Spalio 22 d. 8c klasės mokiniai, lydimi klasės auklėtojos Dianos Kizogian ir mokytojos Editos Pilvinienės, vyko į Panemunę. Ten mūsų laukė pažintis su 400 metų skaičiuojančia Panemunės pilimi, dar vadinama Gelgaudų arba Vytėnų pilim.

Edukatorė šiltai mus pasitiko ir papasakojo daug įdomių istorinių faktų apie šią pilį ir jos apylinkes. Edukacijos metu žvalgėmės po restauruotą pilies kompleksą, kur sužinojome, kokių sąsajų su Panemune turėjo LDK kunigaikštis Vytenis, kas ir kada pastatė šią pilį. Ištyrinėjome ir aplankėme senovinę virtuvę, buvusius gyvenamuosius apartamentus, bokštą, karcerį ir kitas pilies erdves. Taip pat apžiūrėjome archeologinius radinius.

Pilies kieme ir nuostabiame parke, pasiskirstę į dvi grupes, buvome pakviesti į paslaptingą lobio ieškojimą. Gavę nuorodas su užduotimis, ieškojome paslėpto lobio, o jį radę turėjome prisiminti istorines datas, suvesti teisingus skaičius ir tik tada atrakinti spyną. Abi komandos puikiai įveikė užduotis ir lobis buvo surastas.

Edukacijos metu mes ne tik papildėme istorijos žinių lobyną, bet prisiminėme komandinio darbo ir bendradarbiavimo svarbą bei smagiai praleidome dieną.

Informaciją pateikė Melita Tauginaitė, fotografijas pateikė Diana Kizogian

2021 m. spalio 21 d. 7f klasės mokiniai, lydimi direktorės pavaduotojos ugdymui Jurgitos Skamaročienės ir klasės auklėtojos Editos Paknienės, vyko į du edukacinių renginių objektus: VšĮ Mo muziejų (kultūros paso renginį „Gyvūnas ir robotas manyje: tarpasmeniniai santykiai ir kūrybiški konfliktų sprendimo būdai“) ir Pelėdų parką. Išvykos tikslai: kurti netradicinę mokymo(si) aplinką, plėsti akiratį, susieti informaciją su gyvenimiškąja patirtimi; geriau suprasti save, naujai atrasti savo tapatumą ir vietą pasaulyje; susipažinti su paukščių įvairove Lietuvoje bei visame pasaulyje. Uždaviniai: socialinis emocinis ugdymas, kultūrinis ugdymas, meninis ugdymas, asmeninių kompetencijų ugdymas, komunikavimo kompetencijų ugdymas, pažinimo kompetencijų ugdymas, dalykinių kompetencijų ugdymas.

Informaciją ir nuotraukas pateikė mokytoja E. Paknienė

Spalio 14 d. respublikinio konkurso „Lietuvos gamtininkas“ dalyviai pasitikrinti gebėjimų rinkosi VDU botanikos sode. Konkurso organizatorius – Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras.

Šiais metais į finalinį konkurso etapą pateko ir dvi Jonavos Justino Vareikio progimnazijos 8e klasės mokinės: Ula Bazevičiūtė ir Izabelė Gužytė, kurios varžėsi su daugiau nei 40 dalyvių, atvykusių iš Gargždų, Raudondvario, Šiaulių, Marijampolės, Raseinių, Ukmergės, Kretingos, Vilkaviškio bei Vilniaus, ir sėkmingai atliko konkurso praktines užduotis. Izabelė Gužytė pelnė III vietą. Dalyves į konkursą lydėjo biologijos mokytoja metodininkė Edita Paknienė.

Daugiau apie respublikinį mokinių gebėjimų konkursą „Lietuvos gamtininkas“ skaitykite čia: https://www.lmnsc.lt/naujiena/isrinkti-geriausi-2021-metu-5-8-klasiu-lietuvos-gamtininkai/

Informaciją ir nuotraukas pateikė mokytoja E. Paknienė

1981 rugsėjo 1 d. Jonavoje duris atvėrė nauja mokykla – 5–oji vidurinė mokykla. Po 40 metų ji – Justino Vareikio progimnazija. 2021 m. spalio 7–osios vakarą į išpuoštą progimnazijos aktų salę rinkosi šios mokyklos bendruomenė ir svečiai. Jubiliejaus simbolis – saulėgrąža. Saulėgrąža – tai saulė ir šviesa. Mokykla – kaip ta saulė, kuri augina jaunus daigus, juos stiprindama šviesa ir šiluma, ir skatina stiebtis į dangų, į šviesą.

Šventės vedėjai mokytoja Loreta Kazlauskienė ir buvęs progimnazijos mokinys Nikita Mitiulin, pradėję vakarą senovės graikų mitu apie saulėgrąžos atsiradimą, pakvietė mokyklos direktorę Olgą Mediekšę tarti sveikinimo žodį. Direktorė kalbėjo, kaip pasikeitė mokykla – ši mokykla tarsi paukštis, pakilęs iš pelenų. 40 metų, anot Olgos Mediekšės, – tai branda, pasidžiaugė bendruomenės darna, akcentavo, kad mokykla šiandien spalvingesnė, graži ir jauki. Kalbėjo, kad mes žinome, kas bus už horizonto, žinome, ką dirbome vakar, ko sieksime rytoj ir kad rytojus tikrai bus šviesesnis! Direktorė pabrėžė, kad labai didžiuojasi savo mokytojais ir visa mokyklos bendruomene.

Olga Mediekšė labai šiltai pristatė visus progimnazijos jubiliejaus šventės svečius: Seimo narį Eugenijų Sabutį, jo patarėją Audronę Bagdonavičienę, merą Mindaugą Sinkevičių, mero pavaduotoją Birutę Gailienę, švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėją Violetą Kolesnikienę, rajono tarybos narę Vijolę Šadauskienę, Senamiesčio gimnazijos direktorių Darių Mockų ir pavaduotoją ugdymui Svetlaną Glušniovą, J. Ralio gimnazijos direktorę Zitą Gudonavičienę, R. Samulevičiaus progimnazijos pavaduotojas ugdymui Aldoną Gailienę ir Vandą Bieliauskienę, pradinės mokyklos direktorę Birutę Prasauskienę, l / d „Dobilas“ direktorę Jurgitą Macionienę, vaikų ir jaunimo visapusiško lavinimo centro direktorę Joaną Gudžiūnienę ir projektų vadovę Kristiną Juknienę. Meras M. Sinkevičius kalbėjo, kad tik teisingi žmonės gali padaryti didelius darbus, linkėjo būti sveikiems, kantriems, supratingiems. Seimo narys E. Sabutis ne tik pasveikino mokyklos bendruomenę jubiliejaus proga, bet ir įteikė padėkos raštus vadovams, mokytojams ir darbuotojams, šioje įstaigoje dirbantiems 20–40 metų, už ilgametį, sąžiningą ir profesionalų darbą mokykloje, už nuoširdumą, atsakingumą bei atsidavimą savo profesijai. Kiti svečiai, dovanodami prasmingas ir simbolines dovanas, linkėjo dar neatrastų kraštų, įteikė ąžuoliuką, kuris turėtų išaugti aukščiausiu medžiu Rimkų mikrorajone, turėtų tvirtą kamieną, o jo gilės virstų ąžuolais. Vėliau buvo rodomas mokytojų sukurtas filmas, į kurį sudėta visa 40–ties metų mokyklos istorija. Sulaukta ir virtualaus baigusių šią mokyklą mokinių Vitalijos Lukošiūtės–Barakauskienės, Sandros Kasperiūnaitės, Gabrielės Kloniūnaitės sveikinimo, prie jų prisijungė ir šiltus žodžius savo buvusiems mokytojams, auklėtojams tarė šventėje dalyvavę tuometinės 5–osios vidurinės mokyklos mokiniai.

Scenoje pasirodė mokyklos popchoras „Repriza“ (vadovė I. Sipavičienė), kanklininkių ansamblis (vadovė A. Grigaliūnienė), choreografijos būrelio šokėjai (vadovė J. Antanavičiūtė), 4a klasės mokiniai (mokytoja A. Vaitkuvienė), sportinių šokių šokėjų poros (vadovai D. Vėželis, L. Chatkevičiūtė, S. Kniazevičiūtė, S. Jefimenka). Ypatinga staigmena tapo Macionių šeimos sveikinimas, mokytojų pasirodymas, buvusio mokyklos ansamblio „Intermezzo“(vadovė R. Kriūnė) bei gimnazistų pasveikinimas. Tėvų atstovė Danutė Cvilikienė kalbėjo, kad mokykla suteikia sparnus ne tik vaikams, bet ir jų tėvams, džiaugsmą ir akims, ir širdžiai. Renginio pabaigoje nuskambėjo finalinė šventės dalyvių daina „Draugų daina“.

Šiandien Justino Vareikio progimnazija žino, ko siekia, didžiuojasi branda, džiaugiasi turinti 868 mokinius! Direktorės pavaduotojos ugdymui Inos Jakovlevienės teigimu, „... tai mokykla, nebijanti pokyčių, kuriai svarbus kiekvienas mokinys ir jam laiku suteikiama reikiama pagalba“. Direktorė Olga Mediekšė: „Mokykla – tai jėga, kuri stumia į priekį. Jai svarbi tiek estetinė, tiek intelektualinė bazė, mokytojų susitelkimas, pasitikėjimas savo jėgomis, kryptingas mokymasis ir nuolatinis planavimas. Justino Vareikio progimnazijos ateitis – tai mokykla, turinti savo charizmą”.

Informaciją parengė lietuvių kalbos mokytojos Daivutė Kloniūnienė ir Leonora Postaukienė

Prieš Mokytojo dieną Lietuvos respublikos švietimo ir sporto ministerija organizavo diskusiją, skirtą Meilės Lukšienės atminimui įprasminti. Čia susirinko pedagogai iš visos Lietuvos. Jie pristatė savo darbus, dalinosi mintimis apie jaunosios kartos ugdymo iššūkius, inovacijas. Susitikimo metu buvo akcentuota, kokios svarbi ir aktuali   šiandien Meilės Lukšienės  švietimo koncepcija , demokratiškumo, humaniškumo ir kūrybiškumo idėjų įgyvendinimas ir sklaida. Tarp kandidatų Meilės Lukšienės premijai gauti buvo ir mūsų mokyklos mokytoja Loreta Kazlauskienė. Ji premijos neparsivežė, bet grįžo dar giliau pajutusi Meilės Lukšienės asmenybės šviesą, kuri taip reikalinga mokytojo darbe.