Už žodžio ir minties laisvę, už vietą pasaulyje, už gražią gamtą, už galimybę gyventi laisvoje ir saugioje šalyje – tai tik labai maža dalis padėkų 30 – metį švenčiančiai Lietuvai, kurias plakatuose surašė 1-8 klasių mokiniai.

Informaciją ir nuotraukas pateikė mokytoja D. Vilkelienė

Kovo 9 d. mokykloje 7-8 klasių mokiniams įvyko netradicinė pamoka „Aš – Lietuvos pilietis: atviras, kūrybingas, atsakingas žmogus“. Pamoką vedė Jonas Šečkus, geologijos mokslų daktaras, Klaipėdos ir Vytauto Didžiojo universitetų lektorius . Dėstytojas papasakojo apie ledyno įtaką mūsų šalies gamtovaizdžio formavimuisi, apie pirmuosius Lietuvos gyventojus, apie didingą Lietuvos valstybingumo praeitį ir dabartį. Pamoka praėjo įdomiai ir nepastebimai greitai.

Informaciją pateikė mokytoja D. Vilkelienė

Kovo 2-6 dienomis 1e kasės mokiniai dalyvavo draugiškojoje socialinio emocinio ugdymo olimpiadoje „Dramblys“, kurią organizavo VšĮ „Pozityvaus ugdymo institutas“, Lietuvos Socialinio emocinio ugdymo asociacija, VšĮ „Šiuolaikinių inovacijų diegimo ir kompetencijų ugdymo centras“. Renginio tikslas – atkreipti visuomenės dėmesį į socialinio ir emocinio ugdymo svarbą ir atliekant bendras užduotis, įtraukiant vaikus, pedagogus ir tėvus, stebėti socialinio emocinio ugdymo pažangą. Atlikdami užduotis mokiniai ugdė 5 pagrindines socialines emocines kompetencijas: savimonę, savitvardą, socialinį sąmoningumą, tarpusavio santykius, atsakingų sprendimų priėmimą. Užduočių atlikimu siekiama skatinti ne konkurenciją, bet dalijimąsi, gebėjimą bendrauti ir bendradarbiauti, mokymąsi vieniems iš kitų, draugiškų santykių puoselėjimą bei saugios aplinkos kūrimą.

Informaciją ir nuotraukas pateikė mokytoja J. Smailienė

Tęsiasi „Metų klasės“ rinkimai. Daugiausiai taškų vasario mėnesį surinko 5d klasė. Sveikiname juos! Susumavus spalio - vasario mėnesio rezultatus pirmauja 6e klasė. Tik 15 taškų atsilieka nuo lyderių 5d klasė. „Metų klasės“ tarpiniai rezultatai skelbiami kiekvieno mėnesio pirmą savaitę, I aukšto stende, prie 18 kabineto.

Direktorės pavaduotoja ugdymui Ina Jakovlevienė

Kovo 3 dieną mokykloje vyko susitikimas su Lietuvos jaunimo pilietiškumo ir patriotiškumo ugdymo projekto „Misija Sibiras’19“ dalyviu Augustu Kišonu. Jis pasakojo apie vieną reikšmingiausių kelionių, pareikalavusią daug iššūkių, tačiau palikusią ryškų prisiminimą.

Augustas papasakojo apie vietas, kurias aplankė, lietuvių kapines, kurias sutvarkė misijos dalyviai. Kapinių ieškojo vietovėse, kurių žemėlapiuose jau nebėra, todėl nemažai keliavo pėsčiomis. Dvi savaites trukusioje ekspedicijoje į dangų iškilo nauji lietuviškos kryždirbystės elementais puošti kryžiai. Ekspedicijos nariai susitiko su Kazachstane tebegyvenančiais lietuviais ar jų artimaisiais. Pasakojimas buvo iliustruojamas skaidrėmis, kurios leido klausytojams pajusti kelionės kasdienybę ir įdomiausias akimirkas.

Susitikimas baigėsi šūkiu „Misija - Sibiras”.

Informaciją ir nuotraukas pateikė mokytoja D.Vilkelienė