Ankstų gegužės 26-osios rytą, gerokai prieš prasidedant pamokoms, šeštokai jau straksėjo mokyklos laipteliais, trypčiojo kieme… Visi nekantriai laukėme išvykos į pajūrį.

Kelionė buvo netrumpa, tačiau ji neprailgo.

Keltu įveikę kanalą, skubėjome į delfinų pasirodymą. Abejingų šiems protingiems žinduoliams neliko. Pralinksmino ir nuotaikingas jūrų liūtų šou.

Žinoma aplankėme Jūrų muziejų ir akvariumą, susipažinome su gausia ekspozicija. Juolab kad reikėjo atlikti gamtos mokytojos pateiktą užduotį: “Surask ir atpažink”.

Autobusas pasuko Nidos link. Ten mūsų laukė nauji įspūdžiai, nauji draugai. Neringos gimnazijos aštuntokai su gidų būrelio vadove mokytoja Inga Vainutiene pristatė Nidos miesto istoriją, lankytinas vietas.

Oras buvo puikus, tad sparčiu žingsniu nuo Kuršių marių, pro Nidos prieplauką, aplankydami švyturį, nukeliavome iki pat Baltijos jūros pakrantės. Jūra pasitiko mus audringai, tačiau su šypsena - skaisčiai švietė saulutė.

Metas grįžti.

Kad kelionė namo neprailgtų, vaikai smagiai ir turiningai leido laiką dalyvaudami viktorinoje. Klausimus apie delfinus, jūros liūtus ir kitus Jūrų muziejaus gyventojus parengė technologijų mokytoja K. Gricenko ir 6c klasės mokiniai: Gabrielė, Dalius, Saulius ir Kristupas. Šia patrauklia vaikams veiklos forma buvo žadinamas jų noras ne tik domėtis gamta, bet ir įgyti kuo daugiau naujų žinių, ugdoma ekologinė savimonė ir kultūra. Viktorinos nugalėtojai buvo apdovanoti saldžiais prizais.

Grįžome šiek tied pailsę, bet puikiai nusiteikę.

Dabar gyvename atostogų laukimu. 

informaciją ir nuotraukas pateikė mokytojos L. Vidauskienė, K. Gricenko, R. Ambrulevičienė

Gegužės 31d. 4a ir 4b klasių mokiniai važiavo į Anykščius. Tai jau tradicija tapusi išvyka.

Nuotykiai prasidėjo pramogų parke, kur vaikai gaudė vėją ir pajuto netikėtas emocijas skriedami rogučių trasa nuo Kalitos kalno.

Atvykę į Anykščių šilelį stebėjosi riedulio – Puntuko dydžiu. Apžiūrėję, ištyrinėję  gamtos ir istorijos paminklą, prisiminė tautos didvyrius – Darių ir Girėną.

Mokiniai paisvaikščiojo Medžių lajų taku ir pakilo į apžvalgos bokštą, kur grožėjosi nuostabiais  šilelio vaizdais, Šventosios upės vingiais, tolumoje stūksančiais aukščiausios Lietuvoje Šv. Mato bažnyčios bokštais.

Aplankė Laimės žiburį - antkapinį paminklą J. Biliūnui ant Liudiškių kalvos. Lipdami į suskaičiavo 88 laiptelius. O užkopę aukštai aukštai  pasiryžo gyventi laimingai ir darniai.

Antroji išvykos dalis vyko Arklio muziejuje, kur mokiniai susipažino su krašto  arklininkystės ir technikos raida, apžiūrėjo eksponatus.  Na, o įsimintiniausia patirtis buvo – duonelės kepimas. Tai edukacinė programa, kurios metu senovinėje aukštaitiškoje Striukų sodybos gryčioje prie duonkepės klausė pasakojimo apie lietuvių  papročius, tradicijas, duonos kepimo ypatybes. Savo rankomis iš tešlos pagranduko suformavo, „išglostė“ duonos kepaliukus, kuriuos gryčios šeimininkė pašovė į pečių. Programos pabaigą vainikavo gardžios vaišės kaimiškais skanėstais – duona, medumi, sūriu, lašinukais, krosnyje keptomis bulvėmis.

Ketvirtokai į namus sugrįžo ne tik sotūs, linksmi, kupini įspūdžių, bet ir su  lauktuvėmis – dar šiltu naminės duonos kepalėliu.

 Informaciją ir nuotraukas pateikė mokytojos Asta Vaitkuvienė ir Jadvyga Kulakauskienė

Kovo – gegužės mėnesiais Justino Vareikio progimnazija, bendradarbiaudama su VŠĮ „Robotikos mokykla“, dalyvavo tarptautiniame Erasmus+ programos strateginių partnerysčių projekte „SUKURK IDĖJĄ DĖŽUTĖJE“ ir išbandė naujai sukurtą STEAM užduoties metodiką. Į šią veiklą aktyviai įsitraukė daugiau nei 100 progimnazijos mokinių iš 7 – 8 klasių.

Projekto pradžioje mokiniai kalbėjo apie Žemės traukos dėsnį, mokėsi, kas yra kinetinė, potencinė energija ir priėmė kūrėjo iššūkį – ribotoje erdvėje sukurti kuo ilgiau riedančio kamuoliuko sistemą. Projekto dalyviai, priėmę iššūkį, savo sprendimų įgyvendinimui turėjo įveikti keturis etapus: 3D modeliavimo, matavimų, konstravimo ir projekto pristatymo.

Kūrėjo iššūkio sprendimui buvo pasitelktas 3D spausdintuvas, kuriuo atspausdinti kamuoliukai ir varžtai lovelių tvirtinimui. Mokiniai eksperimentavo, diskutavo, ieškojo optimaliausio sprendimo. Daug džiaugsmo sulaukta, kai kamuoliukas riedėdavo lėtai bei ilgai. Tačiau ne kartą teko nuryti ir nusivylimo kartėlį, kamuoliukui išriedėjus iš trasos. 

Projekto metu mokiniai lavino kritinį, kūrybinį mąstymą, dirbdami komandoje kūrė inovatyvų sprendimą, planavo rezultatą ir įgijo naujų žinių STEAM srityje.

Informaciją ir nuotraukas pateikė technologijų mokytojas Eugenijus Leonavičius

Progimnazijos administracija, siekdama kurti mokyklą kaip pokyčiams atvirą ir nuolat besimokančią bendruomenę, aplankė Kauno r. Garliavos Jonučių progimnaziją ir Kauno LSMU gimnaziją. Mokyklos direktorę ir pavaduotojas ugdymui pasitiko minėtų ugdymo įstaigų vadovai.

Kauno r. Garliavos Jonučių progimnazija išradingai kuria edukacines aplinkas, siekdama šiuolaikiškai ir kūrybiškai organizuoti ugdymo(si) procesą. Mokyklos komanda aplankė naujai įkurtas erdves: biblioteką, muzikos, lego, dailės, informacinių technologijų, gamtos mokslų laboratorijas, lauko klases, laisvalaikio zonas. Sužavėjo mokyklos teritorijoje įkurtas dendrologinis takas, skatinantis mokinius smalsauti, tyrinėti, pažinti. Prie šio tako kūrimo prisidėjo visa mokyklos bendruomenė. Jonučių progimnazijos direktorė Audra Galvanauskienė, pavaduotojos ugdymui Žydrūnė Bastienė, Loreta Mikelionienė, Eglė Gailiūnienė, Žydrė Sipavičienė geranoriškai dalinosi savo patirtimi ir iššūkiais, vedant mokyklą pokyčių link.

Jaukiu kiemeliu, moderniomis bibliotekos erdvėmis, turtingomis laboratorijomis pasitiko mus kita įstaiga – Kauno LSMU gimnazija. Pažintį su šia mokykla direktorius Arūnas Bučnys ir pavaduotoja ugdymui Jolita Jukštaitė pakvietė pradėti sporto salėje, kurioje įrengtos daugiafunkcinės treniruoklių sienelės. Idėjų sėmėmės, aplankydamos  informacinių technologijų kabinetą, STEAM centrą, kuriame gausu programuojamų robotų, fizikos, chemijos ir kalbų mokymo(si) laboratorijas. Ypač nustebino gimnazijos aktų salė, turtinga muzikos instrumentais, modernia aparatūra ir sumaniais sprendimais, išnaudojant erdves.

Dėkojame abiejų įstaigų vadovams, kurie nuoširdžiai dalinosi savo patirtimis, kiekvienam mokiniui kuriant palankią ir įtraukiančią ugdymosi aplinką. Tikimės, kad užsimezgusi pažintis sukurs prielaidas įvairioms bendradarbiavimo formoms su šiomis mokyklomis.

Informacija ir nuotraukas pateikė administracija

Gegužės 23-27 dienomis Justino Vareikio progimnazijoje vyko teminė savivaldaus mokymosi savaitė 5-8 klasių mokiniams. Savivaldus mokymasis – tai mokymasis gyvenimui. Principinė šio ugdymosi  nuostata - pripažinimas, kad kiekvienas besimokantysis yra unikali asmenybė, turinti teisę mokytis individualiai.  Savivaldumas – tai gebėjimas analizuoti savo mokymosi procesą ir save kaip besimokantįjį: kurios asmeninės savybės ir gebėjimai padeda sėkmingai mokytis, kurios  trukdo, koks yra asmeninis mokymosi stilius . Mokiniai rinkosi įvairias veiklas pagal pasiūlytas temas: 5 kl. ,,Laikas“, 6 kl. ,,Mane įkvėpusi asmenybė“, 7 kl. ,,Jauno žmogaus pasaulis“, 8 kl. ,,XXIamžiaus iššūkiai“. Penktokai kūrė mėgstamiausio mėnesio kalendorių,  lygino žmonių gyvenimą sovietmečiu ir dabar, gilinosi į šiuolaikinę vaikų poeziją, laiką ir pavojus internete, tyrinėjo, kas gali atsitikti per 1 minutę pasaulyje. Šeštokai pristatė asmenybes, kurios įkvepia. Septintokai atliko įvairių darbų apie savo pomėgius, vertybes, jausmus, kitų šalių jaunų žmonių gyvenimą lygino su savo, kūrė laimės mašiną, ieškojo kelių, kaip gyvenimo kelionę paversti gražia, išreiškė jausmus repuodami. Aštuntokai gilindamiesi į XXI amžiaus iššūkius kūrė memus,  tyrė , ar visi turime lygias teises ir galimybes. Ši savaitė įnešė naujų spalvų ,  suvokimo, kad mokymasis , kai pats valdai savo veiklas, įkvepia ieškojimams, motyvuoja, aktyvina.

Informaciją pateikė Loreta Kazlauskienė