Lina Zajankauskienė - specialioji pedagogė

 Dirba I aukšto 26 kabinete (prie sporto salės)

Darbo laikas:

Pirmadienis:   8.00 – 16.00 val.     

Antradienis:    8.00 – 16.30 val. 

Trečiadienis:  8.00 – 16.00 val. 

Ketvirtadienis: 8.00 – 16.30 val. 

Penktadienis: 8.00 – 15.00 val. 

 

 

Konsultacijų laikas tėvams:

Tėvai konsultuojami suderinus iš anksto per Tamo dienyną.

 

Specialiojo pedagogo teikiama pagalba

  • Teikia specialiąją pedagoginę pagalbą PUG, pradinių ir pagrindinių klasių mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių.
  • Veda specialiąsias pamokas/pratybas mokinių sutrikusioms funkcijoms lavinti, ugdymosi pasiekimams gerinti.
  • Konsultuoja mokytojus, tėvus (globėjus, rūpintojus) ir kitus asmenis, tiesiogiai dalyvaujančius ugdymo procese specialiosios pedagoginės pagalbos mokiniams teikimo klausimais.

 

 


 Informacija atnaujinta 2023-11-29