Spalio 19 d. rytą 5a ir 5c klasės mokiniai su savo auklėtojomis ir lydinčiomis mokytojomis L.Rockina ir J.Balionienė vyko į Kernavę. Šviesėjantis dangus ir įvairiaspalvė gamta džiugino keliauninkų akis, kelionė neprailgo. 5a klasės mokiniai pažintį su Kernavę pradėjo nuo didžiausių archeologinių ekspozicijų po atviru dangumi, kurias sudaro kompleksiniai archeologijos ir istorijos objektai: 15 archeologijos ir 3 istorijos paminklai, tarp jų – Kernavės senovės gyvenvietės, Kernavės kapinynas, 5 piliakalnių kompleksas ir Kernavės senojo miesto vietos. O 5c klasės moknius pasitiko Kernavės archeologinio muziejaus edukatorė ir pasakojimo pagalba nukėlė pas pirmuosius gyventojus, čia, Kernavėje, įsikūrusius prieš 11 tūkstančių metų. Į rankas mokiniai ėmė tai, ką lietė mūsų protėvių rankos – medį, akmenį, titnagą, molį, ragą, kaulą, odą. Po to sužinojo, kaip iš šių medžiagų buvo gaminami pirmieji medžioklės, žvejybos ir kiti darbo įrankiai. Pajuto įtempto lanko stiprybę, strėlės antgalio aštrumą bei kailio, iš kurio buvo gaminama apranga bei statomi būstai, šilumą. Sužinojo ugnies užkūrimo paslaptis, maisto gamybos subtilybes.  

Pasikeitę veiklomis ir nusipirkę įvairių suvenyrų bei rankdarbių 5a ir 5c klasės mokiniai rudenėjančiu keliu išvyko atgal į mokyklą.

Istorijos pamokų ir edukcijos metu įgytos žinios padėjo mokiniams susidaryti visuminį vaizdą, jog priešistorė buvo ilgas ir sudėtingas pirmųjų Lietuvos gyventojų gyvenimo etapas, vedęs į tobulesnių technologijų viduramžius.

Informaciją pateikė mokytojos D. Kizogian, J. Stankaitienė

Auksinį spalio 20 dienos penktadienį po pamokų Justino Vareikio progimnazijos skautai dalyvavo Rudens žygyje. Nuo Justino Vareikio progimnazijos visi ėjo iki Jonavos miesto kapinių, kur tvarkė nelankomus žmonių kapus. Mokiniai iš tiesų turėjo paplušėti, kol kapuose neliko piktžolių, nukritusių lapų, šiukšlių. Sutvarkę kapus, uždegė žvakutes, pasodino viržius, pasimeldė už amžiną mirusiųjų ramybę. Su vadovėmis skautai aptarė atliktą gerąjį darbelį bei jo prasmę. Vėliau visi geros nuotaikos, besišnekučiuodami, žygiavo atgal link mokyklos. Žinoma, eidami sustojo pasisupti sūpynėse! Prie dviračių tako, netoli A. Kulviečio gatvės sūpynių,  skautai sustojo aikštelėje, kur jau yra paruošta šašlykinė ir medinis stalas su suolais. Mokiniai kūrė laužą, ugnį įžiebdami skeltuvų pagalba, kepė dešrainius bei zefyrus. Galiausiai, jau sutemus, skautai su vadovėmis grįžo į mokyklą. Čia dainavo ir žaidė skautiškus žaidimus.

Justino Vareikio draugovės skautai dalyvauja neformaliojo vaikų švietimo programoje „Skautauk, patirk, atrask (Jonavos r.)“. Aptarę prasmingai praleistą laiką, įgytas žinias, skautai išvyko į namus.

Justino Vareikio draugovės skautai ir vadovės dėkingi Vanesos mamai, kuri kartu dalyvavo Rudens žygyje, bei Žemynos mamai už viržius, kuriuos skautai pasodino kapinėse.

Informaciją parengė skautų vadovė Edita Pilvinienė

Spalio 19 dieną 18 val. Jonavos Justino Vareikio progimnazijoje pasikalbėti apie pokyčius ugdymo įstaigoje, ugdymo(si) aktualijas, tėvų lūkesčius bei galimybes visiems augti kartu su vaikais, rinkosi klasių tėvų komitetų pirmininkai. Susirinkimo metu buvo akcentuojama bendradarbiavimo, bendrų susitarimų ir sklandžios trišalės (mokytojai – mokiniai – tėvai) komunikacijos svarba.

Džiaugiamės aktyvių tėvelių dalyvavimu mokyklos bendruomenės gyvenime.

Administracija

Rengiantis įgyvendinti nuo 2024 m. įsigaliosiančius Švietimo įstatymo pakeitimus, turės būti sudaromos sąlygos kiekvienam mokiniui ugdytis pagal poreikius ir galimybes bendrojo ugdymo įstaigose, užtikrinant švietimo pagalbą, lygias galimybes ir ugdymosi prieinamumą.

2022 m. spalio 18 d. Jonavos Justino Vareikio progimnazijos mokinių tėvai bei globėjai buvo pakviesti dalyvauti paskaitoje - diskusijoje „Įtraukusis ugdymas. Ypatingų poreikių mokinys klasėje“, kurią vedė psichologė Inga Jurevičiūtė ir specialioji pedagogė Lina Zajankauskienė.

Paskaitos metu tėvams buvo suteikta informacija apie įtraukųjį ugdymą, švietimo pagalbos teikimą mokykloje, diskutuojama tolerancijos, priėmimo temomis, aptarti mokykloms, mokytojams ir tėvams kylantys iššūkiai einant įtraukiojo ugdymo link.

Džiaugiamės aktyviu tėvų dalyvavimu, pasidalinimu savo patirtimi ir nuomone, bei kviečiame ir toliau bendradarbiauti su mokykla.

Informaciją pateikė I. Jurevičiūtė ir L. Zajankauskienė, nuotraukas R. Grinskė

Spalio 14 d. 4c klasės mokiniai keliavo Didingosios istorijos keliu: Seredžius – Veliuona – Raudonės pilis – Panemunės pilis – Smalininkų senasis uostas.
Važiavome Jurbarko plentu Vilkijos link. Išlipome Seredžiuje, kur Nemuno – Dubysos santakoje stūkso besipuikuojantis XIII a. Palemono piliakalnis. Pilies, deja, čia jau nėra. Veliuonoje sustojame dar prie vieno piliakalnio - prie Gedimino kapo. Ten mus pasitiko kryžiuočių karys, vaidilutės. Aplankėme Veliuonos dvarą, kunigaikščio Vytauto leistą statyti bažnyčią. Pavažiavus tolėliau išniro iš raudonų plytų sumūryta Raudonės pilis, kurią supa parkas su tvenkiniais, alėjomis, didingais ąžuolais. Užlipome į pilies bokštą nuo kurio atsivėrė unikalus apylinkių, ypač Nemuno slėnio, reginys. Toliau aplankėme daugiau nei 400 metų istoriją skaičiuojančią Panemunės pilį. Jurbarke aplankėme milžinus. Kelionė baigėsi Smalininkų senajame uoste, kur galėjome gyvai pamatyti Lietuvos sienos ribą, knygnešių kelią.
Dėkojame tėveliams vykusiems kartu ir maitinusius mokinius šiltu plovu nuostabioje kelionėje.
Kelionės įspūdžius galite pamatyti paspaudus šią nuorodą.
Informaciją pateikė mokytoja N. Butienė