Mokyklos bibliotekininkė Virgutė Kiburienė pakvietė 2a klasės mokinius prisijungti prie Šiaurės šalių literatūros savaitės, kuri vyko lapkričio 9-15 d.

Pirmadienio rytą pamokas pradėjome kitaip: pritemdėm šviesas ir uždegėm keletą žvakių. Bibliotekininkė V. Kiburienė trumpai pristatė vaikams Šiaurės šalis, surengė šių šalių literatūros parodėlę.

Tada ekrane pristatėme šių metų garsiniam skaitymui skirtą knygą - „Visi iki vieno“. Tai šiuolaikiška paveikslėlių knyga, kurios autorė ir iliustruotoja - norvegų rašytoja Kristina Roskifte. Originalus knygos pavadinimas "Alle sammen teller" reiškia ir skaičiavimą drauge (aritmetikos pradžiamokslis), ir tai, kad mes visi iki vieno esame svarbūs ir vertingi.

Vertėme knygos puslapius ekrane, bandėme atspėti, ką autorė norėjo „pasakyti“ savo iliustracija. Po to, bibliotekininkė paskaitydavo autorės tekstą. Kiek mokiniams buvo džiaugsmo, kai jų išsakytos mintys sutapdavo su autorės mintimis!

Po skaitymo, padalinome mokiniams nespalvotus šios  knygos lapus. Jie visą savaitę spalvino juos pertraukų metu. Užbaigę, susegė į knygą.

Kitą dieną mokiniai grandinėle skaitė danų rašytojo Jens Sigsgaard knygą „Palė vienas pasaulyje“. Vaikams ir suaugusiems ji sako, kad mes labai reikalingi vieni kitiems. Perskaitę tekstą, mokiniai sugalvojo 5 klausimus būsimiems knygos skaitytojams. Abi šios knygos puikiai tiko ir visuotinei Tolerancijos savaitei.

Informaciją ir nuotraukas pateikė 2a klasės mokytoja Daiva Puišienė

Lapkričio 16d. Jonavos Justino Vareikio progimnazija paminėjo Tarptautinę Tolerancijos dieną. Šių metų Tarptautinės Tolerancijos dienos simbolis -  Tolerancijos dėlionė! Šia tema progimnazijos mokiniai sukūrė “Tolerancijos korį”, kuriame atsispindi mokinių mintys apie toleranciją.

Informaciją pateikė psichologė Inga Jurevičiūtė

Nuotraukos socialinės pedagogės Viktorijos Ergardt

Pandemija ir toliau keičia įprastą mūsų gyvenimą, todėl 2020 lapkričio 12 d. vakarą Justino Vareikio progimnazijos administracija, norėdama padėti tėvams geriau suprasti savo vaikus ir padėti jiems mokytis nuotoliniu būdu, pakvietė 5-8 klasių tėvelius prie kompiuterių į virtualią psichologės Astos Blandės paskaitą „Tėvų pagalbos galimybės, kai vaikas mokosi  (ne)namuose“. Džiugu, kad tėvai aktyviai registravosi į susitikimą, jame dalyvavo apie 60 tėvelių (dalyvių skaičius ribotas), jame dalyvavo ir mokyklos vadovai bei 5-8 klasių auklėtojai. Pusantros valandos prabėgo labai greitai, visiems norėjosi įsiminti kiekvieną lektorės mintį.

Paskaitoje psichologė A.Blandė priminė tėvams, kad jie buvo, yra ir bus svarbiausi vaiko gyvenime. Šiandien šeima kaip niekada anksčiau iš labai arti mato vaiko gebėjimus ir galimybę mokytis, o vaiko vertė nepriklauso nuo to, kaip jis mokosi. Nuotolinis mokymasis atvėrė šeimai aiškesnį vaizdą, kokia pagalba būtina vaikui, kurių disciplinų jam mokytis sunkiausia, atsirado galimybė stiprinti asmeninius įgūdžius (ypač savarankiškumą) ar mokymosi motyvaciją. Tėvai visada turi parodyti savo vaikui, kad jį myli, rūpinasi, padeda, kai sunku, ir padrąsina, kai trūksta pasitikėjimo savimi. Vaikas visada turi jausti, koks jis svarbus, todėl būtina kiekvieną dieną kalbėtis, klausti, kaip vaikui sekasi, kokios pagalbos jam reikia, jei  mato, kad jam sunku, tartis su mokytoju, kaip reikėtų dirbti. O mokytojai, anksčiau prašę pagalbos ir bendrystės, dabar labiau tampa konsultantais ir padėjėjais. Tėvai — pavyzdys savo vaikams. Tėvų nusiteikimas, pagarba, rūpestis mokyklos ir mokymos(si) atžvilgiu lemia vaiko, paauglio nuostatą ir elgesį. Mokytojai yra tie žmonės, kurie savo žiniomis, įgūdžiais, konkrečiomis rekomendacijomis gali padėti spręsti aktualius klausimus, tačiau jie negali užimti tėvų vietos ir skirti tiek pastangų ir laiko,  kiek gali jo tėvai. Specialistai lydi vaiką ir jo šeimą tiek, kiek šeima nori eiti kartu. Psichologė ragino tėvus nekritikuoti mokytojų, leisti mokytojams mokyti, o tėvai gali savo vaiką apkabinti, nuraminti, pasakyti, kaip jį myli ir gali padėti. Tėvai atsakingi už santykį su vaikais... Net tada, kai vaikai padarė daug, kad jį sugriautų...

Progimnazijos direktorė Olga Mediekšė, dėkodama lektorei Astai Blandei  ir apibendrindama susitikimą, pažadėjo, kad mokykla tęs paskaitų ciklą tėvams ir toliau bendradarbiaus su šia puikia psichologe. Artimiausias susitikimas su 1-4 klasių tėveliais  įvyks lapkričio 24 d. O A.Blandė, baigdama susitikimą su  mokyklos bendruomene, padėkojo už fantastišką vakarą, kalbėjo, jog šis subūrimas visų mūsų kartu ir yra svarbios bendrystės stiprinimas. Kai tiek tėvų ir mokytojų išgirdo apie pagalbą vienas kitam ir ypatingą tėvų vaidmenį savo vaikams — gal ras galimybių tuo patikėti.

Mama, Danutė Cvilikienė, po paskaitos parašė:

„Tai buvo apkabinimų ir širdingų pokalbių vakaras. Mokyklos  bendruomenė: tėvai – vaikai — mokytojai.  Vaikus parašiau viduryje, kad suprastume, kiek jiems gera linki ir globoja abi pusės. Mokykloje vadovauja kiti — tėvai turi pasitikėti mokytojais. Pagrindinė vakaro mintis — dalintis gerumu. Nepamiršti padėkoti, pasidžiaugti pasiekimais, pastebėti gražius dalykus, apsikabinti. Pasidalinsiu taisykle, kurią dažnai kartoju namuose: „Jeigu neturi ką gražaus pasakyti — geriau patylėk.““

Daivutė Kloniūnienė, lietuvių kalbos mokytoja metodininkė

Lapkričio 12 dieną Jonavos Justino Vareikio progimnazija jaunuosius tyrėjus sukvietė į respublikinę moksleivių tiriamųjų, kūrybinių darbų konferenciją ,,Besikeičiantis pasaulis ir aš”, kuri vyko nuotoliniu būdu. Ši konferencija – viena iš Jonavos rajono savivaldybės LL3 pokyčio projekto „Tarpusavio sąveika stiprinant pažinimo kompetenciją (mokėjimo mokytis gebėjimus)“ veiklų. Renginį organizavo direktorės pavaduotoja ugdymui, projekto „Lyderių laikas 3“ Jonavos rajono savivaldybės kūrybinės komandos narė Ina Jakovlevienė ir mokyklos Metodinės tarybos pirmininkė Loreta Kazlauskienė.

Konferencijoje moksleiviai pristatė 12 darbų.. Jaunieji tyrėjai sudomino savo įžvalgomis, požiūriu į pasaulį, pasirinktomis temomis. Jonavos Justino Vareikio progimnazijos direktorė Olga Mediekšė pasveikino visus dalyvius, išsakė savo susižavėjimą pasirinktomis tyrinėjimo sritimis ir palinkėjo sėkmės pristatant darbus. Mokyklos vadovė visada džiaugiasi žingeidumu, idėjomis, aktyvumu, todėl konferencija – puiki galimybė moksleiviams atskleisti save, išgirsti kitus. Darbą pradėjome Jonavos ,,Neries” pagrindinės mokyklos  7 klasės mokinių  Liepos Telišauskaitės ir Beatos Bulkės atliktu tyrimu ,,Triukšmas mokykloje ir jo įtaka žmogui”  (darbo vadovės Violeta Knygauskienė, fizikos mokytoja metodininkė, ir Vilija Rimkevičienė, matematikos mokytoja metodininkė). Mergaitės skirtingomis savaitės dienomis pamokų ir pertraukų metu matavo triukšmą mokykloje. Gautus duomenis palygino su normalia triukšmo riba, kuri nekenkia žmogui. Jonavos Justino Vareikio progimnazijos 7 klasės mokiniai Faustas Jakovlevas ir Dovydas Višumirskis  (darbo vadovė Gražina Arcerienė, matematikos ir IT mokytoja metodininkė)  atliko darbą ,,Virtualių mokymosi aplinkų naudojimas nuotolinio mokymosi metu”. Moksleiviai  pateikė statistinius duomenis, kaip naudojamos šios aplinkos. Toliau buvo pristatytas tyrimas ,,Knyga šiuolaikinio mokinio pasaulyje”, kurį atliko Jonavos Justino Vareikio progimnazijos 8 klasės mokinės Gelmė Ivanauskaitė, Elzė Karpavičiūtė ir Milita Mikalajūnaitė (darbo vadovė Loreta Kazlauskienė, lietuvių kalbos mokytoja ekspertė). Mergaitės konstatavo, jog mokiniai supranta, kad knygų skaitymas svarbus, bet 7-8 klasėje susidomėjimas knyga mažėja. Tai besikeičiančio pasaulio, kur technologijos užima daug laiko, pasekmė. Jonavos R.Samulevičiaus progimnazijos 8 klasės mokinės Austėja Buklajeva ir Aistė Jakaitytė  (vadovė Audronė Jaugėlienė, gamtos ir žmogaus, fizikos vyresnioji mokytoja) pristatė tyrimą ,,Medžio fenologiniai stebėjimai”, kuriame, stebėdamos beržą ir liepą, gautus rezultatus lygino su kitų šalių duomenimis. Justino Vareikio progimnazijos  8 klasės mokinės Rugilė Talalytė ir Gabrielė Gudaitytė  (vadovė Živilė Talalienė, muzikos mokytoja metodininkė) darbu ,,Šiukšlyno orkestras” įtikino, jog iš atliekų sukurti instrumentai gali pakeisti skurdžiai gyvenančių žmonių gyvenimus. ,,Šeštokų finansinis raštingumas” – tokį tyrimą pristatė Jonavos Justino Vareikio progimnazijos 6 klasės mokiniai Gertrūda Bazevičiūtė, Emilija Jonaitytė ir Jurgis Kaminskas (vadovė Regina Krašauskienė, matematikos vyresnioji mokytoja). Kokios tautos, kada ir kodėl atsikėlė gyventi į Jonavą. Kokių tautybių žmonės gyvena šiandien Jonavoje? Apie tai kalbėjo Liepa Maciulevičiūtė ir Emilija Mukaitė, Jonavos Justino Vareikio progimnazijos 8 klasės mokinės, (vadovė Jūratė Stankaitienė, istorijos mokytoja metodininkė) tyrime ,,Ar visada Jonava buvo daugiatautis miestas?”. Gabija Paulauskaitė, Emilija Roličiūtė, Patricija Žukauskatė, 6 klasės mokinės, (vadovė Renata Kuklierienė, anglų kalbos vyresnioji mokytoja) tyrė mokomąsias programėles, skirtas tobulinti anglų kalbą.  Justino Vareikio progimnazijos aštuntokai Dominykas Darandovas ir Džiugas Stumbrys (vadovė Diana Kizogian, lietuvių kalbos vyresnioji mokytoja) atliko darbą ,,Z kartos mokinių pertraukos mokykloje”. Išvadoje teigiama, kad didžioji dalis mokinių bendrauja gyvai koridoriuje, o ne virtualiai. XXI amžiuje daug dėmesio skiriama sveikai gyvensenai. J.Vareikio progimnazijos septintokai  Melita Tauginaitė, Monika Kumponaitė ir Rokas Storpirštis (vadovė Rigvita Kunevičienė, fizinio ugdymo vyresnioji mokytoja) gilinosi į 10-13 metų mokinių fizinį aktyvumą. R.Samulevičiaus 8 klasės mokinys Justas Marcinkevičius (darbo vadovė Elena Blažienė) darbe ,,Pasiruošimas politiko karjerai. Įkvepiantys žmonės” pristatė asmenybes, kurios jį įkvepia. Išsamiai apžvelgė jų idėjas ir darbus, kurie svarbūs žmonijos ateities kūrimui. O konferencijos pabaigoje Lazdijų Motiejaus Gustaičio gimnazijos 2gc klasės mokiniai Kamilė Pečiulytė, Miglė Petruškevičiūtė, Karolis Balyta, Matas Spitrys ir 7 klasės mokinys Dovydas Miklušis (darbo vadovės Audronė Pileckienė, istorijos vyresnioji mokytoja, ir Vida Kvaraciejienė, lietuvių kalbos mokytoja metodininkė) pasidalino tyrimu ,,Kaip Lietuvą mato dešimtokų akys ir jaučia jų širdys: vienos asmenybės istorija”. Jie teigia, kad prie besikeičiančio pasaulio daug prisideda asmenybės, kurios yra šalia mūsų ir kurios savo darbais motyvuoja jaunus žmones, tik reikia tas asmenybes pastebėti ir pakalbinti.

Konferencijos dalyviai susidomėję išklausė tokių įvairių darbų pristatymus, pateikė klausimų. Visi  dar kartą suprato, jog pasaulis aplink mus įdomus ir nuolat besikeičiantis. Ina Jakovlevienė, projekto „Lyderių laikas 3“ Jonavos rajono savivaldybės kūrybinės komandos narė, pastebėjo, jog konferencijos dalyviai yra nuo 6  klasės iki gimnazijos 2 klasės, bet visiems buvo įdomu semtis patirties ir mokytis vieniems iš kitų. Jonavos Justino Vareikio progimnazijos direktorė Olga Mediekšė apibendrindama išsakė pastebėjimus apie kiekvieną darbą ir džiaugėsi, jog mokiniai atliko tiek įvairių tyrimų ir taip įdomiai juos pateikė. Visi konferencijos dalyviai pabaigoje jautėsi pakylėti ir artimi, nes mus sujungė mokslas. Norėčiau pabaigti V.Mačernio žodžiais, kuriuos pasirinkome konferencijos moto: ,,Savo sielą, alkaną kaip žvėrį,/Maitinu geriausiais žemės vaisiais: /Mokslu ir menu”.

 

Jonavos Justino Vareikio  progimnazijos

Metodinės tarybos  pirmininkė Loreta Kazlauskienė

2c ir 2e kl. mokiniai rugsėjo - lapkričio mėn. dalyvavo tarptautinėje programos  „Pasakos augimui. Asmenybės ugdymo užsiėmimai“ iniciatyvoje „Pasakų iššūkis 2020“, organizuojamos Akvilės Sadauskienės. Iniciatyvos knyga ,,Mėlynasis karoliukas“ tapo mokinių geriausia  drauge  mokykloje. Parinktos pasakos labai patiko mokiniams. Jas skaitė, aptarė, aiškinosi nesuprantamus žodžius.

Pasibaigus inciatyvai “Pasakų iššūkis 2020” pasakų neužmiršime, jas ir toliau skaitysime. Kitais mokslo metais būtinai prisijungsime prie netradicinio ugdymo pasakomis iniciatyvos.

Informaciją ir nuotraukas pateikė mokytojos N. Butienė, J. Smailienė