Primename, kad prieš grįžtant į mokyklą reikia pasirūpinti vaiko sveikatos pažymėjimu.

  • Pažymėjimas galioja vienerius metus nuo pasitikrinimo dienos.
  • Pažymėjimas galioja tik tuo atveju, jeigu vaiko sveikata buvo tikrinta pas šeimos gydytoją ir pas gydytoją odontologą.
  • Popierių pažymėjimų nešti į mokyklą nereikia, visuomenės sveikatos specialistė visą informaciją mato sistemoje.
  • Prieš registruojantis pas privačius odontologus pasidomėkite ar jie turės galimybę suvesti mokinio pažymas į e. sveikatą.

Nuoroda į filmuką: https://www.youtube.com/watch?v=GGzF2E7CvBo

Šiais metais Justino Vareikio draugovės skautai priėmė iššūkį  dalyvauti LS Kauno krašto skautų stovykloje „Išlikimas“. Stovykla vyko Rumšiškių buities muziejaus teritorijoje, Mažojoje Lietuvoje. 

Mokyklos skautai kartu su naujais draugais iš Ukrainos kiekvieną dieną dalyvavo įvairiose programose, edukacijose. Jie kūrė vėliavas komandose, pynė apyrankes, šaudė iš lankų, dalyvavo savo pagamintų dirbinių mugėje, liejo žvakes, įveikė kliūčių ruožą, ėjo į naktinį žygį.

Stovyklos metu didžiausiu iššūkiu buvo lietus, tačiau skautai puikiai jį atlaikė. Jie žaidė žaidimus prie laužo, kepė zefyrus, dainavo dainas, dalinosi stovykloje patirtais įspūdžiais.

Vieną saulėtą dieną skautai dalyvavo žygyje po muziejaus teritoriją, kur aplankė Lietuvos regionus, lipo į malūną, klausėsi pasakojimų, kaip senovėje gyveno žmonės, kokia buvo jų buitis, kaip spaudžiamas linų sėmenų aliejus ir malami grūdai.

Džiaugiamės naujai įgyta patirtimi, bendryste ir mūsų progimnazijos mokinių užsidegimu augti skautybėje.

Iki susitikimo Jubiliejinėje skautų stovykloje „Tarp trijų vandenų“ 2023 m. vasarą!

Informaciją pateikė skautų draugovės vadovė Jurgita Skamaročienė ir Edita Pilvinienė

 

Birželio 20 dieną Justino Vareikio progimnazijoje dvelkė iškilminga rimtimi. Aštuntokų išleistuvės visada atneša pakilią, nostalgišką, kupiną apmąstymų nuotaiką. Šokio sūkurys, mokyklos himnas ir vedėjai skelbė šventės pradžią. Mokyklos direktorė Olga Mediekšė pakvietė susimąstyti apie laiką visomis prasmėmis. Ji pabrėžė, jog para turi tik 24 valandas, kurias reikia pragyventi prasmingai, nešvaistyti tuščiai. Direktorė įtaigiai, pateikdama pavyzdį iš savo studijų metų, skatino visko siekti pačiam, gerbti mokytoją, neprarasti savo vertybinio stuburo. Ji ragino mokinius pasikliauti tėvais, kurie bus jų svarbiausia atrama visada, nes kelias - tai ne tik atradimai, bet ir sunkumai, kuriuos reikia įveikti. Progimnazijos šeimininkė džiaugėsi mokinių pasiekimais, išskirdama lyderius, paminėdama jų nuveiktus darbus ir palinkėjo visiems sėkmės tolesniame kelyje. Klausydami direktorės kalbos mokiniai, jų tėveliai, mokytojai jautė šios akimirkos svarbą.

 Šventę tęsė septintokų sveikinimas: akordeonu grojo 7d klasės mokinė Estela Kačegavičiūtė ir stebėjome sukurtą poetinį filmuką,, Justino Vareikio progimnazija“. Šiltą ir vaikiškai nuoširdų sveikinimo žodį tarė pirmokėliai, primindami aštuntokams, kokie jie buvo prieš aštuonerius metus. Nepaliko abejingų nei mokinių, nei tėvelių, nei mokytojų  skaidrės iš aštuntokų gyvenimo nuo penktos klasės iki aštuntos. Smagu buvo stebėti savo kelią mokykloje, bet ir graudu, kad jau laikas išeiti, palikti Justino Vareikio progimnaziją. O prieš aštuonerius metus mokykloje pasitiko pirmosios mokytojos: Asta Vaitkuvienė, Jadvyga Kulakauskienė, Leonarda Šimonienė, Jolita Skulčiuvienė, Eridana Tabūnienė, Asta Narkevičienė. Aštuntokai džaugsmingai pasitiko  savo mokytojas, kurios prisiminė  pirmuosius  mokinių žingsnius, linkėjo išlikti žmonėmis, nepamiršti mokyklos ir drąsiai eiti gyvenimo keliu. Mokyklos orkestras kūriniu ,,Melodija“ tarsi pratęsė nostalgišką prisiminimų nuotaiką.

Šventės vedėjai pakvietė mokyklos direktorę Olgą Mediekšę įteikti aštuntokams progimnazijos baigimo pažymėjimus. Taip pat buvo įteiktos ir padėkos už lyderystę, aktyvias veiklas progimnazijoje. Aštuntokai atsidėkojo daina, sukurtu filmu apie mokyklą ir gėlėmis mokytojams. Aštuntokų auklėtojos Daivutė Kloniūnienė, Ina Unčiurienė, Diana Kizogian, Larisa Rockina, Jūratė Stankaitienė linkėjo savo mokiniams ir toliau puoselėti išugdytą suvokimą, jog mokslas yra didžiausia vertybė,  siekti užsibrėžtų tikslų, turėti svajonių. Tėveliai išsakė daug gražių žodžių savo vaikams, mokytojams, kurie jų vaikus vedė išminties keliu, mokyklos administracijai, kurie rūpinosi jais. Sveikinimus papuošė 7e klasės mokinės Karinos Baltrukėnaitės muzikinis kūrinys. ,,Vaikystė jums suteikė sparnus. Skriskite iki dangaus, pasiekite žvaigždes ir jauskitės laimingi“,- linkėjo  vedėjai ir pakvietė aštuntokus ir jų auklėtojas atsisveikinimo dainai.  Nuskambėjus paskutiniams dainos akordams šventės vedėjai Saulė Kijanina ir Jurgis Kaminskas palinkėjo  sėkmės aštuntokams jų tolimesniame kelyje.  Šventė baigėsi, liko mintys, išsakytos joje ir metų, praleistų Justino Vareikio progimnazijoje, prisiminimai. Gero kelio jums, mieli aštuntokai.

Informaciją pateikė Loreta Kazlauskienė ir Lina Nekrošienė

 

Birželio 13-17 dienomis Jonavos Justino Vareikio progimnazijoje vyko vaikų vasaros poilsio ir užimtumo stovykla „Laimingų vaikų kiemas“. Stovyklos tikslas – suteikti mokiniams galimybę aktyviai ir kūrybingai praleisti laisvalaikį, lavinti bendravimo bei bendradarbiavimo įgūdžius.

Stovyklos metu vaikai žaidė komandinius žaidimus, užsiėmė kūrybine ir sportine veikla, dalyvavo edukacinėje pažintinėje veikloje „Jonavos alpakos“ bei edukacinėse išvykose „Vaikystės kiemas“ ir Anykščių „Safari parkas“. Tradiciškai paskutinę dieną kiekvienam mokiniui buvo padovanoti vardiniai stovyklos ženkleliai ir saldžios dovanėlės, prisiminimui vaikams buvo įteikti jų kūrybiniai darbeliai.

Dėkojame visiems stovyklos dalyviams bei vadovams. Linkime geros vasaros!

Padėka nuolatiniam rėmėjui Kęstučiui Macioniui už materialinę paramą, organizuojant prasmingą mokinių laisvalaikį.

Informaciją ir nuotraukas pateikė stovyklos organizatoriai