Justino Vareikio progimnazija nuo 2009 m. pradžios vykdo Olweus patyčių prevencijos programą. 2013 m. mokyklai pirmą kartą suteiktas Olweus mokyklos vardas, kuris po pakartotinių Olweus auditų vis pratęsiamas dvejiems mokslo metams. Po šių metų birželio mėnesį vykusio audito progimnazijai Olweus mokyklos vardas suteiktas 2019-2021 m.m.
Progimnazijos bendruomenės nariai ir toliau sieks kurti saugią aplinką mokiniams ir mažinti patyčių skaičių.
 
Informaciją pateikė psichologė I. Jurevičiūtė

Rugsėjo 2-osios rytą gausus būrys moksleivių, jų tėvelių susirinko prie progimnazijos į mokslo metų pradžios šventę.

Susirinkusiuosius sveikino progimnazijos direktorė Olga Mediekšė.

Šventėje didžiausias dėmesys buvo skirtas pirmokams, aštuntokams, pedagogams. Įteikus simbolinių dovanėlių pirmokams ir priešmokyklinio ugdymo grupės vaikams, palinkėta mokykloje rasti ir aplankyti dar nežinomas salas, stebuklingas pilis. Paraginta, kad mokiniai su draugais pastatytų didelį miestą, o gatves pavadintų Gerumo, Pagarbos, Darbštumo vardais.

Prasidėję mokslo metai tegu būna sėkmingi ne tik mokiniams, bet ir tėvams, ir mokytojams.

Informaciją parengė mokytoja N. Keturkaitė

Nuotraukas pateikė soc. pedagogė V. Ergardt

2019-2020 mokslo metais progimnazijos pedagogų komanda dalyvaus Ugdymo plėtotės centro projekto „Bendrojo ugdymo mokytojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų tobulinimas“ inovacijų išbandyme. Mokykla, kartu su dar trimis respublikos švietimo įstaigomis, laimėjo atranką iš 32 pateiktų paraiškų specialiojo ugdymo (vaikų, turinčių elgesio ir emocijų bei autizmo spektro sutrikimų) proceso inovacijai išbandyti. Į ugdymosi procesą bus integruojamas bei taikomas EDUSENSUS programų rinkinys. Tai padės atliepti įtraukiojo ugdymo proceso organizavimo poreikius, padės pedagogams ir švietimo pagalbos specialistams pritaikyti ir individualizuoti ugdymo turinį mokiniams su specialiaisiais ugdymosi poreikiais bei integruoti į ugdymosi procesą skaitmeninius mokymosi išteklius. Pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su Ugdymo plėtotės centru. Rugpjūčio 21 d. įvyko pirmasis susitikimas su VšĮ Neformalaus mokymosi klubo „MES“ atstovais, atsakingais už inovacijos išbandymo paslaugas. Susitikimo metu pristatyta siūloma inovacija, aptartas ir suderintas jos išbandymo planas.

Informaciją pateikė logopedė E. Ruckienė

„Mes žmonės, mes nuo šiandien žmonės.

Ar žinome ką reiškia būti žmonėmis?“

Karštą birželio 21-osios dieną mokykla išleido 6-ąją progimnazijos aštuntokų laidą. Pasidžiaugti jų sėkme susirinko gausus tėvelių būrys. Netrūko gražių žodžių, padėkų, palinkėjimų. Mokyklos direktorė savo kalboje pabrėžė šios laidos išskirtinumą. Pirmosios mokytojos pasidžiaugė savo mokinių branda. Klasių auklėtojos akcentavo tris esminius žodžius: meilė, mokslas, mintis. Prasmingai nuskambėjo septintokų daina „Laikas“, raginanti suprasti laiko tėkmę. Lyriška poetine kompozicija savo pasirodymą pradėję aštuntokai, finaline daina išreiškė nusiteikimą naujiems iššūkiams.

„Gero kelio!” – linkėjome jiems.

Informaciją pateikė 7 kl. auklėtojos

Nuotraukas pateikė mokytoja Jurgita Skamaročienė