Jonavos Justino Vareikio progimnazija spalio 22-25 dienomis buvo pilna svečių – Europos Komisijos finansuojamo Erasmus+ programos tarpmokyklinės strateginės partnerystės projekto „Take the e+Train“ dalyvių, kurie atvyko iš 5 šalių: Lenkijos, Slovakijos, Italijos, Ispanijos, Graikijos. Visa mokyklos bendruomenė ruošėsi ir aktyviai dalyvavo susitikimo su svečiais programoje. Spalio 22 rytą mokiniai pasitiko svečius šokdami „Kepurinę“, kuri kvietė nuoširdžiam bendravimui. Vėliau salėje svečius pasveikino mokyklos direktorė Olga Mediekšė, buvo paruošti šalių partnerių pristatymai anglų kalba ir mokinių atliekamos dainos italų, graikų ir lenkų kalbomis, pagerbti tie, kurių indėlis į projekto veiklą labai svarus. Jie sukūrė įvairius darbus projektui: Dovydas Višumirskis (5a) – projekto logotipą, Faustas Jakovlevas (5a) – talismaną, tėtis Vytautas Kalpokas – projekto tinklapį patalpino savo serveryje. Vėliau mokiniai vedė ekskursiją svečiams po mokyklą. Mokytojai L. ir K. Morkūnai bei V. Bartkevičienė pristatė etnokultūrinę veiklą progimnazijoje. O tada užsiėmimai persikėlė už mokyklos ribų. Projekto partneriai vyko į ekskursiją po Jonavą, edukaciją Krašto muziejuje, kurioje dalyvavo ir vaikų folkloro grupė „Ramtatukai“. O dieną vainikavo vakarienė su mokyklos bendruomene, kurioje dalyvavo grupės „Laduta“ nariai.

Spalio 23 dieną svečiai stebėjo atviras pamokas, kurios, kaip sako partneriai, „buvo įdomios, mokytojai naudojo daug išmaniųjų įrankių.“ Sužavėjo pamokų organizuotumas, mokinių savęs vertinimas. Šią dieną svečiai su mūsų mokyklos mokiniais vyko į Vilnių. Geležinkelio muziejuje dalyvavo edukacijoje „Kas valdo traukinius?“, aplankė senamiestį ir Valdovų rūmus.

Spalio 24 dieną buvo tęsiamas atvirų pamokų stebėjimas ir aptarimas. Vėliau vyko susitikimas savivaldybėje su Jonavos rajono meru Eugenijum Sabučiu bei Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus specialistais. Svečiai buvo sužavėti labai šiltu ir nuoširdžiu mero sutikimu. Ypač nustebino paties mero gebėjimas puikia anglų kalba pristatyti Jonavos miesto istoriją, dabartinius faktus, problemas ir švietimo ypatumus. Iš savivaldybės visi vėl skubėjo į Justino Vareikio progimnaziją, kur vyko moksleivių tiriamųjų darbų konferencija „Aplinka, kurioje gyvenu“. Joje buvo pristatyti darbai, kuriuose tiriamos įvairios ekologinės problemos. Ypač sužavėjo šie mokinių parengti pranešimai: „Nitratų nustatymas daržovėse ir vaisiuose“ (ruošė 8c kl. mok. J. Žuvelis ir K. Kalpokas, mokytoja J. Jasaitienė), „Transporto priemonių intensyvumas prie mokyklos“ (ruošė 8c kl. mok. A. Ivanovas ir 8b.kl. mok. E. Baranskis, D. Stankevičius, mokytojos G. Arcerienė ir L. Nekrošienė), „Bioindikatoriai: kaip nustatyti oro užterštumą?“ (ruošė 7a kl. mok. E. Butkutė, A. Pivoriūnaitė, mokytoja I. Nomeikė). Labai nustebino darbų aktualumas, atlikimo kokybė ir mokinių anglų kalbos mokėjimo lygis.

Visas tris viešnagės dienas vyko projekto koordinatorių susirinkimai, kuriuose buvo aptariama projekto eiga, numatomos artimiausios veiklos ir jų atlikimo terminai.

Susitikimo Lietuvoje refleksijoje svečiai išsakė daug šiltų žodžių projekto koordinatorei mokykloje Vidai Bersėnienei, mokyklos vadovams, mokytojams, moksleiviams. Teigė, jog apie Lietuvą parsiveš tik pačius gražiausius prisiminimus ir tikisi, kad šis apsilankymas sustiprins bendradarbiavimą, nes leido pažinti mus, kaip projekto partnerius, iš arčiau.

Iki susitikimo Italijoje!

Informaciją pateikė mokytoja Loreta Kazlauskienė

Nuotraukas pateikė mokytoja Sigita Rancaitė