Progimnazijos administracija, siekdama kurti mokyklą kaip pokyčiams atvirą ir nuolat besimokančią bendruomenę, aplankė Kauno r. Garliavos Jonučių progimnaziją ir Kauno LSMU gimnaziją. Mokyklos direktorę ir pavaduotojas ugdymui pasitiko minėtų ugdymo įstaigų vadovai.

Kauno r. Garliavos Jonučių progimnazija išradingai kuria edukacines aplinkas, siekdama šiuolaikiškai ir kūrybiškai organizuoti ugdymo(si) procesą. Mokyklos komanda aplankė naujai įkurtas erdves: biblioteką, muzikos, lego, dailės, informacinių technologijų, gamtos mokslų laboratorijas, lauko klases, laisvalaikio zonas. Sužavėjo mokyklos teritorijoje įkurtas dendrologinis takas, skatinantis mokinius smalsauti, tyrinėti, pažinti. Prie šio tako kūrimo prisidėjo visa mokyklos bendruomenė. Jonučių progimnazijos direktorė Audra Galvanauskienė, pavaduotojos ugdymui Žydrūnė Bastienė, Loreta Mikelionienė, Eglė Gailiūnienė, Žydrė Sipavičienė geranoriškai dalinosi savo patirtimi ir iššūkiais, vedant mokyklą pokyčių link.

Jaukiu kiemeliu, moderniomis bibliotekos erdvėmis, turtingomis laboratorijomis pasitiko mus kita įstaiga – Kauno LSMU gimnazija. Pažintį su šia mokykla direktorius Arūnas Bučnys ir pavaduotoja ugdymui Jolita Jukštaitė pakvietė pradėti sporto salėje, kurioje įrengtos daugiafunkcinės treniruoklių sienelės. Idėjų sėmėmės, aplankydamos  informacinių technologijų kabinetą, STEAM centrą, kuriame gausu programuojamų robotų, fizikos, chemijos ir kalbų mokymo(si) laboratorijas. Ypač nustebino gimnazijos aktų salė, turtinga muzikos instrumentais, modernia aparatūra ir sumaniais sprendimais, išnaudojant erdves.

Dėkojame abiejų įstaigų vadovams, kurie nuoširdžiai dalinosi savo patirtimis, kiekvienam mokiniui kuriant palankią ir įtraukiančią ugdymosi aplinką. Tikimės, kad užsimezgusi pažintis sukurs prielaidas įvairioms bendradarbiavimo formoms su šiomis mokyklomis.

Informacija ir nuotraukas pateikė administracija

Gegužės 23-27 dienomis Justino Vareikio progimnazijoje vyko teminė savivaldaus mokymosi savaitė 5-8 klasių mokiniams. Savivaldus mokymasis – tai mokymasis gyvenimui. Principinė šio ugdymosi  nuostata - pripažinimas, kad kiekvienas besimokantysis yra unikali asmenybė, turinti teisę mokytis individualiai.  Savivaldumas – tai gebėjimas analizuoti savo mokymosi procesą ir save kaip besimokantįjį: kurios asmeninės savybės ir gebėjimai padeda sėkmingai mokytis, kurios  trukdo, koks yra asmeninis mokymosi stilius . Mokiniai rinkosi įvairias veiklas pagal pasiūlytas temas: 5 kl. ,,Laikas“, 6 kl. ,,Mane įkvėpusi asmenybė“, 7 kl. ,,Jauno žmogaus pasaulis“, 8 kl. ,,XXIamžiaus iššūkiai“. Penktokai kūrė mėgstamiausio mėnesio kalendorių,  lygino žmonių gyvenimą sovietmečiu ir dabar, gilinosi į šiuolaikinę vaikų poeziją, laiką ir pavojus internete, tyrinėjo, kas gali atsitikti per 1 minutę pasaulyje. Šeštokai pristatė asmenybes, kurios įkvepia. Septintokai atliko įvairių darbų apie savo pomėgius, vertybes, jausmus, kitų šalių jaunų žmonių gyvenimą lygino su savo, kūrė laimės mašiną, ieškojo kelių, kaip gyvenimo kelionę paversti gražia, išreiškė jausmus repuodami. Aštuntokai gilindamiesi į XXI amžiaus iššūkius kūrė memus,  tyrė , ar visi turime lygias teises ir galimybes. Ši savaitė įnešė naujų spalvų ,  suvokimo, kad mokymasis , kai pats valdai savo veiklas, įkvepia ieškojimams, motyvuoja, aktyvina.

Informaciją pateikė Loreta Kazlauskienė

Pagaliau ji įvyko! Taip laukta ir planuota kelionė, kurią prieš 3 metus Lietuvos mokyklų 3x3 krepšinio čempionate iškovojo tada dar penktokai, dabar jau mūsų progimnazijos vyriausieji.  Gegužės 26-27 dienomis šauni ir draugiška, įvairiose veiklose aktyviausiųjų septintokų bei aštuntokų komanda, lydima mokytojų Rigvitos Grinskės, Renatos Kuklierienės ir Linos Antončikienės, keliavo į Lenkijos sostinę Varšuvą. Jos metu keliautojų laukė apžvalginė ekskursija pėsčiomis po senamiestį, kuris yra įtrauktas į UNESCO Pasaulio paveldo sąrašą, aplankyta ir senamiesčio širdis – Karalių rūmai. Didelį įspūdį paliko Koperniko muziejus – tikra pažinimo bei tyrinėjimo šventė kiekvienam. Jame –  interaktyvi pažintis su šviesa, optinėmis iliuzijomis bei mus supančiais reiškiniais. Centras užima 20 tūkst. kvadratinių metrų teritoriją, kur nėra jokių gidų ar popierinių bukletų. Pažinti jį mokiniai turėjo  patys – liesdami, klausydamiesi, matydami… Kelionę vainikavo apsilankymas Varšuvos zoologijos sode.

Dėkojame mūsų puikiajai gidei Ingridai, kantriajam ir pozityviajam autobuso vairuotojui, kelionės organizatorei direktorės pavaduotojai Jurgitai Skamaročienei bei mokyklos direktorei Olgai Mediekšei už suteiktą galimybę keliauti bei pažinti vienas kitą.

Informaciją ir nuotraukas pateikė mokytoja Renata Kuklierienė

Gegužės 26 d. 8c klasėje buvo klasės valandėlė, tema „Savanorystės galimybės“. Apie savanorystės iššūkius ir galimybes mums sutiko papasakoti Jonavos Senamiesčio gimnazistas Rojus Malinauskas. Rojus yra Lietuvos moksleivių sąjungos ir Jonavos Senamiesčio gimnazijos mokinių tarybos narys.

Savanorystė yra savo noru pasirinkta veikla, už kurią dažniausiai negaunama pinigų, bet ji yra naudinga. Rojus išskyrė tokius savanorystės pliusus:

1) Atrandi savo kūrybinę pusę ir gebėjimus. Būdamas savanoriu tu tampi labiau kūrybingesnis kažkokioje srityje, pavyzdžiui, gamindamas maistą, piešdamas, dainuodamas.

2) Prasmingai praleidi laiką. Dabar labai mažai paauglių praleidžia savo laiką darydami kažką naudingo. Jie dažniausiai tiesiog sėdi namuose, žiūri filmą arba žaidžia kompiuterinius žaidimus.

3) Gali susipažinti ir susidraugauti su įvairių sričių žmonėmis. Savanoriais būna daug žmonių iš įvairių sričių, jie gali turėti tokių pačių pomėgių kaip ir tu, prasiplečia tavo akiratis ir bendravimo įgūdžiai.

Sužinojome, kad Jonavoje paaugliai dažniausiai savanoriauja Sporto arenoje ir Kultūros centre. Rojus papasakojo ir apie Lietuvos moksleivių sąjungą. Lietuvos moksleivių sąjunga – tai savarankiška, pelno nesiekianti organizacija. Ji yra vienintelė Lietuvos moksleivių interesus atstovaujanti bei Lietuvos mokinių savivaldas vienijanti organizacija. Šios organizacijos misija – vienyti moksleivius bendra veikla, formuoti švietimo ir jaunimo politiką, šviesti moksleivius jiems aktualiais klausimais.

Esame dėkingi gimnazistui Rojui Malinauskui už įdomų, paremtą savo patirtimi pasakojimą apie savanorystės naudą.

Informaciją pateikė 8c kl. mokinys Erikas Račkauskis

Nuotraukos pateikė Diana Kizogian

Gegužės 26 d. progimnazijoje lankėsi kino režisierius Andrius Blaževičius, mokinams pristatęs tris aukštos meninės vertės ir pagal jų amžių bei patirtį parinktus filmus. 3–4 klasių mokiniai stebėjo animacinį filmą "Jokūbas, Mimi ir kalbantys šunys", 7b, 7d ir 8e klasių mokiniai – filmą "Gauja", 7a, 7e, 7f klasių moksleiviai žiūrėjo filmą "Kovotoja". Po filmų peržiūrų vyko jų aptarimai ir diskusijos, kurias moderavo svečias (režisierius Andrius Blaževičius). Šių edukacijų metu vystomas moksleivių meninis kino suvokimas, lavinami komunikaciniai gebėjimai, ugdomas estetinis skonis, vertybinės nuostatos, kritinis mąstymas, plečiamas kultūrinis akiratis.

Dėkojame režisieriui Andriui Blaževičiui ir projekto "Kino busas" komandai už galimybę augti su kinu.
Informaciją ir nuotraukas pateikė direktorės pavaduotoja ugdymui Jurgita Skamaročienė