Viktorija Gaižauskienė – Jonavos visuomenės sveikatos biuro specialistė

dirba I aukšto 3 kabinete

 

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistės darbo laikas:

Antradieniais: 7.00–14.45 val.

Trečiadienis:   7.00–14.45 val.

Ketvirtadienis: 7.00–14.45 val.

Penktadienis:  7.00–14.45 val.

Pietų pertrauka: 11.00–11.45 val.

 

  

 Visuomenės sveikatos priežiūros specialisto teikiama pagalba:
1. Konsultacijų mokytojams, mokiniams, jų tėvams teikimas sveikatos klausimais.
2. Prevencinė veikla sveikatos išsaugojimo bei stiprinimo klausimais.
3. Mokinių maitinimo organizavimo priežiūra.
4. Pirmosios medicinos pagalbos teikimas.
5. Gydytojų rekomendacijų, mokiniui grįžus po ligos, profilaktinių patikrinimų, laikymosi priežiūra.
6. Mokymosi aplinkos atitikimo higienos normoms priežiūra.


 Informacija atnaujinta 2018-08-31

 

Inga Jurevičiūtė – psichologė

dirba I aukšto 26 kabinete

Tel. nr. 8 675 28456. (Susitarus iš anksto yra galimybė susitikti ir kitu nei nurodytas laiku.)           

 

Konsultacijų laikas:

Pirmadienis:       8.00–13.30 val. 

Antradienis:         8.00–13.30 val.

Trečiadienis:       8.00–13.30 val.

Ketvirtadienis:     8.00–13.30 val.

Pietų pertrauka: 12.00-12.30 val.

Esant nenumatytiems atvejams, darbo valandos gali keistis.

 

Psichologo pagrindinis uždavinys – rūpintis vaikų psichine sveikata ir reikalingų psichologinio ugdymo sąlygų sudarymu.

Psichologo teikiama pagalba
1. Individualios konsultacijos, skirtos nustatyti vaiko, tėvų (ar teisėtų vaiko atstovų), pedagogų problemas ir padėti jas spręsti.
2. Pagalba mokymosi sunkumų, mokymosi motyvacijos, elgesio, emocinių, bendravimo problemų turintiems mokiniams.
3. Mokinių, tėvų, pedagogų švietimas aktualiais vaiko psichologijos, amžiaus tarpsnių, pedagoginės ir socialinės psichologijos klausimais.
4. Psichologinių problemų prevencijos poreikio įvertinimas, prevencinių priemonių bei programų rengimas, organizavimas ir įgyvendinimas.

Psichologinė pagalba mokykloje teikiama, kai:
1. Mokinys į psichologą kreipiasi savarankiškai;
2. Prašo mokinio (vaiko) tėvai (globėjai, rūpintojai);
3. Siunčiamas mokytojų, gavus tėvų (globėjų, rūpintojų) sutikimą;
4. Prašo Vaiko teisių apsaugos tarnyba, jeigu tėvai nesirūpina vaiku.

 

 


 Informacija atnaujinta 2019-02-05

  Edita Ruckienė - logopedė

  dirba II aukšto 53a kabinete

  Darbo laikas:

  Pirmadienis 08.00-15.00

  Antradienis 09.00-15.00

  Trečiadienis 09.00-15.00

  Ketvirtadienis 09.00-15.00

  Penktadienis 09.15-13.00

  Tėvų konsultavimas:

  Pirmadienis 11.00-12.00

  Antradienis  09.00-10.00

  Ketvirtadienis 09.00-10.00, 14.00-15.00

  Penktadienis 09.15-10.30

  Tėvai konsultuojami užsirašius iš anksto tel. 8349 65074

 

Logopedo pagrindinis uždavinys – rūpintis mokinių kalbos vystymosi raida, kalbos, kalbėjimo bei kitų komunikacijos sutrikimų korekcija.

Logopedo teikiama pagalba

  • Įvertina mokinių kalbos raidos ypatumus, nustato kalbos ir kalbėjimo sutrikimus.
  • Sudaro individualias, pogrupines, grupines kalbos ugdymo programas.
  • Veda individualias, pogrupines, grupines logopedines pratybas.
  • Šviečia mokyklos bendruomenę aktualiais kalbos raidos, kalbos neišlavėjimo, sutrikimų prevencijos ir jų šalinimo klausimais.

 

 


 Informacija atnaujinta 2019-01-31


 Viktorija Ergardt  – socialinė pedagogė.

 dirba II aukšto 48 kabinete

 

 Darbo laikas:

 Kontaktinės valandos

 Pirmadienis 8.00 – 15.00

 Antradienis 8.00 – 15.00

 Trečiadienis 8.00 – 15.00

 Ketvirtadienis 8.00 – 15.00

 Penktadienis 8.00 – 14.00

 Esant nenumatyties atvejams, darbo valandos gali keistis.

 

 Socialinė pedagogė – tai vaiko gerovės advokatė, o ne teisėja ar baudėja.

 Socialinės pedagogės teikiama pagalba:

1. Konsultacijos mokytojams, mokiniams, jų tėvams teikimas socialiniais klausimais.
2. Prevencinė veikla elgesio, gyvenimo įgūdžių formavimo klausimais.
3. Mokinių nemokamo maitinimo organizavimas.
4. Mokinių nukreipimas specialistų konsultacijoms socialiniais, pedagoginiais, psichologiniais klausimais.
5. Dokumentų rengimas socialinei paramai gauti rizikos šeimų vaikams.

 


 Informacija atnaujinta 2020-03-26