Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimu Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikoje paskelbimo“, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. lapkričio 6 d. Nr. V-2543 sprendimu „Dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų“, 2020 m. lapkričio 6 d. Nr. V-2544 sprendimu „Dėl pradinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų“, 2020 m. lapkričio 6 d. Nr. V-2545 sprendimu „Dėl pagrindinio ir vidurinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų“, Nuotolinio mokymo organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu 2020 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. V-143 ir Progimnazijos tarybos pritarimu, informuoju, kad gruodžio 7-11 dienomis

 1. Įprastu būdu mokysis:
  • priešmokyklinio ugdymo vaikai,
  • 1–4 klasių mokiniai,
  • 5 klasių mokiniai.

5 klasių mokiniai mokysis:

5a kl. – 61 kabinete,

5b kl. – 69 kabinete,

5c kl. –  5 kabinete,

5d kl. – 10 kabinete.

Pamokos vyks įprasta tvarka progimnazijoje, laikantis visų nustatytų higienos reikalavimų ir 5 klasėse dėvint nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones pamokų bei pertraukų metu, o PUG ir 1-4 klasėse – dėvint nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones bendrose mokyklos erdvėse, kai maišosi kitų klasių (srautų) mokiniai ir negalima išvengti kontakto tarp skirtingose klasėse ugdomų mokinių.

 1. Nuotoliniu būdupagal tvarkaraštį mokysis 6, 7, 8 klasių mokiniai.

Ugdant 6, 7, 8 klasių mokinius dirbsime ta pačia tvarka, kaip dirbome nuo lapkričio 3 d..

 1. Neformalusis vaikų švietimas bus vykdomas nuotoliniu būdu.

Apie ugdymo organizavimą nuo gruodžio 14 dienos informuosime gruodžio 11 d.

Išlikite ramūs bei sveiki!

Direktorė

Olga Mediekšė

Ramybės skvere jau antrus metus Jonavos miesto gyventojus ir svečius džiugina Kalėdinių eglučių miestelis, kuriame galime pamatyti ir mūsų progimnazijos bendruomenės sukurtą kalėdinę eglę.

Visą lapkričio mėnesį technologijų mokytojos Gražina Vitkauskienė, Kristina Gricenko drauge su mokinukais iš 5c, 6d, 6e, 6f klasių rinko samanas, šakas, dažė kankorėžius ir kūrė kalėdinę dovaną miestui. Ačiū mokytojoms ir mokiniams!

Kviečiame visus aplankyti nuostabų Kalėdinių eglučių miestelį, pasigrožėti progimnazijos ir kitų rajono įstaigų bei įmonių sukurtomis eglėmis ar kalėdiniais medžiais. Ir nepamirškime už progimnazijos eglę balsuoti Jonavos savivaldybės mero M.Sinkevičiaus facebook puslapyje.

Informaciją ir nuotraukas pateikė direktorės pavaduotoja ugdymui Jurgita Skamaročienė

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimu Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikoje paskelbimo“, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. lapkričio 6 d. Nr. V-2543 sprendimu „Dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų“, 2020 m. lapkričio 6 d. Nr. V-2544 sprendimu „Dėl pradinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų“, 2020 m. lapkričio 6 d. Nr. V-2545 sprendimu „Dėl pagrindinio ir vidurinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų“, Nuotolinio mokymo organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu 2020 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. V-143 ir Progimnazijos tarybos pritarimu, informuoju, kad lapkričio 30 - gruodžio 4 dienomis

 1. Įprastu būdu mokysis:
  • priešmokyklinio ugdymo vaikai,
  • 1–4 klasių mokiniai,
  • 8 klasių mokiniai.

8 klasių mokiniai mokysis:

8a kl. – 4 kabinete,

8b kl. – 13 kabinete,

8c kl. – 36 kabinete,

8d kl. – 46 kabinete,

8e kl. – 63 kabinete.

Pamokos vyks įprasta tvarka progimnazijoje, laikantis visų nustatytų higienos reikalavimų ir 8 klasėse dėvint nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones pamokų bei pertraukų metu, o PUG ir 1-4 klasėse – dėvint nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones bendrose mokyklos erdvėse, kai maišosi kitų klasių (srautų) mokiniai ir negalima išvengti kontakto tarp skirtingose klasėse ugdomų mokinių.

 1. Nuotoliniu būdupagal tvarkaraštį mokysis 5, 6, 7 klasių mokiniai.

Ugdant 5, 6, 7 klasių mokinius dirbsime ta pačia tvarka, kaip dirbome nuo lapkričio 3 d..

 1. Neformalusis vaikų švietimas bus vykdomas nuotoliniu būdu.

Apie ugdymo organizavimą nuo gruodžio 7 dienos informuosime gruodžio 4 d.

Išlikite ramūs bei sveiki!

Direktorė

Olga Mediekšė

Visus, užėjusius į Justino Vareikio progimnaziją, pasitinka tautinėmis spalvomis papuoštas valstybės simbolis - Gediminaičių stulpai. „Kaip gražu!“ „Kokia proga juos puošiate?“ „Kas dekoravo?“, - tokie ir panašūs klausimai kyla mokyklos svečiams ir mūsų mokinukams.

Šie Gediminaičių stulpai – tai projekto „MUMS. JONAVAI. LIETUVAI“ veikla (projektas vykdomas „Lyderių laikas 3“ projekto rėmuose), vienijanti ir burianti Jonavos mieste ir rajone veikiančias ugdymo bei verslo įmones. Projekto iniciatoriai ir organizatoriai - Justino Vareikio progimnazija ir Jonavos politechnikos mokykla.

Mokykloje Gediminaičių stulpais džiaugsimės dar vieną savaitę, o prie jų dekoravimo prisidėjo septintų klasių mokiniai, vadovaujami dailės mokytojos Giedrės Kanapeckaitės. Džiaugiamės gražiu, kūrybingu mokinių ir mokytojos bendradarbiavimu ir nuostabiu rezultatu.

Informaciją pateikė direktorės pavaduotoja ugdymui,  I.M.K narė Jurgita Skamaročienė

Nuotraukas pateikė dailės mokytoja Giedrė Kanapeckaitė

Lapkričio 25 dienos popietę Jonavos Justino Vareikio progimnazijos mokytojai susirinko prie kompiuterių ekranų į  virtualią metodinę dieną ,,Refleksija ir įsivertinimas“, kur dalinosi gerąja patirtimi. Metodinė diena – viena iš Jonavos rajono savivaldybės LL3 pokyčio projekto „Tarpusavio sąveika stiprinant pažinimo kompetenciją (mokėjimo mokytis gebėjimus)“ veiklų. Renginį organizavo mokyklos Metodinės taryba ir I.M.K nariai.

Kiekviena metodinė grupė sukaupė inovatyvių metodų banką ir jį pristatė. Progimnazijos pavaduotoja ugdymui Ina Jakovlevienė aptarė atliktas veiklas, pasidžiaugė, jog yra sukauptas aktyviųjų metodų bankas, kuriuo gali naudotis kiekvienas ir galima bus pasidalinti su pokyčio projekto mokyklomis. Tuomet renginio moderatorė pakvietė atstovus pristatyti ir pakomentuoti pasirinktus metodus. Darbą pradėjo pradinių klasių mokytojos Asta Vaitkuvienė ir Jūratė Smailienė, išsamiai aptardamos darbo patirtį. Lietuvių kalbos mokytoja Audronė Žagunienė pristatė metodus, kurie tinka ne tik kalbininkams. Vida Bersėnienė kalbėjo apie užsienio kalbų mokytojų metodų įvairovę. Irena Beinorienė ir Giedrė Kanapeckaitė atskleidė dorinio ir estetinio ugdymo subtilybes. Rigvita Kunevičienė pateikė inovatyvių metodų fizinio ugdymo pamokoms ir tiesiog mokinių aktyvinimui. Mokytojos Jūratė Stankaitienė ir Sigita Rancaitė pristatė metodų delninę, kurią visada patogu turėti. Pagalbos mokiniui specialistų metodinės grupės narės Lina Zajankausienė ir Edita Ruckienė pasiūlė metodų dirbančioms su disleksija turinčiais vaikais. Klasės auklėtojų metodinei grupei atstovavo Renata Kuklierienė, kuri pristatė ,,Debatų“ metodą. Mokyklos metodinės tarybos pirmininkė Loreta Kazlauskienė paruošė pranešimą ,,Pamoka studija – kolegialaus profesinio augimo galimybė“, kuriame pateikė analizę pamokos, kurią planavo ir vedė su kolege Diana Kizogian. Medžiaga iš kursų pasidalino mokytojos Diana Kizogian, Daiva Puišienė, Sandra Matulionė, Jūratė Smailienė, Irena Beinorienė.

Metodinę dieną apibendrino direktorė Olga Mediekšė, kuri supranta, jog atliktas didelis darbas, padedantis tobulinti pamoką. Ji pabrėžė, jog mokytojas turi nuolat ieškoti, kurti, dalintis. Mokytojai suvokia, jog profesinio kapitalo negali skolinti ar padovanoti, jį turi sukaupti patys. Mūsų veikla šiandien prie to prisideda. Mokytojų bendradarbiavimas tobulinant pamoką svarbus. Pedagogai jausis gerai, kai bus tikri savo profesinio augimo šeimininkai, kuriais pasitikima.

Metodinės tarybos pirmininkė, I.M.K narė Loreta Kazlauskienė