų plitimą ribojantis režimas 3a klasėje, tuo laikotarpiu klasės mokiniai bus izoliacijoje, ugdymas 3a klasėje nuo 2021 m. kovo 29 d. iki balandžio 2 d. vyks nuotoliniu būdu.

Direktorė Olga Mediekšė

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimu Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikoje paskelbimo“, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro-valstybės ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. lapkričio 6 d. Nr. V-2543 sprendimu „Dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų“, 2020 m. gruodžio 17 d. Nr. V-2934 sprendimo „Dėl pradinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų“ 1.2.8. punktu (pailgintos dienos grupės veikloje gali dalyvauti tik tos pačios klasės (grupės) mokiniai),

i n f o r m u o j u, kad nuo kovo 23 dienos

pailgintos darbo dienos grupę kontaktiniu būdu galės lankyti priešmokyklinio ugdymo grupės vaikai ir 1 klasių mokiniai.

Veiklos vyks:

PUG – 57 kabinete, auklėtojos Jolita Žižienė, Odeta Fedotovaitė;

1a – 76 kabinete, auklėtoja Ramunė Rugienė;

1b – 75 kabinete, auklėtoja Laimutė Graudinienė;

1c – 53 kabinete, auklėtojos Lina Antončikienė, Levutė Bradauskienė.

Direktorė  Olga Mediekšė