Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimu Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikoje paskelbimo“, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. lapkričio 6 d. Nr. V-2543 sprendimu „Dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų“, 2020 m. lapkričio 6 d. Nr. V-2544 sprendimu „Dėl pradinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų“, 2020 m. lapkričio 6 d. Nr. V-2545 sprendimu „Dėl pagrindinio ir vidurinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų“, Nuotolinio mokymo organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu 2020 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. V-143 ir Progimnazijos tarybos pritarimu, informuoju, kad lapkričio 16-20 dienomis

 1. Įprastu būdu mokysis:
  • priešmokyklinio ugdymo vaikai,
  • 1–4 klasių mokiniai,
  • 6 klasių mokiniai.

6 klasių mokiniai mokysis:

6a kl. – 4 kabinete,

6b kl. – 65 kabinete,

6c kl. –  6 kabinete,

6d kl. – 13 kabinete,

6e kl. – 44 kabinete,

6f kl. –  40 kabinete,

6g kl. –  70 kabinete.

Pamokos vyks įprasta tvarka progimnazijoje, laikantis visų nustatytų higienos reikalavimų ir 6 klasėse dėvint nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones pamokų bei pertraukų metu, o PUG ir 1-4 klasėse – dėvint nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones bendrose mokyklos erdvėse, kai maišosi kitų klasių (srautų) mokiniai ir negalima išvengti kontakto tarp skirtingose klasėse ugdomų mokinių.

 1. Nuotoliniu būdupagal tvarkaraštį mokysis 5, 7, 8 klasių mokiniai.

Ugdant 5, 7, 8 klasių mokinius dirbsime ta pačia tvarka, kaip dirbome nuo lapkričio 3 d.

 1. Neformalusis vaikų švietimas bus vykdomas nuotoliniu būdu.

Apie ugdymo organizavimą lapkričio 23-27 dienomis informuosime 20 d.

Išlikite ramūs bei sveiki!

Direktorė

Olga Mediekšė

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimu Nr. 1226, Nuotolinio mokymo organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu 2020 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. V-143 ir Progimnazijos tarybos pritarimu, informuoju, kad lapkričio 9-13 dienomis

 1. Įprastu būdu mokysis:
  • priešmokyklinio ugdymo vaikai,
  • 1–4 klasių mokiniai,
  • 5 klasių mokiniai.

5 klasių mokiniai mokysis:

5a kl. – 61 kabinete,

5b kl. – 69 kabinete,

5c kl. –  5 kabinete,

5d kl. – 10 kabinete.

Pamokos vyks įprasta tvarka progimnazijoje, laikantis visų nustatytų higienos reikalavimų bei dėvint nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (veido kaukes ar kitas priemones).

 1. Nuotoliniu būdupagal tvarkaraštį mokysis 6–8 klasių mokiniai.

Ugdant 6-8 klasių mokinius dirbsime ta pačia tvarka, kaip dirbome lapkričio 3-6 dienomis.

 1. Neformalusis vaikų švietimas bus vykdomas nuotoliniu būdu.

Apie ugdymo organizavimą lapkričio 16-20 dienomis informuosime 13 d.

Išlikite ramūs bei sveiki!

Direktorė

Olga Mediekšė

Jau tradicija tapo kiekvienas mokslo metais progimnazijoje organizuoti „Metų klasės“ rinkimus, kuriuose dalyvauja  5-8 klasių kolektyvai.

„Metų klasės“ rinkimo tikslas: skatinti mokinių asmeninę iniciatyvą, saviraišką bei gebėjimą kūrybiškai spręsti formalioje ir neformalioje aplinkoje iškylančias problemas, ugdyti pozityvias vertybines nuostatas.

Nuo spalio iki gegužės mėnesio skaičiuojami klasių surinkti taškai (pagal „Metų klasės“ rinkimo tvarką) ir skelbiami tarpiniai rezultatai. Gegužės mėnesį, susumavus visus rezultatus, viena iš klasių, daugiausiai taškų surinkusi, apdovanojama „Metų klasės“ nominacija.

 Suskaičiavus šių mokslo metų spalio mėnesio taškus paaiškėjo, kad daugiausiai taškų surinko 8d klasė. Sveikiname juos!  Ne daug nuo jų atsilieka 6d ir 5c klasės.

„Metų klasės“ tarpiniai rezultatai skelbiami kiekvieno mėnesio pirmą savaitę, I aukšto stende, prie 18 kabineto.

Direktorės pavaduotoja ugdymui Ina Jakovlevienė

„Olimpinis mėnuo“ - LR Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos, LR Sveikatos apsaugos ministerijos ir Lietuvos tautinio olimpinio komiteto (LTOK) inicijuotas projektas pradinių klasių moksleiviams. „Olimpinis mėnuo“ –  pramoga tūkstančiams pradinukų.

Pagrindinis šio projekto tikslas – skatinti pradinių  klasių moksleivių fizinį aktyvumą.

Projekto metu Jonavos Justino Vareikio progimnazijos pradinių (2b, 2c, 2e, 3a, 4a, 4b) klasių moksleiviai buvo supažindinti su sveika gyvensena, skatinami aktyviai laiką leisti pertraukose tarp pamokų ir, jei įmanoma, pamokose, išbandyti įvairias mankštas ir žaidimus.

Dėkojame moksleivių tėveliams prisidėjusiems prie vaikų fizinio aktyvumo skatinimo.

Informaciją  pateikė mokytoja Jūratė Smailienė

Nuoroda - https://www.emaze.com/@AOWZIQLZZ/jonavos-justino-vareikio-progimnazija