Gruodžio 2 d. progimnazijoje tradiciškai buvo paminėta knygnešio Justino Vareikio vardo diena. Jau devyniolika metų mūsų mokykla vadinama jo vardu. Renginio tikslas – garsinti ir populiarinti knygnešio Justino Vareikio vardą.

Uždaviniai: supažindinti mokinius su knygnešiais, skatinti atskleisti savokūrybinius, organizacinius, socialinius gebėjimus, garsinti progimnazijos vardą.

Renginys prasidėjo klasių kolektyvuose: buvo giedamas progimnazijos himnas.PUG vaikučiai ir pirmokai žiūrėjo ir aptarė filmą apie knygnešį Justiną Vareikį. Kirpo raides ir užrašė „Knygnešys Justinas Vareikis“, raideles puošė, aplikavo. Surengė darbų parodą, ją aptarė.

 

2-4 klasių mokiniai su mokytojomis žiūrėjo ir aptarė filmą apie knygnešį Justiną Vareikį. Kūrė pagal raides Knygnešys Justinas Vareikis pasakojimą laisva tema grupelėse ir pristatė savo darbus, aptarė.

7a klasės mokiniai su istorijos mokytoja V. Kičiene parengė skaidres apie knygnešio Justino Vareikio gyvenimą ir jas pristatė 5 – 8 klasių kolektyvams klasėse. Mokiniai, remdamiesi skaidrių pristatyme gauta informacija ir susipažinę su duota medžiaga lapuose, rinkosi vieną knygnešio Justino Vareikio veiklos epizodą (knygnešystė, Nepriklausomybės kovų dalyvis, šeimos gyvenimo istorija ar kita veikla), grupėse rašė scenarijus pasirinktos veiklos apibūdinimui, repetavo, savo scenarijų pristatė klasės kolektyvui. Mokiniai rinko vieną labiausiai patikusį scenarijų.

Parengė mokytoja Irena Jaudzemienė