Baigėsi tradicinė akcija „Knygų kalėdos 2018“,  kurios metu mūsų progimnazijos bibliotekai padovanota  15 egz.  knygų. Nuoširdžiai  dėkojame akcijos ,,Knygų Kalėdos 2018“ rėmėjams:

Gaižauskienei Viktorijai, Visuomenės sveikatos priežiūros specialistei

Nomeikei Ilonai, biologijos mokytojai

Lankeliui Marijui, 5d. kl. mok.

Lankeliui Mantui, 8c kl. mok.

Ževžikovui Arnui, 4b kl. mok.

Baltrūnui Jonui, 2a kl. mok.

Skaitymas sujungia, vienija, šildo širdis, skaidrina mintis, tad visada neškime savyje skaitymo šviesą ir dalinkime ją kitiems.

Informaciją pateikė bibliotekininkė V. Kiburienė

Nuotrauką pateikė mokytoja S. Rancaitė

Tarptautinė komisija nacių ir sovietinio okupacinio režimo nusikaltimams Lietuvoje įvertinti ir šiais metais pakvietė Lietuvos mokyklas, Tolerancijos ugdymo centrus bei visas Lietuvos institucijas, įstaigas prisijungti prie kasmetinės, jau tradicija tapusios pilietinės iniciatyvos – akcijos „Atmintis gyva, nes liudija“, skirtos sausio 13-ai paminėti.

2018 m. sausio 11 d. pirmą pamoką pradėjome languose uždegę žvakutes ir užgesinę šviesas. Kiekvienos klasės mokiniai pristatė savo pranešimus apie 1991 metų sausio 13-osios įvykius. Žuvusių ir tos nakties įvykių nuotraukos bei vaizdo medžiaga priminė visiems skausmingą mūsų laisvės kovų etapą, kai atėjusiems 1991 metų sausio 13-os naktį prie Parlamento, Radijo ir televizijos komiteto pastato bei televizijos bokšto, reikėjo apginti Lietuvos laisvę ir nepriklausomybę.

Informaciją pateikė istorijos mokytoja Jūratė Stankaitienė

Nuotraukas pateikė Renata Kuklerienė

Smagi ir sėkminga Naujųjų Metų pradžia mūsų mokyklos vokaliniam ansambliui „Broliai“. Sausio 6 dieną Vilniaus Rotušėje jaunuoliai dalyvavo Tarptautiniame vaikų ir jaunimo vokalo konkurse „Christmas Talent League 2019“, kuriame pelnė II-ąją vietą bei buvo apdovanoti organizatorių prizu – taure.

Informaciją ir nuotraukas pateikė vadovė Raimonda Kriūnė

Sausio 9 d. PUG vaikai lankėsi Rimkų bibliotekoje. Bibliotekininkės Aida ir Vilma skaitė vaikams M. Marcinkevičiaus ir A. Kiudulaitės knygą „Draugystė ant straublio galo“. Vaikai diskutavo, kas yra draugystė, įvardino savo geriausius draugus. Taip pat turėjo galimybę pavartyti įvairias knygeles, pasidžiaugti jomis su draugais. Ačiū bibliotekininkėms už nuoširdų bendravimą ir bendradarbiavimą.

Informaciją ir nuotraukas pateikė PUG mokytoja Jolita Žižienė

 Tęsiasi „Metų klasės“ rinkimai. Daugiausiai taškų gruodžio mėnesį surinko 5d klasė. Sveikiname juos. Susumavus spalio, lapkričio ir gruodžio mėnesio rezultatus 5d klasė pirmauja. Tik 9 taškais atsilieka nuo lyderių 5e klasė. „Metų klasės“ tarpiniai rezultatai skelbiami kiekvieno mėnesio pirmą savaitę I aukšto stende prie 18 kab.

Direktorės pavaduotoja ugdymui Ina Jakovlevienė