Gegužės mėn. 2c ir 2e kl. mokinių komanda dalyvavo konkurse “Mano žalioji palangė”.

Konkursui buvo pristatyta daugiau nei 300 žaliųjų palangių, kurias kūrė ir augino daugiau nei 4000 vaikų kartu su mokytojais, tėveliais ir seneliais. Šių metų žaliosios palangės buvo skirtos botaniko Jurgio Ambraziejaus Pabrėžos metams paminėti, konkurso tema „Mano augalo vardas“. Dalyviai buvo kviečiami įsirengti žaliąsias palanges ugdymo įstaigų erdvėse, kurti įvairias augalų kompozicijas ir galvoti augalams naujus, originalius vardus.

Džiaugėmės, kad mūsų mokyklos komanda tapo konkurso “Mano žalioji palangė” laureate ir rugpjūčio mėn. iš organizatorių sulaukė prizų ir siurprizų. Dėkojame konkurso  organizatoriams LMNŠC ir VU botanikos sodui už dovanas.

Informaciją pateikė mokytojos N. Butienė, J.Smailienė

Liepos 4-11 dienomis mokyklos skautai kartu su vadovėmis Edita Pilviniene, Jurgita Skamaročiene ir Danguole Žeglova dalyvavo LS Kauno krašto skautų stovykloje „Aplink pasaulį per 8 dienas“. Aštuonias dienas stovyklautojai, įkvėpti Ž.Verno knygos „Aplink pasaulį per 80 dienų“ herojų Filijaus Fogo, Žano Paspartu, Fikso Frensio ir Audos „keliavo“ po pasaulį (Londoną, Prancūziją, Egiptą, Kiniją, Japoniją, Ameriką), ragavo šių šalių patiekalų, aktyviai dalyvavo vyresniųjų skautų suorganizuotoje programoje. Ypač įsimintini buvo atidarymo laužas, Didysis žaidimas, kliūčių ruožas, vandens pramogos, žygiai, brolių ir sesių laužai, liepos 6 dieną vieningai sugiedota Tautinė giesmė, įgyta skautiška patirtis ir, žinoma, naujai užrišti kaklaraiščiai. Nors dienos buvo karštos, bet medžių pavėsis ir Neries upės vanduo teikė skautams vėsos.

Savo kelionę aplink pasaulį pabaigėme jaukiomis skautiškomis pamaldomis, nuoširdžiai dėkojome „Nemiros sodyba“ šeimininkams už suteiktą nuostabią vietą stovyklai, džiaugėmės skautės Viltės mamos iškeptais meduoliais bei linkėjome vieni kitiems likusios prasmingos vasaros.

Informaciją ir nuotraukas pateikė Edita Pilvinienė ir Jurgita Skamaročienė

 

Pasibaigus pradinių klasių mokslo metams, ne visi skubėjo atsisveikinti su mokykla. Birželio 14-18 dienomis progimnazijoje vyko vaikų vasaros poilsio ir užimtumo stovykla „Laimingų vaikų kiemas“. Vienas iš Jonavos Justino Vareikio progimnazijos 2021 m. prioritetų - stiprinti mokinių sveikatą, kurią sudaro ir fizinė bei psichologinė būsena. Atsižvelgiant į tai, kad dalį 2020-2021 m. m. mokiniai mokėsi nuotoliniu būdu, pasirinkta stovyklos veiklą orientuoti į mokinių sveikos gyvensenos, bendravimo, sporto įgūdžių palaikymą ir lavinimą. Stovyklą ir jos veiklas organizavo švietimo pagalbos specialistai Lina Zajankauskienė, Viktorija Ergardt, Inga Jurevičiūtė, Edita Ruckienė, Jurgita Jočenkaitė, Odeta Fedotovaitė, Ramunė Rugienė ir mokytojai Renata Kuklierienė, Rigvita Kunevičienė, Jurgita Kvietkuvienė.

Pirmąją dieną stovyklos dalyviai ir vadovai susipažino bei kartu sukūrė stovyklos taisykles. Neilgai trukus, visi keliavo į VšĮ „Deko Resto“, kur vyko edukacinis užsiėmimas. Mokiniai susipažino su molio savybėmis, savo rankomis lipdė darbelius, kūrybingai panaudodami gamtinę medžiagą. Antrąją dieną stovyklautojų laukė pažintis su alpakomis, jų gyvenimo būdu, priežiūros ypatumais. Alpakų ūkyje „Jonavos alpakos“ mokiniai turėjo galimybę iš savo rankų pašerti alpakas, pavedžioti jas už pavadėlio. Įspūdį paliko šių gyvūnų meilumas ir noras draugauti su žmogumi. Tikras iššūkis laukė įpusėjus stovyklai. Trečiąją dieną vykome į Survilų kaimo turizmo sodybą. Čia vaikai, įveikdami Basakojų taką, sudarytą iš daugiau nei 10 skirtingų dangų, lavino taktilinius pojūčius, pusiausvyrą, koordinaciją, ištvermę. Kupini įspūdžių laukėme ketvirtosios dienos, kuri buvo ne mažiau turininga. Diena prasidėjo įdomiosiomis anglų kalbos užduotimis ir žaidimais. Antrąją dienos pusę stovyklautojai susipažino su tinklinio sporto šaka ir išbandė jėgas mini turnyre. Po varžybų mokiniai buvo apdovanoti medaliais. Paskutiniąją stovyklos dieną mokiniai piešė, žaidė žaidimus ir improvizuotoje kino salėje stebėjo filmą „Išvirkščias pasaulis“, dalinosi įspūdžiais, apibendrino.

Kiekvienos stovyklos dienos pabaigoje vyko refleksija – vaikai ir vadovai aptardavo dienos veiklas, dalijosi savo nuotaikomis ir emocijomis. Po aktyvių veiklų stovyklautojai mėgaudavosi gardžiais pietumis, kuriais pasirūpino maisto studija „Taste Studio LT“.

Baigiantis stovyklai jutome, kad vaikai dar nenori atsisveikinti. Išsiskyrimo nuotaikas praskaidrino dovanos. Kiekvienas stovyklautojas savo rankomis sukūrė paveikslą – tapė ant drobės. Kas dekoravo pirmąją savo vardo raidę, kas perteikė stovyklos įspūdžius, o kas tiesiog vaizdavo peizažą. Staigmena buvo vardiniai stovyklos ženkleliai kiekvienam mokiniui.

Dėkojame rėmėjams – Kęstučiui Macioniui ir Tadui Survilai už materialinę paramą, organizuojant prasmingą mokinių laisvalaikį.

Aktyvus laisvalaikio praleidimas ir bendravimo įgūdžių ugdymas stovykloje padėjo stiprinti mokinių sveikatą ir sveikos gyvensenos įgūdžius. Dėkojame visiems stovyklos dalyviams bei vadovams ir atsisveikiname iki rudens.

Informaciją ir nuotraukas pateikė stovyklos organizatoriai

Jonavos Justino Vareikio progimnazijoje, 59 kabinete įkurta gamtamokslinio ugdymo laboratorija. Joje yra  priemonių komplektas: nuo įprastų laboratorinių indų, gamtos pažinimo mokymo priemonių iki šviesinio ir rankinio skaitmeninio mikroskopų bei rinkinių mechanikos bandymams atlikti. Šių priemonių dėka mokiniai gali atlikti  įvai­rius ty­ri­mus, eks­pe­ri­men­tus ir iš kar­to pa­ma­ty­ti sa­vo dar­bo re­zul­ta­tą. Bandymai, eksperimentai, tyrinėjimai – tai aktyvi veikla, kurios metu mokiniai kaupia patirtį, diskutuoja, sutelkia dėmesį, samprotauja, kritiškai mąsto, sprendžia problemas, įsimena, suvokia. Norėdamas suvokti dalyko esmę mokinys turi pats veikti, išsiaiškinti, atrasti ir pažinti, taip patiria įvairių išgyvenimų ir pažinimo jausmą, tuo pačiu lavina savo pojūčius: regėjimą, lytėjimą, klausą. Tyrinėdamas vaikas sužino daug naujo, atveria sau neregėtą, nuostabų pasaulį. Kiekvienas bandymas  suteikia pasididžiavimo bei pasitikėjimo savimi jausmą, nes žinios jam nėra primetamos, o visas tiesas atranda pats. Pradinių klasių mokytojos aktyviai naudojo priemones, atliko daug bandymų, eksperimentų, tyrinėjimų.
Ki­to­kia pa­mo­ka, ki­toks pa­sau­lio pa­ži­ni­mas mo­ty­vuo­ja mo­ki­nius ir ska­ti­na siek­ti ži­nių, do­mė­tis ap­lin­ka, kur­ti, ieškoti .

https://www.vedlys.smm.lt/1-4_klasiu_priemoniu_sarasas.php

https://www.vedlys.smm.lt/documents/Gebejimu_ugdymas_naudojantis_1-4%20kl_isigytomis_priemonemis.docx 

Informacija pateikė mokytoja L. Šimonienė

Saulėtas birželio 16-osios rytas ir išpuošta Justino Vareikio progimnazijos aktų salė pasitiko aštuntąją progimnazijos laidą. „Neužpūsk pienės pūko... Neužpūsk!“ (J.Degutytė) – tai pagrindinis Justino Vareikio progimnazijos aštuntokų išleistuvių šventės motyvas. Mokykla prisipildė pasipuošusių mokinių šurmulio, gražių emocijų, juoko, šypsenų, kalbų ir ašarų. Penkios aštuntokų klasės ištarė „Sudie“ savo mokyklai – bendraklasiams, mokytojams, administracijai ir auklėtojai. Kiekviena klasė į papuoštą salę rinkosi atskirai, ten jų laukė direktorė O.Mediekšė, pavaduotoja ugdymui J.Skamaročienė, Senamiesčio gimnazijos būsimas direktorius D.Mockus, pirmoji mokytoja, aštuntokų ir septintokų auklėtojos. Progimnazijos direktorė O.Mediekšė sveikindama aštuntokus, jautriai ir šiltai apibūdino kiekvieną klasę ir mokinį. Juk juos pažįsta nuo pirmos ar penktos klasės, jais rūpinosi ir globojo, stebėjo jų mokymosi pasiekimus, džiaugėsi ir išgyveno dėl nesėkmių kartu su jais. Kalbėjo, jog kiekvienas iš mūsų privalome turėti tikslą gyvenime ir jo siekti. Kiekvieną dieną mokytis ir tobulėti bei nepamiršti knygos, kuri atveria pažinimo kelius į pasaulį. Dėkojo aštuntokų tėveliams už pagalbą mokyklai, bendradarbiavimą ir palaikymą.

Šiais metais progimnazijoje atsirado nauja tradicija – ,,Metų aštuntoko“ rinkimai. Po ilgų diskusijų ir svarstymų, rinkimų komisija, kurią sudarė tėvų, mokinių, mokytojų ir administracijos atstovai, nutarė nominuoti tris moksleives, kurios nuo 5 iki 8 klasės labiausiai garsino Jonavos Justino Vareikio progimnazijos vardą rajone, šalyje, tarptautiniuose renginiuose, atstovavo savo klasei mokykloje. Tad šventės metu buvo įteiktos trys nominacijos: Liepai Maciulevičiūtei ir Rugilei Talalytei įteikta auksinė ,,Metų aštuntoko“ nominacija, o sidabrinė ,,Metų aštuntoko“ nominacija atiteko Paulinai Bartaševičiūtei. Atsisveikindami aštuntokai sakė, jog per šiuos aštuonerius metus visi suprato, koks svarbus artimo žmogaus, draugo, mokytojo emocinis palaikymas ir nuoširdi pagalba. Už tai iš visų aštuntokų klasių skriejo didžiulė padėka mokytojams, administracijai ir mokyklos darbuotojams. Tradiciškai aštuntokus sveikino ir septintokai – jiems parengė virtualų sveikinimą-videofilmą ,,Neužpūsk pienės pūko“. Jaudulio, meilės savo mokiniams žodžiai skambėjo ir pirmųjų mokytojų Č.Jakutavičienės, I.Šmorgūnienės, O.Balckienės bei auklėtojų Ž.Talalienės, D.Riaubienės, G.Arcerienės, S.Rancaitės, R.Kuklierienės atsisveikinimo kalbose.

Jau baigėte vieną svarbų savo gyvenimo etapą. Etapą, kuriame sėmėtės žinių ir patirties, mokėtės bendrauti. Baigus progimnaziją jums atsivers nauji iššūkiai ir kartais teks ieškoti įvairiausių atsakymų į klausimus, su kuriais dar nesusidūrėte. Tikime, kad jūsų laukia labai įdomi ir prasminga ateitis. Gražaus ir prasmingo jums skrydžio, aštuntokai!

Informaciją pateikė mokytojos Daivutė Kloniūnienė ir Diana Kizogian