Lietuvos pradinukai penktus metus iš eilės buvo pakviesti dalyvauti projekte „Olimpinis mėnuo“. Projekto metu net 2,7 tūkst. klasių arba daugiau nei 50 tūkst. vaikų iš visų Lietuvos savivaldybių įsitraukė į fizinio aktyvumo, sveikos mitybos, bendradarbiavimo bei emocinės sveikatos temų veiklas. Projekto metu buvo suteikta specialistų paruošta medžiaga užsiėmimams pamokų, pertraukų metu ir namuose. Projektą globojo pirmoji ponia Diana Nausėdienė. Iniciatyvą organizavo Švietimo, mokslo ir sporto ministerija, Sveikatos apsaugos ministerija bei Lietuvos tautinis olimpinis komitetas.

Mes, Justino Vareikio  progimnazijos pradinukai,  irgi  įsitraukėme į šias veiklas. Labiausiai pasisekė  50-čiai Lietuvos mokyklų klasių, o jų tarpe ir mums,  2a klasės mokiniams.

Burtų traukimo ceremonijos metu buvome  išrinkti prizų laimėtojais. Mus pasiekė didžiulė dovana – stalo žaidimas. Tai džiugi naujiena  ir stebuklas  prieš Kalėdas.

Kitais metais vėl žadame  dalyvauti šiame projekte, svarbu  ugdyti fizinį raštingumą bei sveiką gyvenseną nuo mažų dienų.

Informaciją ir nuotraukas pateikė mokytoja  Česlova Jakutavičienė

Jonavos Justino Vareikio progimnazijos mokytojų komanda dalyvavo respublikinėje metodinėje – praktinėje konferencijoje „Mokyklos transformacija atnaujinto ugdymo turinio kontekste“. Konferencijos dalyviai, dirbdami grupėse, dalijosi savo idėjomis,  diskutavo apie projektinio darbo, fizinio raštingumo, STEAM, skaitmeninio, socialinio emocinio ugdymo trikdžius bei jų sprendimo būdus. eTwining ambasadorė, Telšių „Germanto“ progimnazijos anglų kalbos mokytoja metodininkė G. Ramanauskienė pristatė įgyvendintas projektines veiklas Lietuvoje bei užsienyje, jų pritaikymo bei integravimo į ugdymo turinį galimybes. Olimpinių švietimo programų vadovas P. Martinkėnas pristatė fizinio raštingumo sąvoką akcentuodamas jauname amžiuje fizinio ugdymo džiaugsmą, o tik vėliau sportinius pasiekimus. EdTech projekto vadovė J. Kugytė dalinosi pastebėjimais apie pedagogų skaitmeninių kompetencijų tobulinimo įrankius. NŠA metodininkė K. Paulikė diskutavo su mokinių tėvais apie jų įsitraukimo galimybes į ugdymo procesą.

Problemos kuria pokyčius, o pokyčiai kuria problemas. Konferencijos dalyviai atnaujinto ugdymo  kontekste išgrynino trikdžius, kurie kelia problemas bei pateikė sprendimo būdus jiems įveikti.

Šių metų gruodžio 1 d. progimnazijoje vyko menų dienos „Kalėdos už lango“ veiklos, kurių tikslas – suburti 5-8 klasių mokinių moksleivius bendrai kūrybinei veiklai, ugdyti jų bendruomeniškumą ir meninius gebėjimus, papuošti progimnazijos erdves.

1-a ir 2-a pamokos buvo skirtos žibintų ir nykštukų gamybai. Dailės mokytoja Inga Naujokienė pateikė pavyzdžius, o mokiniai kartu su klasių auklėtojais šauniai pasidarbavo ir išradingai pagamintais žibintais bei nykštukais papuošė mokyklą. 3-os pamokos metu mokiniai mokėsi estetiškai supakuoti dovanas, kūrė atvirukus.

 Įdomi veikla 5, 6 ir 8 klasių laukė per 4-ą ir 5-ą pamokas. Mokiniai stebėjo filmą „Kalėdų giesmė“, kūrė dekoracijas progimnazijos bendruomenės miuziklui, karpė snaiges, puošė klases bei progimnazijos egles 1 aukšto fojė ir aktų salėje.

Tuo tarpu 7 klasių mokiniai aplankė vietos menininkių Vacytės Antanavičienės ir  Leokadijos Vilkienės parodas Jonavos krašto muziejuje, bendravo su kūrėjomis, susipažino su jų keramikos, odos ir vilnos darbais, pasižyminčiais moterų išradingumu, kruopštumu bei atspindinčiais jų kūrybos pilnatvę. Mokiniai ir auklėtojos dėkojo menininkėms už nuoširdų bendravimą, dalijimąsi savo pasaulėjauta su jaunąja karta ir padovanotas šiltas akimirkas.

Menų dienos kulminacija – virtualios realybės filmas „Angelų takais“, kuris pakvietė mokinius leistis į pažintinę kelionę su 60 lietuvių dailininko M.K. Čiurlionio paveikslų ir jo muzika. Stebimi vaizdai užbūrė jaunuosius žiūrovus, praturtino mokinių akiratį ir priartino prie originalių M. K. Čiurlionio paveikslų. Stebint filmą keitėsi įvairūs dailininko paveikslai: „Ramybė“, „Angelėliai“, „Aukuras“, „Angelas“, „Žinia“, „Saulė“ ir kiti.

Diena buvo įspūdinga, pilna emocijų, meninio polėkio ir kūrybinių minčių. Progimnazijos erdvės prisipildė Kalėdinės nuotaikos ir šilumos. Dėkojame dorinio, estetinio ir fizinio ugdymo mokytojų metodinei grupei už Menų dienos veiklų organizavimą.

Informaciją ir nuotraukas pateikė muzikos mokytoja Ina Sipavičienė ir pavaduotoja ugdymui Jurgita Skamaročienė

2022 m. lapkričio 29 dieną Jonavos „Neries” pagrindinėje mokykloje įvyko konferencija „Atraski Jonavą iš naujo”.

8d klasės mokinys Naglis Karaliūnas ir 6e kl. mokinė Ieva Kaminskaitė konferencijoje pristatė 2021 metais mokyklos 5-8 kl. mokinių (M. Svisčevskio,  J. Kaminsko, G. Bazevičiūtės, E. Jonaitytės, E. Vdovenko) ir mokytojų (I. Januškevičienės, J. Stankaitienės, L. Postaukienės, G. Kanapeckaitės, L. Nekrošienės) komandos kurtą filmuką, skirtą Skarulių Šv. Onos bažnyčios 400 metų jubiliejui.

Konferencijai mokinius ruošė istorijos mokytojos Irūna Januškevičienė ir Jūratė Stankaitienė.

Informaciją ir nuotraukas pateikė J. Stankaitienė

Kaip ir kasmet, lapkričio paskutinis ketvirtadienis, pakvietė poezijos mylėtojus į popietę „Nešu eilėraštį širdy“. Jauki žvakių šviesa ir aštuntokų Naglio, Emilijos, Jurgio, Saulės, Aistės ir Gertrūdos deklamuojami eilėraščio posmai atvėrė širdis ne tik poezijai, bet ir maloniam pokalbiui. Šeštokės Vakarės ir penktokės Ievos virpinamos gitaros ir kanklių stygos išskleidė prisiminimus ir  paleido klajoti po kabinetą įvairių poetų eiles. Buvo ir juoko, ir  ašarų, ir gilių minčių. Bet svarbiausia, liko labai gražus jausmas širdyje, su kuriuo ir išsiskirstėme, pasižadėję susitikti po metų jau jubiliejinėje -10-oje poezijos šventėje.

Informaciją parengė Danutė Cvilikienė