Gruodžio mėn. 7 b, 8a, 8c klasių mokinės su istorijos mokytojomis parengė projektinį darbą – žemėlapį „Justino Vareikio gyvenimo keliu“. Projektas skirtas 150-osioms Justino Vareikio gimimo metinėms, čia pavaizduoti svarbiausi Justino Vareikio gyvenimo įvykiai, nuveikti darbai, skirti apdovanojimai.

                                                                    Informaciją ir nuotraukas pateikė I. Januškevičienė

Žiemos švenčių laukimas yra stebuklingas metas. O kokį stebuklą gali sukurti pozityvi, pilna idėjų ir geros nuotaikos bendruomenė?

Progimnazijos tėvų aktyvas pratęsė pernai pradėtą iniciatyvą puošti mokyklos erdves. Koks emociškai šiltas vakaras buvo, kai mokyklos fojė savo rankomis gaminome žaisliukus ir koks fiziškai šaltokas šeštadienio rytas, kai juos kabinome ant eglučių. J  Šiais metais puošimo erdvės prasiplėtė, nes idėjų puošybai tikrai netrūko. Šiandienos aktualijos įnešė šiek tiek naujovių – taupant elektrą girliandos veiks tik tam tikru laiku, bet svarbiausia, vaikus džiugins ryte keliaujant į mokyklą. Kviečiu visus pasidžiaugti papuoštomis erdvėmis ir komentaruose pasidalinti vaizdais.

Nuoširdi padėka mokyklos administracijai už idėjų palaikymą, pavaduotojoms Jurgitai ir Rigvitai už gerą nuotaiką ir visokeriopą pagalbą, o šauniesiems tėveliams už aktyvumą ir geranoriškumą. Jūsų visų skirtas laikas bei gera emocija ir yra bendrystės pagrindas.

Artėjančios šventės lai atneša visai mokyklos bendruomenei gerumo jausmą. Šis jausmas pakelia aukščiau kasdienybės. Darykite gerus darbus, apkabinkite artimus žmones, padėkite esančiam bėdoje – darykite mažus stebuklus. Gal kažkam tai bus pats didžiausias stebuklas. Ir tikėkite –gerumas grįžta.

Būkite sveiki ir laimingi!

Gerumo linkėdama apkabinu visus,

Tėvų komiteto pirmininkė,

Danutė Cvilikienė

 

„Didžiausia dovana - dovanoti“. Tai įrodė mūsų mokyklos bendruomenė, gruodžio 12 d. prisijungdama prie Mokinių tarybos incijuotos paramos akcijos „Kalėdų šiluma“. Dėkojame kiekvienam kūrusiam, kepusiam  gardėsius ir juos „pakavusiam“, pirkusiems bei aukojusiems ir sukūrusiems NEĮTIKĖTINĄ stebuklą- surinkusiems net 740 eurų  paramą. Tikimės, jog ši akcija taps nauja mūsų mokyklos tradicija.

Seniai jau yra žinomos ir nagrinėjamos  priklausomybės nuo įvairių psichotropinių medžiagų, tačiau apie elgsenos priklausomybes (žaidimai, socialiniai tinklai ir t. t.) pradėta kalbėti palyginti neseniai.

Dažnas interneto naudojimas pats savaime nebūtinai yra problema. Problema jis tampa tada, kai ima trukdyti kasdieniam vaiko gyvenimui, kai laiką skirtą laisvalaikiui, poilsiui, bendravimui su draugais ar artimaisiais, jisai praleidžia internete. Negebant kontroliuoti savo elgesio ir praleidžiant internete daugiau nei keletą valandų per dieną, paprastai nukenčia mokslas, asmeniniai santykiai, atsiranda sveikatos problemos. Taip  artėjama prie probleminio interneto naudojimo.

Gruodžio 8 ir 13 dienomis, Justino Vareikio progimnazijoje, tėvams buvo organizuojama  dviejų susitikimų mokymų sesija su  Rasa Jauniškiene ir Renata Gaudinskaite, Skaitmeninės etikos centro steigėja,  pasaulinio skaitmeninių žmogaus teisių tinklo darbo grupės narėmis. Susitikimų tema „Kaip išGYVENTI tarp ekranų“. Mokymus organizavo Jonavos visuomenės sveikatos biuras su visuomenės sveikatos specialistė Julija Giršienė.

Su tėvais mokymų ir darbo grupėse metu buvo kalbama ir diskutuojama apie naująsias elgesio priklausomybės, probleminį interneto naudojimą, kaip atpažinti priklausomybę, nuo ko pradėti probleminę situaciją keisti ir keistis patiems. 

Visuomenės sveikatos specialistė Julija Giršienė

2022 metai paskelbti Savanorystės metais. Gruodžio 12 d. Jonavos Justino Vareikio progimnazijos mokinės su mokytojomis dalyvavo Jonavos rajono konferencijoje „Kartu mes galime daug“ savanorystės tema. Auksė Z., Liepa F. ir Žemyna L. skaitė pranešimą „Gerasis darbelis“, kuriame pristatė Justino Vareikio draugovės skautų savanorystės svarbą kasdienėje veikloje. Saulė K. ir Gabija V. skaitė pranešimą „Vienas už visus, visi už vieną“, kuriame pristatė Jonavos kultūros centro savanorių veiklą, kuriam pačios atstovauja. Konferencijoje dalyvavo jaunimo ugdymo įstaigų savanoriai, neformalių organizacijų atstovai bei svečiai iš Kauno kolegijos. Progimnazijos atstovės džiaugėsi galimybe dalintis patirtimi, pajausti bendrystę su kitais renginio dalyviai, nes „kartu mes galime daug“.

Informaciją pateikė mokines paruošusios tikybos mokytoja I. Beinorienė ir skautų vadovė Edita Pilvinienė