0

  Edita Ruckienė - logopedė

  dirba II aukšto 53a kabinete

  Darbo laikas:

  Pirmadienis 07.00-11.00

  Antradienis 11.00-16.00

  Trečiadienis 11.00-16.00

  Ketvirtadienis 11.00-16.00

  Penktadienis 10.30-14.30

 

  Tėvų konsultavimas:

  Pirmadienis 7.00-8.00

  Antradieniais, trečiadieniais, ketvirtadieniais 15.00-16.00

  Tėvai konsultuojami užsirašius iš anksto tel. 8349 65074

 

Logopedo pagrindinis uždavinys – rūpintis mokinių kalbos vystymosi raida, kalbos, kalbėjimo bei kitų komunikacijos sutrikimų korekcija.

Logopedo teikiama pagalba

  • Įvertina mokinių kalbos raidos ypatumus, nustato kalbos ir kalbėjimo sutrikimus.
  • Sudaro individualias, pogrupines, grupines kalbos ugdymo programas.
  • Veda individualias, pogrupines, grupines logopedines pratybas.
  • Šviečia mokyklos bendruomenę aktualiais kalbos raidos, kalbos neišlavėjimo, sutrikimų prevencijos ir jų šalinimo klausimais.

 

 


 Informacija atnaujinta 2019-01-20