Sausio 18 d. Jonavos Justino Vareikio progimnazijos 6 klasių komandos bei matematikos mokytojos L.Nekrošienė ir S.Rancaitė svečiavosi Jonavos Raimundo Samulevičiaus progimnazijoje. Čia vyko matematinė popietė – viktorina „8-a minutė“. Renginys buvo ypatingas ne tik dėl geros nuotaikos, įdomių užduočių, bet ir todėl, kad kartu su mokiniais dalyvavo jų tėveliai.

Informaciją parengė mokytojos S. Rancaitė ir L. Nekrošienė

Nuotraukos - mokytojos S. Rancaitės

Sausio 18 d. mokykloje vyko edukacinės pamokos 3-4 kl. mokiniams "Karaliaus Mindaugo laikų Lietuva". Į mokykla atvažiavo darbuotojai iš Vikingų kaimo. Tai prieš penkerius metus įkurtas patyrimų muziejus, skirtas visiems vaikams - amžiumi ir širdimi. Moksleiviai susipažino ir išbandė istorinius rekonstruotus eksponatus. Vyko gyvos istorijos pamokos. 
Informaciją parengė mokytoja Jadvyga Kulakauskienė

Informuojame, kad Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo pakeitimo 8 straipsnio 3 dalis nustato, kad priešmokyklinis ugdymas  pradedamas teikti vaikui, kai tais kalendoriniais metais jam sueina 6 metai. Priešmokyklinis ugdymas gali būti teikiamas anksčiau tėvų (globėjų) sprendimu, bet ne anksčiau nei vaikui (tais kalendoriniais metais) sueina 5 metai.

Nuo 2018 m. vasario 1 d. nelieka privalomojo vaiko brandumo vertinimo, kai tėvai pageidauja ugdyti 6 metų dar neturintį vaiką pagal priešmokyklinio ugdymo programą. Tačiau tėvai (globėjai) turi teisę kreiptis į pedagoginę psichologinę tarnybą, dėl 5 metų vaiko brandumo ugdytis pagal priešmokyklinio ugdymo programą vertinimo.

Direktorės pavaduotoja ugdymui Ina Jakovlevienė

Tarptautinė komisija nacių ir sovietinio okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti ir šiais metais sausio 13-ą pakvietė Lietuvos mokyklas, Tolerancijos ugdymo centrus bei visas Lietuvos institucijas, įstaigas  prisijungti prie kasmetinės, jau tradicija tapusios  pilietinės iniciatyvos - akcijos „Atmintis gyva, nes liudija“.

2018 m. sausio 12 d. 8.00 valanda. Pirma pamoka skirta  Laisvės gynėjų dienai paminėti. Visoje mokykloje užgęsta šviesos. Susikaupimas, rimtis ir 1991 metų sausio 13 dalyvio atsiminimai, žuvusių bei tos nakties įvykių nuotraukos pakvietė visus prisiminti šį mūsų laisvės kovos etapą, pagalvoti, ką šiandieną mums reiškia žodis LAISVĖ ir ką šis žodis reiškė tiems žmonėms, atėjusiems 1991 metų šaltą sausio 13 naktį prie Parlamento, Radijo ir televizijos komiteto pastato bei televizijos bokšto.

Informaciją parengė istorijos mokytoja Jūratė Stankaitienė

Nuotraukas pateikė socialinė pedagogė Viktorija Erdgardt

Progimnazijos 1a ir 3b klasės mokinukai dalyvavo 2017 m. respublikiniame 1-4 klasių mokinių kūrybinių darbų konkurse „Kalėdų senelio pirštinė“. Vaikai su tėvelių pagalba pagamino Kalėdų senelio pirštines, kurios visą šventinį laikotarpį puošė Žeimių mokyklą - daugiafunkcį centrą. Už dalyvavimą visi mokiniai ir jų mokytojos Česlova Jakutavičienė ir Zita Kožemiakinienė gavo padėkos raštus, o prizinių vietų nugalėtojai - ir asmenines dovanėles.

Sveikiname šio konkurso nugalėtojus:

1a klasės mokinį Domą Rodaitį, užėmusį 1-ąją vietą;

1a klasės mokinę Liepą Frišmantaitę, užėmusią 2-ąją vietą;

3b klasės mokinę Aurėją Jazdauskaitę, užėmusią 3-ąją vietą.

Informaciją ir nuotraukas pateikė mokytojos Česlova Jakutavičienė ir Zita Kožemiakinienė