Vasario 26 d. Justino Vareikio progimnazija kartu su Jonavos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuru jau antrus metus iš eilės kvietė šeimas į sveikatingumo ir sporto šeimų varžytuves. Įvaisiusias užduotis šeimos rengė Justino Vareikio progimnazijos pedagogai, kuriems varžytuvių metu padėjo gausus būrys vyresniųjų klasių mokinių. Kiekvienoje užduočių stotelėje, šeimų komandos buvo vertinamos balais ir susumavus rezultatus paaiškėjo, jog lyderiais tapo ir pirmą vietą laimėjo Plukų šeima, surinkusi 28 balus. Įnirtinga kova vyko dėl antros ir trečios vietų, nes dvi šeimos buvo surinkusios vienodą skaičių balų – po 26. Po papildomos užduoties šeimoms, antra vieta skirta Butvilų šeimai, trečia vieta – Mickevičių šeimai.

Informaciją ir nuotraukas pateikė visuomenės sveikatos specialistė Viktorija Gaižauskienė

 

Jonavos Justino Vareikio progimnazijos pedagogų komanda dalyvavo Ugdymo plėtotės centro vykdomo projekto „Bendrojo ugdymo mokytojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų tobulinimas“ inovacijų išbandyme. Mokykla - viena iš keturių respublikos švietimo įstaigų, laimėjusių atranką specialiojo ugdymo (vaikų, turinčių elgesio ir emocijų bei autizmo spektro sutrikimų) proceso inovacijai išbandyti. Į ugdymosi procesą buvo integruojamas bei taikomas EDUSENSUS programų rinkinys. Tai skaitmeninė įtraukiojo ugdymo programa, padedanti užkirsti kelią kalbos sutrikimams ir mokymosi sunkumams bei įveikti jau esančius.

Inovacijos išbandymą koordinavo progimnazijos direktorė Olga Mediekšė. Inovacijos išbandymą vykdė logopedė Edita Ruckienė, specialioji pedagogė Lina Zajankauskienė, pradinio ugdymo mokytojos Irena Šmorgūnienė ir Jūratė Smailienė.

Su EDUSENSUS programų rinkiniu buvo dirbama 2019 m. spalio mėn. - 2020 m. vasario mėn. Programų rinkinio naudą pažymėjo visi inovacijos išbandymo komandos nariai – tiek švietimo pagalbos specialistai, tiek mokytojai. EDUSENSUS užduotys buvo pritaikytos sutrikusių funkcijų lavinimui logopedinėse pratybose bei specialiosiose pamokose, ugdymosi procese bendrojo lavinimo klasėje muzikos, kūno kultūros, lietuvių kalbos pamokose, taip pat ugdant mokinius, patiriančius mokymosi sunkumų dėl mokymosi ne gimtąja kalba arba gyvenančius kitoje kultūrinėje/kalbinėje aplinkoje. Galimybė atlikti mokinio gebėjimų vertinimą padėjo sukonkretinti pagalbos kryptis, tikslus ir uždavinius. Visi pedagogai teigė, kad užduotys didina mokymosi motyvaciją, programa naudojama kaip motyvavimo priemonė. Teigiamai apie užduotis atsiliepė ir mokiniai. Jiems buvo pateiktas klausimas, ar patinka šios užduotys ir kodėl. Atsakymai apie EDUSENSUS užduotis: “linksma”, “įdomūs pratimai”, “išmoksti atidžiai klausytis”, “patiko tarti garsus ir žodžius”, “tarti garsą įdomu”, “ten yra spalvos, linksmiau, negu paprastai klasėje”, “patinka, kad užduotys su muzika”, “reikia pasukti galvą”. Atlikdami užduotis mokiniai lavino gebėjimus naudotis informacinėmis technologijomis – kompiuterio pele ir klaviatūra, interaktyvia lenta. Užduočių vaizdumas, aiški struktūra daro jas suprantamas ir prieinamas įvairių sutrikimų turintiems mokiniams, taip pat ir turintiems autizmo spektro bei intelekto sutrikimą.

EDUSENSUS programų rinkinio taikymas padėjo atliepti įtraukiojo ugdymo proceso organizavimo poreikius, padėjo pedagogams ir švietimo pagalbos specialistams pritaikyti ir individualizuoti ugdymo turinį mokiniams su specialiaisiais ugdymosi poreikiais bei integruoti į ugdymosi procesą skaitmeninius mokymosi išteklius.

Informaciją pateikė logopedė Edita Ruckienė

Vasario 22-oji diena - skautų įkūrėjo Roberto Baden-Powell'io gimimo diena, kurią Justino Vareikio draugovės skautai šventė pasitikdami saulę. Vėliau visų laukė smagus gimtadienio renginys ir skanūs skautiški pietūs. Džiaugiamės, kad draugovę papildė 12 naujų skautų!

Informaciją ir nuotraukas pateikė Justino Vareikio skautų draugovės vadovė J. Skamaročienė

Lietuvos valstybės atkūrimo dienos proga progimnazijoje buvo organizuotos Tarptautinei gimtosios kalbos dienai skirtos veiklos, kuriose dalyvavo 1-8 klasių mokiniai.

Ugdymo dienos tikslas – puoselėti pagarbą savo valstybei, gimtajai kalbai, kultūrai, ugdyti pilietinį sąmoningumą, taisyklingą kalbos vartojimą.

Mokiniai piešė, dalyvavo istorinėje viktorinoje, dailyraščio konkurse, kūrė kryžiažodžius respublikiniame mokinių filmų konkurse „Vietovardžiai“ laimėjusio II vietą „Lietuva prasideda nuo Jonavos“ pristatymui.

Komisija atrinko gražiausiai dailyraščiu parašiusius 5-8 klasių mokinius: 5d Gertrūda Bazevičiūtė, 5f Izabelė Stolpovskytė, 6e Milana Cechanoveckaitė, 7d Elzė Karpavičiūtė, 6e Ugnė Grizickaitė, 8b Norvilė Kanaporytė, 5c Ugnė Pečiuraitė, 7b Desmina Taujanskaitė, 8c Urtė Leonavičiūtė, 6e Izabelė Gužytė, 7a Liepa Maciulevičiūtė, 8c Ema Krūminaitė.

Informaciją ir nuotrauką pateikė mokytoja D. Kizogian

Jonavos Justino Vareikio progimnazijoje vasario 13 d. vyko lietuvių kalbos ir socialinių mokslų diena „Šoku ir dainuoju tau, mano mylimas mieste“, skirta Lietuvos valstybės atkūrimo datai ir Jonavos 270-ajam jubiliejui. Tai ir vienas Gimtosios kalbos dienos, kuri jau penktus metus Valstybinės lietuvių kabos komisijos iniciatyva organizuojama respublikoje, renginių. Mokiniams buvo pasiūlyta įvairi netradicinė veikla: dailyraščio konkursas „Kalba gimtoji lūposna įdėta“, viktorina „Lietuvos valstybės atkūrimo istorija“, kūrybinėse dirbtuvėse vyresnieji mokiniai kūrė ir sprendė kryžiažodžius „Lietuva prasideda nuo Jonavosׅ“, o pradinukai piešė Lietuvą, gimtąjį miestą Jonavą.

Pagrindinis šios dienos akcentas – šventė „Šoku ir dainuoju tau, mano mylimas mieste“, kurios metu iš scenos liejosi liaudiškų ir šiuolaikinių dainų melodijos, stebino šokių įvairovė nuo viduramžių iki modernaus gatvės šokio. Kai kurios klasės pasikvietė į pagalbą tėvelius ir senelius: įspūdingai nuskambėjo 5e klasės mokinių ir gerai žinomo Lietuvos bardo Kazimiero Jakučio atliekama daina „Aukštaitijos dangau“, o 6e klasės lietuvių liaudies dainos ,,Molinis ąsotis“ inscenizacijoje, pasakojančioje istorijos epizodus iš Kosakovskių gyvenimo, vaidino ir tėveliai. Po pasirodymų buvo įteiktos nominacijos tautiškiausiai, patriotiškiausiai, balsingiausiai, stilingiausiai, įspūdingiausiai, meniškiausiai, linksmiausiai, originaliausiai, masiškiausiai, išradingiausiai, šokančiai ir dainuojančiai klasei.

Progimnazijos direktorė Olga Mediekšė, apibendrindama netradicinės dienos veiklas, pasidžiaugė: „Tokie renginiai padeda atskleisti ne tik vaikų talentus, išradingumą, kūrybiškumą, bet ir ugdo bendruomeniškumo jausmą, nesuvaidintą patriotiškumą, meilę tėvynei, savo kraštui, savo kalbai. Kiekviena karta kuria Lietuvos istoriją. Mūsų mokyklos mokiniai ne tik žino savo šalies istoriją, bet taip pat yra ir aktyvūs jos kūrėjai. Šios dienos veikla dar kartą įrodė, kad tai ne tik skambūs žodžiai.“

Renginio „Šoku ir dainuoju tau, mano mylimas mieste“ organizavimas jau tapo gražia progimnazijos tradicija, todėl tikimės, kad ji dar ilgai gyvuos.

Informaciją pateikė mokytoja A. Žagunienė

Nuotraukas pateikė soc. pedagogė V. Ergardt