Spalio 16 d. 4b, 5a, 6c klasių mokiniai ir jų mokytojos Gražina Arcerienė, Zita Kožemiakinienė, Sigita Rancaitė, Ina Jakovlevienė įsijungė į programavimo renginį - „Šimtmečio programavimo valanda“.

„Šimtmečio programavimo valanda“ - integruota virtuali Lietuvos istorijos, kultūros ir programavimo pamoka. Šios pamokos metu mokiniai bei jų mokytojai sprendė mūsų modernios šalies istorijos ir programavimo rebusus, sukurtus Lietuvos menininkų ir technologų. Siekiant paminėti Valstybės šimtmetį, užduotys buvo susijusios su Lietuvos istorija, svarbiausiais šimtmečio įvykiais ir herojais. Šimtmečio istoriją renginio  dalyviai  prisiminė  programuodami Rūtos Meilutytės, Jono Basanavičiaus, Liudo Mažylio bei kitų Lietuvos herojų nuotykius, statė tautinį šokį, programavo plakatą ir kt.  Po renginio dalyviai buvo apdovanoti lipdukais ir saldžiomis dovanėlėmis. Užsiėmimo metu dalyviai turėjo galimybę ne tik prisiliesti prie programavimo, bet buvo skatinamas domėjimasis naujausiomis technologijomis, istorija, ugdomas patriotizmas. Mentoriai  įkvėpė vaikus ir davė puikų startą programavimui.

Direktorės pavaduotoja ugdymui Ina Jakovlevienė

Jonavos Justino Vareikio progimnazijos bendruomenė jau ne pirmus metus dalyvauja projekte „Eismo saugumas bendruomenėse“. Skatindami savo ugdytinius saugiai elgtis kelyje ir gatvėje, spalio 12 dieną pakvietėme 2-3 klasių kolektyvus dalyvauti žygyje su užduotimis, kurį organizavo mokyklos skautai ir jų vadovės.

Vaikai savarankiškai orientavosi vietovėje žemėlapio pagalba, pakartojo ir atpažino kelio ženklus, keletą kartų saugiai kirto važiuojamąją kelio dalį ir atliko kitas skautų parengtas užduotis. Atlikę užduotis, visi žygio dalyviai vaišinosi ant laužo keptais zefyrais ir buvo apdovanoti padėkos raštais.

Informaciją ir nuotraukas pateikė skautų vadovės Jurgita Skamaročienė ir Danguolė Žeglova

Spalio 11 dieną, netradicinės ugdymo dienos metu, 5e klasės mokiniai lankėsi Panevėžio rajone. Ekskursijoje po Panevėžio miestą susipažino su jo istorija, lankėsi stiklo studijoje, stumbryne, dalyvavo edukacinėse pamokose: „Siauruko geležinkelis“, „Lino kelias“.

Informaciją ir nuotraukas pateikė 5e klasės auklėtoja Jūratė Stankaitienė

Spalio 6 dieną, kupini pagarbos ir jaudulio stebėjome partizanų vado A. Ramanausko-Vanago perlaidojimo cereminiją. O spalio 2 dieną Justino Vareikio progimnazija priėmė svečius iš Lazdijų Motiejaus Gustaičio gimnazijos. Susitiko 8a klasės mokiniai su aštuntokais iš Lazdijų. Tęsiamos projekto „Semiuosi patirties iš kolegų. Partizano A. Ramanausko-Vanago pėdsakais. Skirta A. Ramanausko-Vanago 100-osioms gimimo metinėms“ veiklos. Mokyklos direktorė O. Mediekšė pasveikindama svečius susiejo tris iškilias asmenybes: Motiejų Gustaitį, Adolfą Ramanauską-Vanagą ir Justiną Vareikį. Aštuntokai dalyvavo diskusijoje „Ar partizaninė kova prasminga?“. Pokalbis šia tema persikėlė į Jonavos rajono savivaldybę. Čia savo įžvalgas išsakė Jonavos meras Eugenijus Sabutis, kuris skatino mokinius būti pilietiškais, priminė Jonavos krašto istoriją. Vėliau mokiniai vyko į Ruklos karinį dalinį, kur susipažino su kario profesija. Susitikimas buvo prasmingas ir smagus: užsimezgė draugystė tarp mokyklų, mokinių. Jau lapkričio mėnesį vyksime į Lazdijų Motiejaus Gustaičio gimnaziją, kur tęsime pokalbį apie partizanų vadą A. Ramanauską-Vanagą, nes šioje gimnazijoje jis mokėsi. Manau, jog susitikimas mus praturtins naujomis pilietiškumo, Lietuvos pažinimo ir draugystės patirtimis.

Informaciją parengė 8a klasės auklėtoja Loreta Kazlauskienė

Mokinių šurmulys ir skambanti muzika spalio 5-osios rytą pasitiko šventiškai nusiteikusius mokytojus. Mokyklos mokinių tarybos mokiniai sveikino mylimus mokytojus ir linkėjo sveikatos, laimės bei kantrybės. Pasibaigus pamokoms, mokytojai buvo pakviesti į mokyklos aktų salę. Nuoširdžios mokinių mintys apie mokyklą ir mokytojus, skambios dainos užbaigė šventiškai prasidėjusią dieną. Dėkojame mūsų mokyklos mokiniams bei mokinių tarybai už šventę mokytojams.

Informaciją parengė lietuvių k. mokytoja D.Kizogian