Rugsėjis – štai kur nuostabus metas! Jau nebėra vasaros, bet dar nėra ir tikro rudens. O rugsėjo 1-oji – šviesioji įžanga į didįjį susikaupimą prie knygų. Tą dieną mes visi išleidžiame, palydime arba patys išeiname... į MOKYKLĄ...

Šių metų Justino Vareikio progimnazijos šventės simbolis – kelionė dangaus platybėmis – juk žvelgdamas į dangų, žmogus jaučia laisvę, trokšta pažinimo, kasdien stebi praskrendančių debesų šokį, svajoja. Mokyklos Direktorė Olga Mediekšė, aktų salėje sveikindama priešmokyklinės ugdymo grupės vaikus, pirmokus ir penktokus, mūsų mažiausiems linkėjo, kad pirmas žingsnis, pirmas ištartas žodis būtų visų aštuonerių metų bendravimo esmė, išmokti bendradarbiauti, skaityti, rašyti, skaičiuoti, šokti, dainuoti, gerbti, mylėti ir klausyti; penktokams – mylėti savo mokyklą, kaip ją mylime visi, mokytis laikytis susitarimų, priprasti prie naujos tvarkos, susikaupimo, rimties, gebėti viską išgirsti, pagarbos sau ir kitiems! Direktorė pristatė šventės svečią, Kauno apskrities vaikų teisių apsaugos Jonavos rajone patarėją Elegilų Laimikį. Svečias padėkojo už pakvietimą, gražią šventę, gėles, nuotaiką, šypsenas, emocijas, džiaugėsi, kad ypatingo žavesio ir prasmės rugsėjo 1-ajai visada suteikia mokiniai, mokytojai ir tėveliai. Linkėjo būti darbštiems, kūrybingiems, nepamiršti, kad svarbiausia pareiga mokykloje – mokytis. O 2-4, 6-8 klasių mokiniams Mokslo ir žinių dienos šventė vyko kabinetuose, kur jų laukė auklėtojos.

Šventės dalyvius sveikino 2a, 2c klasės dainininkai, 4b klasės šokėjai, 7a klasės mokinė Elvija Balkutė. Aštuntokai ir mokinių tarybos atstovai visiems mažiesiems draugams linkėjo kuo greičiau pajusti, kad mokykla yra ir jų namai, negailėjo patarimų, kvietė drąsiai žengti pažinimo keliu!

Auginkime sparnus, skraidykime po mokslo planetą, mokykimės skristi aukštai ir drąsiai, patirkime pažinimo džiaugsmą! Gražaus ir prasmingo skrydžio!

Informaciją pateikė mokytoja Daivutė Kloniūnienė

2023-06-01 iki 2024-11-30 Jonavos Justino Vareikio progimnazija vykdys programos „Erasmus+“ projektą „Šiuolaikiniai mokymosi metodai kiekvienam“ – „Modern learning approaches for each“ (2023-1-LT01-KA122-SCH-000129263). Projekto trukmė 18 mėn., dotacijos suma – 38 420 eur.

Projekto tikslai:

 • tobulinti mokytojų kompetencijas, įgyti praktinių, klasėje reikalingų žinių kiekvieno mokinio mokymosi kliūčių įveikai.
 • gilinti suvokimą apie integruotą patyriminį mokymąsi, išnaudojant STEAM ugdymo galimybes;
 • praplėsti žinias apie STEAM integravimo į formalųjį ir neformalųjį švietimą galimybes;
 • plėtoti progimnazijos pedagogų komunikavimo anglų kalba kompetencijas, skaitmeninius įgūdžius ir tarptautinį bendradarbiavimą;
 • stebėti kitų šalių ugdymo procesą, semtis patirties bei dalintis savo gerąja patirtimi su užsienio šalių pedagogais.

Planuojama, kad projekto metu 11 progimnazijos mokytojų patobulins savo kvalifikaciją užsienyje ir 9 pedagogai dalyvaus darbo stebėjimo vizituose užsienio mokyklose.

Mobilumo veiklos

Progimnazijos pedagogai dalyvaus šiuose mokymuose:

 • „Tarpkultūrinis mokymasis ir kultūrinė įvairovė švietime“
 • „Mokymasis ir mokymas naudojant STEAM ugdymo metodus“
 • „Diferencijuotas mokymas: geriausias mokymasis visiems“
 • „IKT ir naujųjų technologijų integravimas į ugdymo(si) procesą“
 • Anglų kalbos kursai

Kitos veiklos:

 • Darbo stebėjimas 3-ose užsienio mokyklose
 • Kolegų ir mokinių iš užsienio mokyklų priėmimas progimnazijoje
 • Sklaida, mokymų organizavimas progimnazijos bei rajono pedagogams.

Projekto vykdymo darbo grupė:

 • Jurgita Skamaročienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui ir vokiečių k. mokytoja, – projekto koordinatorė, už projekto biudžetą ir ataskaitų parengimą atsakingas asmuo;
 • Vida Bersėnienė ir Renata Kuklierienė, anglų k. mokytojos, – projekto logistiniai ir darbo stebėjimo vizitų kitų šalių mokyklose klausimai;
 • Loreta Kazlauskienė, lietuvių k. mokytoja, metodinės tarybos pirmininkė, – metodinės medžiagos banko kaupimas, ataskaitų rengimas;
 • Edita Pilvinienė, etikos mokytoja, ir Laurynas Gailius, geografijos mokytojas, – informacijos sklaida, projekto vaizdo medžiagos archyvavimas.

Liepos 8-16 dienomis Jonavos Justino Vareikio progimnazijos mokiniai-skautai (2-8 kl.) dalyvavo Jubiliejinėje skautų stovykloje „Tarp trijų vandenų“, kuri vyko Kairių poligone, Klaipėdos raj. Jubiliejinė skautų stovykla organizuojama kas 5 metus, šiemet dalyvavo per 2300 skautų iš viso pasaulio: Latvijos, Estijos, Ukrainos, Taivano, Honkongo, Anglijos, Vokietijos, Izraelio ir kt. Stovykla įsikūrė tarp trijų vandens telkinių: Minijos upės, Karaliaus Vilhelmo kanalo ir Kuršių marių, todėl pavadinta „Tarp trijų vandenų“. Renginio tikslai: puoselėti bendrystę tarp brolių ir sesių, pažinti Mažosios Lietuvos regioną, tyrinėti gamtą, įveikiant kylančius iššūkius bei dalintis geraisiais darbeliais.

Kiekvieną dieną skautams buvo organizuojama vis kita programa pagal amžiaus grupes: žygis, Vilhelmo ekspedicija, Pelkių monai, Jūrų skautų programa,  Odė Mažajai Lietuvai ir kt. Kiekvienas skautas, dalyvavęs stovykloje, patyrė asmeninį nuotykį, kai teko išbandyti kažką naujo, pvz. plaukiant baidarėmis atimti iš priešininkų komandos tam tikrą daiktą arba galimybė pirmą kartą iškepti skautišką duonelę. Daug įvairių nuotaikų sukėlė strateginis žaidimas „Knygnešiai ir žandarai“, nukėlęs stovyklautojus į  XIX a. Skautai turėjo paslėptas knygas, kurias gamino patys, nunešti į bažnyčią bei nepakliūti žandarams į rankas, kurie knygnešius iš karto sodino į kalėjimus.

Stovykloje visi gilino stovyklavimo įgūdžius bei džiaugėsi galimybe būti kartu. Jonavos Justino Vareikio progimnazijos skautų būrelio mokiniai laukia kitos vasaros stovyklos iššūkių!

Informaciją pateikė skautų būrelio vadovė Edita Pilvinienė

„Gera buvo čia...“, „Pasiilgsime“ – tokiais bendros dainos žodžiais atsisveikino aštuntokai – šešios šių metų laidos klasės. Kuo jie buvo išskirtiniai? Septintokai, išleisdami vyresniuosius draugus, parengė trumpą apžvalgą: tai pati gausiausia mokyklos laida, turinti net du auklėtojus – vyrus, šiais metais „nuskynusi“ daugiausiai nominacijų ir laimėjusi rajono valso konkursą... Jaukiame išleistuvių renginyje klausėmės Direktorės pasakojimo apie savo įkvėpėjos, Mokytojos ir knygos autorės Bellos Kaufman pavyzdį, kuriame akcentavo mokytojo vaidmenį ir svarbą mokinio gyvenime. Pirmosios mokytojos Zita Garbašauskienė, Ingrida Gedvilienė, Danguolė Šimkienė, Birutė Chaladauskienė ir Daiva Puišienė džiaugėsi, matydamos išaugusius savo mokinius ir linkėjo siekti savų tikslų. Tėvelių vardu kalbėję Jurga ir Edgaras Roličiai dėkojo mokytojams už kantrybę, įdėtą triūsą ir net už neišgertą rytinę kavą, ruošiantis susitikimui su mokiniais pamokoje...Na, o klasių auklėtojai Lina Nekrošienė, Laurynas Gailius, Marius Šimulis, Loreta Kazlauskienė, Birutė Pilipavičienė ir Inga Andruškaitė, savo trumpai kalbai pasirinkę raktinius žodžius, kalbėjo apie atsakomybę, ateitį, patirtį, tikslą, žmoniškumą ir kelią, kuriuo kiekvienas skirtingai keliaus. Aštuntokai apibūdino mokyklai dovanojamų savo tapytų paveikslų idėjas. „Sakura“, „Lobis“, „Ramybė“, „Sunkumų įveikimas“, „Drugeliai“, „Pelėdos išmintis“ buvo pasirinkti išreikšti tuos jausmus, kuriuos palieka aštuntokai čia, savo PROGIMNAZIJOJE. Tardami paskutinį „Ačiū“, jie džiaugėsi savo branda, išgyvenimais, potyriais čia ir būsimų mokslų lūkesčiais kitur...

„Gero kelio jums ir gražaus spindėjimo kitur, aštuntokai!“ – tarė renginio vedėjai Jonas ir Kotryna.

Informaciją ir nuotraukas pateikė 7 kl. auklėtojos Rasa Ambrulevičienė ir Vida Bersėnienė