2017 m. lapkričio 16 d. klasės valandėlių metu mokiniai su auklėtojomis aptarė žodžio „tolerancija“ prasmę ir reikšmę. Analizavo tolerancijos bei netolerancijos pavyzdžius iš istorijos, dabarties įvykių, aktualių temų, kasdienių gyvenimo situacijų. Šių metų Tolerancijos dienos simbolis – ranka, tad visi progimnazijos moksleiviai piešė rankas, kalbėjo apie tai, kad visų rankos yra skirtingos: mažo vaiko, suaugusio ar senyvo žmogaus, vyro ir moters, skirtingų rasių atstovų. Žmogaus rankomis pasaulyje daromi geri ir blogi darbai.

1 – 4 klasių mokiniai sukurtomis "Tolerancijos rankomis" dekoravo savo kabinetų duris. 5 – 8 klasės mokiniai iškirpo savo rankų trafaretus, o mokinių taryba iš rankų trafaretų sukūrė tolerancijos simbolį, kuriuo papuošė mokyklos antro aukšto sieną. Taip Jonavos Justino Vareikio progimnazijos bendruomenė paminėjo "TOLERANCIJOS DIENĄ".

Informaciją ir nuotraukas pateikė soc. pedagogė Viktorija Ergardt

Justino Vareikio progimnazija jau antri metai dalyvauja šalies projekte "Mokinių akademinių gebėjimų atpažinimo ir jų ugdymo plėtra”. Jo tikslas - atpažinti, "pamatyti” vaiko individualius gebėjimus, ugdyti kitokių aukštesniųjų gebėjimų turinčius vaikus. Šiame projekte dirba pradinio ugdymo, matematikos, lietuvių kalbos, gamtamokslių dalykų mokytojai, pamokose taikydami Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro ekspertų sukurtus specialiuosius modulius.

O lapkričio 6-10 dienomis 14 Lietuvos mokyklų mokytojų (tarp jų Daivutė Kloniūnienė, šių eilučių autorė), dalyvaujančių šiame projekte, buvo pakviesti į tarptautinį kvalifikacijos tobulinimo seminarą - mokomąjį vizitą Ausrijoje, kur susipažino su gabių ir talentingų vaikų ugdymu, jo standartais, gabių ir

Skaityti daugiau: Justino Vareikio progimnazija – gabių mokinių atpažinimo projekto dalyvė

 

Nuo šių metų spalio mėnesio progimnazijoje vyksta „Metų klasės“ rinkimai. Rinkimuose dalyvauja 5-8 klasių kolektyvai. „Metų klasės“ rinkimo tikslas - skatinti mokinių asmeninę iniciatyvą, saviraišką bei gebėjimą kūrybiškai spręsti formalioje ir neformalioje aplinkoje iškylančias problemas, ugdyti pozityvias vertybines nuostatas. Nuo spalio iki gegužės mėnesio bus skaičiuojami klasių surinkti taškai (pagal „Metų klasės“ rinkimo tvarką) ir skelbiami tarpiniai rezultatai. Gegužės mėnesį susumavus visus rezultatus, viena iš klasių, daugiausiai taškų surinkusi, bus apdovanota „Metų klasės“ nominacija.

Suskaičiavus spalio mėnesio taškus paaiškėjo, kad daugiausiai taškų surinko 5e klasės mokiniai. Sveikiname juos. Ne daug nuo jų atsilieka ir 5a klasė.

„Metų klasės“ tarpiniai rezultatai bus skelbiami kiekvieno mėnesio pirmą savaitę II aukšto stende prie bibliotekos.

Informaciją pateikė direktorės pavaduotoja ugdymui Ina Jakovlevienė

Lapkričio 14d. Jonavos sporto centre vyko rajoninės kvadrato varžybos. Dalyvavo šešios komandos iš miesto mokyklų. Mūsų mokyklos pradinių klasių mokinių komanda atkakliose kovose laimėjo garbingą antrą vietą. Buvome apdovanoti padėkos raštu ir medaliais. Ačiū, Jums vaikai. Jūs - šaunūs!
 
Sporto būrelio vadovė mokytoja J.Kulakauskienė

Integruota dorinio ugdymo, rusų kalbos, karjeros ugdymo pamoka 8 b klasės mokiniams vyko Jonavos rajono apylinkės teismo salėje. Teisėjo padėjėja Daiva supažindino su teismo veikla, paaiškino, kokių specialybių žmonės kokį darbą atlieka teisme, kokios bylos yra nagrinėjamos. Mokiniai buvo paruošę daug klausimų apie įvairias situacijas, į kurias patenka nepilnamečiai. Teisėja Jolanta Damulienė maloniai atsakė į pateiktus klausimus. Moksleiviai apsilankė baudžiamųjų bylų teismo salėje.

Informaciją ir nuotraukas pateikė Larisa Rockina