Edita Ruckienė - logopedė

  dirba II aukšto 53a kabinete

 

Darbo laikas:

  Pirmadienis 08.00-15.00

  Antradienis 09.00-14.00

  Trečiadienis 09.00-14.30

  Ketvirtadienis 09.00-14.15

  Penktadienis 08.00-14.00

  Tėvų konsultavimas:

  Pirmadienis 11.00-13.00

  Trečiadienis 10.00-12.00

  Ketvirtadienis 11.00-12.00

Tėvai konsultuojami suderinus iš anksto per Tamo dienyną.

 

Logopedo pagrindinis uždavinys – rūpintis mokinių kalbos vystymosi raida, kalbos, kalbėjimo bei kitų komunikacijos sutrikimų korekcija.

Logopedo teikiama pagalba

  • Įvertina mokinių kalbos raidos ypatumus, nustato kalbos ir kalbėjimo sutrikimus.
  • Sudaro individualias, pogrupines, grupines kalbos ugdymo programas.
  • Veda individualias, pogrupines, grupines logopedines pratybas.
  • Šviečia mokyklos bendruomenę aktualiais kalbos raidos, kalbos neišlavėjimo, sutrikimų prevencijos ir jų šalinimo klausimais.

 

 


 Informacija atnaujinta 2020-02-21