Nacionalinė švietimo agentūra (toliau NŠA), vykdydama projektą „Neformaliojo vaikų švietimo, ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo vertinimo, įsivertinimo tobulinimas ir plėtotė”, pakvietė Jonavos Justino Vareikio progimnaziją vasario 18 – kovo 4 dienomis dalyvauti nuotolinėje konsultacijoje ir išbandyti naujus įsivertinimo instrumentus.

Rengiantis  susitikimui NŠA specialistai ir konsultantai iš įvairių Lietuvos ugdymo institucijų susipažino su mūsų mokyklos veikla, planavimo dokumentais, veiklos ataskaitomis ir parengė išsamią jų analizę. Gauta informacija pasitarnaus gerinti veiklos kokybę ir siekti įsivertinimo kultūros pažangos.

Mokyklos veiklos kokybės vertinimo  grupės nariai turėjo galimybę pasimokyti ir, atsižvelgus į rekomendacijas, išbandyti atnaujintus įsivertinimo instrumentus. Savo ruožtu mes suteikėme grįžtamąjį ryšį apie įvairioms respondentų grupėms parengtus naujus klausimynus.

Konsultacijos laikotarpiu atlikome mokykloje iškilusio probleminio klausimo vertinimą ir pateikėme išsamią ataskaitą apie atliktą grupės darbą, apibendrinome gautus duomenis, pateikėme išvadas ir rekomendacijas mokyklos metodinei tarybai tolimesniam ugdymo proceso gerinimui.

Konsultantai liko patenkinti atliktu darbu, matomais pokyčiais ir sutelktos mokyklos komandos darbu.

Mokyklos vadovų teigimu, mes žengėme platų žingsnį įsivertinimo pažangos link.

Vida Bersėnienė, mokyklos veiklos kokybės vertinimo grupės vadovė

Mokykla prisijungdama prie Vaikų linijos organizuojamos iniciatyvos „Sąmoningumo didinimo mėnuo be patyčių 2021m.“, kovo 12d. 6-tų klasių mokiniams organizavo nuotolinę paskaitą su Jonavos policijos bendruomenės pareigūne Larisa Paklina „Internetinės patyčios“.

Susitikimo metu mokiniai buvo supažindinti su elektroninių patyčių formomis, saugaus bendravimo internetu taisyklėmis, informuoti kur galima kreiptis pagalbos susidūrus su patyčiomis. Aptarta kaip elgtis patyčių atvejais. Mokiniai galėjo užduoti jiems rūpimus klausimus, diskutuoti.

Esame dėkingi Jonavos policijos bendruomenės pareigūnei Larisai Paklinai  už nuolatinį bendradarbiavimą.

Informaciją ir nuotraukas pateikė soc. pedagogė V. Erdardt

Kovo 3 dieną vykusiame Akademiko Jono Janickio chemijos konkurso 2021 I etape (virtualiame) dalyvavo 8a klasės mokinys Mindaugas Lisonka. Tarp 8-tų klasių konkurso dalyvių Mindaugas surinko 92,51 balo (visų 8 kl. dalyvių balų vidurkis 47,46) ir kviečiamas gegužės 7 d. dalyvauti konkurso II etape labaratorijoje.

Chemijos mokytojai Sandrai Matulionei pareikšta padėka už sėkminga bendradarbiavimą su KTU Cheminės technologijos fakultetu, mokinių skatinimą domėtis chemijos dalyku ir naujais ugdymo metodais.

Linkime Mindaugui sekmės II etape!

Direktorės pavaduotoja ugdymui Danutė Sinkevičienė

Kovo 10 d. Jonavos vaikų ir jaunimo visapusiško lavinimo centro įkūrėja, lektorė, neuroedukatorė, mūsų progimnazijos mokinių mama Joana Gudžiūnienė  tėvelius pakvietė į pirmąjį susitikimų ciklo „Mano šeima“ užsiėmimą „Šeimos piešimas gėlių vaizdiniais“. Jame dalyvavo ir nemažai mokytojų, mokyklos administracijos atstovų.

Šiais laikais, kai pasaulis pilnas įvairiausių iššūkių, sukrėtimų, ypač svarbu atsigręžti į save,  savo artimuosius. Kas man yra šeima? Kas mano vaikui yra šeima? Ar santykiai šeimoje yra tokie, kokius norėtume turėti? Ar įmanoma juos pakeisti? Į šiuos ir kitus klausimus lektorė pakvietė pažvelgti netradiciškai – į pagalbą pasitelkus neuroedukacijos ir dailės terapijos metodus. Jie leidžia žmogui atskleisti savyje neatpažintas galimybes, talentus, surasti naujus problemų sprendimo būdus, pasisemti stiprybės.

Po trumpo įvado užsiėmimo dalyviams buvo pasiūlyta paimti popieriaus lapą ir pasirinktomis dailės priemonėmis pavaizduoti savo šeimą gėlėmis. Skambant lyriškai muzikai, visi dalyvavusieji leido pasireikšti savo vaizduotei – ir popieriaus lapuose pražydo įvairiausių formų, spalvų, linijų augalai. Kai užduotis buvo atlikta, lektorė pakvietė keletą mamų pakomentuoti savo darbus, papasakoti, kodėl šeimas piešė būtent taip. Pasirodo, daugelis tai darė intuityviai, net negalėjo paaiškinti, kodėl artimuosius pavaizdavo būtent taip. Pasak lektorės, kiekviena detalė piešinyje turi savo prasmę, nes piešdami mes nesąmoningai perteikiame santykius, emocinę atmosferą, įvairias patirtis. Sakykim, nuskintos ir be šaknų gėlės rodo tam tikrą santykių nestabilumą, o pasodintos į vazoną perteikia santykių įrėminimą, apribojimus ir pan. Lektorė pasiūlė papildyti, pakoreguoti piešinius, pabrėždama, kad kiekviename amžiaus tarpsnyje yra įmanoma keisti savo emocinę būseną, mąstymą, transformuoti mintis į pozityvias, nes pastarosios turi didžiulės įtakos santykiams šeimoje.

Užsiėmimo laikas prabėgo nepastebimai, džiaugėmės, susipažinę su nauju neuroedukacijos metodu, padėjusiu geriau pažinti save ir kitus.

Dėkojame lektorei Joanai ir lauksime kito susitikimo.

Informaciją ir nuotraukas pateikė mokytoja Vita Kontrimavičienė

Vasario mėnesį vykusiame Jonavos rajono 8 klasių mokinių vokiečių kalbos konkurse (A2) net trys progimnazijos mokinės tapo laureatėmis:

Liepa Maciulevičiūtė, 8a kl. mokinė (mokytoja Jurgita Skamaročienė) – I vieta

Paulina Bartaševičiūtė, 8e kl. mokinė (mokytoja Jurgita Skamaročienė) – II vieta

Elzė Karpavičiūtė, 8d kl. mokinė (mokytoja Rasa Striupaitienė) – II vieta.

Susumavus visos Lietuvos 8 klasių mokinių vokiečių kalbos konkursų rezultatus, paaiškėjo, kad 8a klasės mokinė Liepa Maciulevičiūtė pateko tarp geriausiai konkurse pasirodžiusių mokinių ir yra kviečiama į konkurso šalies etapą. Čia ji balandžio 20-21 dienomis varžysis su 25-iais geriausiais vokiečių kalbos žinovais iš visos Lietuvos.  Linkime Liepai sėkmės respublikiniame etape!