Lina Zajankauskienė - specialioji pedagogė

 Dirba I aukšto 18 kabinete

Darbo laikas:

Pirmadienis:   8.00 – 13.00 val.     

Antradienis:    8.00 – 14.15 val. 

Trečiadienis:  8.00 – 14.00 val. 

Ketvirtadienis:  8.00 – 14.00 val. 

Penktadienis:  8.00 – 13.00 val. 

 

Konsultacijų laikas tėvams, pedagogams:

Antradieniais13.00 – 14.00 val.

Ketvirtadienis: 13.00 – 14.00 val.

Tėvai konsultuojami suderinus iš anksto per Tamo dienyną.

 

Specialiojo pedagogo teikiama pagalba

  • Teikia pagalbą PUG, pradinių ir pagrindinių klasių mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių.
  • Veda specialiąsias pamokas mokymosi pasiekimams gerinti.
  • Konsultuoja mokytojus, specialiųjų poreikių mokinių tėvus (globėjus, rūpintojus) ir kitus asmenis, tiesiogiai dalyvaujančius ugdymo procese specialiosios pedagoginės pagalbos mokiniams teikimo klausimais.

 

 


 Informacija atnaujinta 2020-12-21