Š.m. spalio 27 d. mūsų mokyklos 4-7 kl. mokiniai buvo pakviesti dalyvauti kino edukacijos projekto „Kino busas“ filmų peržiūrose su diskusijomis, kurias moderavo režisierius Marat Sargsyan.

Šio projekto tikslas – skatinti mokinius žiūrėti filmus, juos analizuoti ir vertinti, lavinti jų vizualinį raštingumą bei kūrybiškumą, ugdyti intelektualią ir kritišką būsimąją kino žiūrovų auditoriją.

Edukacinis projektas vaikams ir jaunimui „Kino busas“, puoselėja nekomercinį kiną ir skatina juo domėtis vaikus ir jaunimą.

Filmų peržiūrų metu mokiniai buvo supažindinti su kino menu, jo istorija, skatinami bei ugdomi meninio kino suvokimo.

Šiuo projektu siekiama didinti nekomercinio kino sklaidą Lietuvoje, supažindinant jaunuosius žiūrovus su lietuviškais bei pasaulyje pripažintais bei įvertintais filmais vaikams ir jaunimui.

Džiaugiamės turiningai praleistu laiku.

Informaciją parengė pavaduotoja ugdymui Ina Jakovlevienė

Spalio 20 d.  PUG ir pradinių klasių mokiniams vyko Karjeros ugdymo dienos renginiai. Klausydamiesi į mokyklą atvykusių Ruklos Mokomojo pulko atstovų, mokiniai turėjo puikią galimybę susipažinti su karių kasdienybe ir kariškių profesijos ypatumais. Jonavos darbo biržoje PUG ir pirmų klasių mokiniams vyko viktorina apie profesijas. Antrokai  susipažino su ugniagesio  profesija, apžiūrėjo  priešgaisriniams darbams naudojamą techniką. Trečiokai, nuvykę į veterinarijos gydyklą „ Kabarga“,  daug sužinojo apie gyvūnų ligas ir jų gydymą. Ketvirtųjų klasių mokiniai  pabuvojo  UAB "Jonavos vandenys“. Visi mokiniai piešė piešinius tema “Mano svajonių profesija“.

Pradinukai dėkoja visiems, padėjusiems įgyti daugiau žinių apie įvairias profesijas.

Informaciją parengė pradinių klasių mokytojos Zita Kožemiakinienė ir Vita Kontrimavičienė

  

Spalio 19 d. progimnazijos 8a, 8b klasių mokiniai lietuvių k., rusų k. geografijos, chemijos, fizikos, žmogaus saugos ir kitų dalykų mokėsi Panevėžyje bei jo apylinkėse. Tą dieną jie aplankė Pašilių stumbryną, kur mokiniai galėjo gėrėtis stumbrais nuo dengtos pakylos - apžvalgos aikštelės. Tai unikali galimybė pamatyti stumbrus iš arti, stebėti kaip jie maitinasi. Po to jie aplankė „Lino“ muziejų Upytėje – tai galimybė susipažinti su senosiomis mūsų tautos tradicijomis bei amatais. Panevėžio lėlių vežimo teatre aštuntokai ne tik sužinojo, kaip gaminamos lėlės, bet ir patys tapo aktoriais, puikiai suvaidindami pasaką „Coliukė“. Paskutinioji pamoka vyko meninio stiklo studijoje, kur moksleiviai stebėjo, kaip gimsta meno dirbiniai iš stiklo.

Ši išvyka - tai pamokos kitaip, teigiamos emocijos, galimybė mokytis bendradarbiauti, ugdyti bendrąsias mokinių kompetencijas. Išvykoje mokiniai džiaugėsi ne tik galimybe pažinti, bet ir puikiomis  rudenėjančios gamtos spalvomis, kvapais, oru.

Parengė lietuvių k.mokytoja, 8a kl. auklėtoja Daivutė Kloniūnienė

 

Saulėtą rudens popietę 7c klasės mokinių ir jų tėvų atstovai kartu su auklėtoja Lina Nekrošiene organizavo prasmingą akciją. Nuvykę prie Skarulių Šv. Onos bažnyčios, sugrėbė šventoriuje gausiai prikritusius medžių lapus, išnešė juos ir pasodino šimtą krokų svogūnėlių. Toks daugiamečių gėlių skaičius pasirinktas būtent dėl to, kad būtų įprasmintas Lietuvos valstybės šimtmetis.

Akcijos dalyviai ne tik sparčiai dirbo, bet ir buvo optimistiškai nusiteikę.„Ši veikla pagrįsta savanorystės principu. Juk gerus darbus žmogus atlieka ne prievarta, bet nuoširdžiai. Prasminga akcija mums suteikė daug džiaugsmo. Mokiniai įgijo patirties, o įspūdžiais, manau, dar ilgai dalysis su draugais ir pažįstamais. Lauksime pavasario, kai bažnyčios šventoriaus pievelėje sužydės įvairiaspalviai krokai“, - sakė L. Nekrošienė.

Informaciją ir nuotraukas pateikė jaunųjų žurnalistų būrelio vadovė Nijolė Keturkaitė

"Ö kaip vokiškai?" - lietuvių klausia Vokiečių kalbos dienų organizatoriai. Spalio 16-20 dienomis visoje Lietuvoje, taip pat ir mūsų progimnazijoje, vyko akcijos "Ö kaip vokiškai?" renginiai.

2 - 4 klasių mokiniai dalyvavo viktorinoje - ralyje "Ką žinai apie Vokietiją ir vokiečių kalbą?"  ir visoje mokykloje ieškojo pasislėpusių atsakymų bei vokiškų žodžių. O 5 - 8 klasių moksleiviai dalyvavo protų mūšiuose  apie vokiškai kalbančias šalis. Moksleiviai, besimokantys vokiečių kalbos, mokėsi specialiai šiai akcijai grupės "SKAMP" sukurto himno "Pakalbam vokiškai. - Ja, ich kann".

Iš viso viktorinoje - ralyje "Ką žinai apie Vokietiją ir vokiečių kalbą?" dalyvavo 42 moksleiviai iš 2-4 klasių. O  protų mūšiuose  apie vokiškai kalbančias šalis - net 135 mokiniai. Konkursų nugalėtojai apdovanoti diplomais ir Gėtės instituto įsteigtais prizais.

   Informaciją ir nuotraukas pateikė vokiečių kalbos mokytoja Jurgita Skamaročienė