Vasario 25 d. Jonavos Justino Vareikio progimnazijoje vyko 5 – 8 klasių jaunųjų gamtininkų mokyklinė olimpiada. Olimpiadą organizavo biologijos mokytojai: Sandra Matulionė, Inga Andruškaitė ir Laurynas Gailius.

Sveikiname olimpiados laimėtojus:

8 klasė: I vietą laimėjo – 8e klasės mokinė Paulina Bartaševičiūtė.

            II vietą laimėjo – 8d klasės mokinė Rugilė Talalytė.

            III vietą laimėjo – 8a klasės mokinė Liepa Maciulevičiūtė.

7 klasė: I vietą laimėjo – 7e klasės mokinė Ugnė Grizickaitė.

            II vietą laimėjo – 7e klasės mokinė Ula Bazevičiūtė.

            III vietą laimėjo – 7b klasės mokinė Austėja Sinkevičiūtė.

6 klasė: I vietą laimėjo – 6d klasės mokinys Jurgis Kaminskas.

            II vietą laimėjo – 6d klasės mokinė Gertrūda Bazevičiūtė.

            III vietą laimėjo – 6d klasės mokinys Robertas Reicenštein ir

                                          6e klasės mokinė Aistė Baušytė.

5 klasė: I vietą laimėjo – 5a klasės mokinys Laurynas Klibavičius.

            II vietą laimėjo – 5a klasės mokinė Agnė Vilkaitytė.

            III vietą laimėjo – 5a klasės mokinė Astra Balnova,

                                          5c klasės mokinė Urtė Bukytė ir

                                          5d klasės mokinė Rugilė Šablevičiūtė.

Informaciją pateikė mokytoja Inga Andruškaitė

„Mielas, vairuotojau, jei aš laikausi saugaus eismo taisyklių, tai ir tu būk pavyzdingas eismo dalyvis, neskubėk, apsidairyk ir tik tada, kai būsi tvirtai įsitikinęs, kad važiuojamoje kelio dalyje manęs nėra, drąsiai judėk savo reikalais.“

 4a klasės mokinys Matas Mirončikas

 Jonavos Justino Vareikio progimnazija, dalyvaudama Lietuvos automobilių kelių direkcijos organizuojamame respublikiniame konkurse „Eismo saugumas bendruomenėse“, sausio mėn. vykdė konkursą „Laiškas ir eilėraštis vairuotojui“. 4, 6 ir 7 klasių mokiniai kūrė eilėraščius ir laiškus, kuriuose ne tik dėkoja, bet ir prašo vairuotojų, kad jie būtų atidūs kelyje, vairuotų atsakingai ir saugiai.

Daugiau nei iš dviejų šimtų laiškų klasių bendruomenės ir lietuvių kalbos mokytojos atrinko šešiasdešimt įdomiausių darbų, kuriuos perskaityti galima neseniai išleistame mokinių kūrybinių darbų rinkinyje „Laiškas ir eilėraštis vairuotojui – 2021“.

Darbus vertino ir nominacijas skyrė progimnazijos vertinimo komisija, Jonavos policijos bendruomenė, Jonavos rajono poezijos klubo „Šaltinis“ narys Albinas Pavasaris, autoklubo „Extreme Drivers“ prezidentas Valdemaras Krajauskas. Dėkojame Jiems.

Šis kūrybinių darbų rinkinys – tai moksleivių dovana vairuotojams ir progimnazijos bendruomenei.

Jadvyga Kulakauskienė, už dalyvavimą konkurse „Eismo saugumas bendruomenėse“ atsakinga mokytoja

1999 m. vasario 21-oji Jungtinių Tautų paskelbta Tarptautine gimtosios kalbos diena. Gimtosios kalbos dienai paminėti Lietuvoje rengiamos Lietuvių kalbos dienos. Tai daugybė vasario 16 – kovo 11 d. organizuojamų renginių, skirtų lietuvių kalbos sklaidai ir kalbos prestižui didinti. Įprasmindami šias mūsų valstybei labai svarbias datas, kartu primename, kokį svarbų vaidmenį mūsų valstybės likimui turėjo gimtoji kalba.

Justino Vareikio progimnazijoje lietuvių k. ir socialinių mokslų metodinės grupės mokytojai jau vasario pradžioje pakvietė mokyklos bendruomenę dalyvauti įvairiose veiklose, skirtose Vasario 16-ajai, Gimtosios kalbos dienai, Kovo 11-ajai paminėti. 5-8 klasių mokiniai ir jų tėveliai parengė skaidres-nuotraukas, jų aprašymus, kuriose įamžintos gražiausios Lietuvos vietos. Į albumą „Gražioji Lietuva“ jas sudėjo 8d klasės mokinė Gelmė Ivanauskaitė. O vasario 23 d. Justino Vareikio progimnazijos 1-8 klasių mokiniai bei jų mokytojai, tėveliai dalyvavo Gimtosios kalbos dienos veiklose. Jos tikslas – puoselėti pagarbą gimtajai kalbai, kultūrai, šalies istorijai, ugdyti pilietinę – patriotinę sampratą. 1-4 klasių mokiniai šią dieną virtualiose pamokose žiūrėjo filmukus ,,Valstybingumo istorija“ ir ,,Aš, mano šeima ir Lietuvos istorija“, juos aptarė, pasakojo savo šeimos istoriją. Kūrybinėse dirbtuvėse, prisiminę skaitytas knygas, kūrė knygos viršelio reklamą, rinko įdomiausią, originaliausią klasės knygos reklamą, nepamiršo ir tradicinės pamokos – dailyraščio konkurso. 5-8 klasių mokiniai žiūrėjo youtube filmus „Valstybingumo istorija“ ir ,,Lietuvių kalbos kilmė ir unikalumas“, po to jie dalyvavo kahoot viktorinoje, iš Padlet lentos išrinko 10 svarbiausių Lietuvos faktų ir kūrė, maketavo knygos puslapius, dalyvavo istorijos šaltinių laboratorijoje „Vieno daikto istorija“,  virtualiai keliavo po savo kraštą, – naudodamiesi maps.lt, parengė skaidres apie klasei patinkančias vietas, kurios ypatingos mokyklai, Jonavai, Lietuvai.

Gimtosios kalbos dienos pamokose buvo ugdoma pilietinis sąmoningumas, mokinių kūrybiškumas, tautinė saviraiška, skatinamas bendravimas ir bendradarbiavimas.

Linkime, kad mūsų Gimtoji kalba skambėtų ne tik lūpose, bet ir širdyse!

Informaciją pateikė mokytoja Daivutė Kloniūnienė

2021 vasario 25 d. vakarą Justino Vareikio progimnazijos administracija vėl pakvietė į pažadėtą paskaitų ciklą 5-8 klasių tėvus, auklėtojus prie kompiuterių į virtualią psichologės Astos Blandės paskaitą „Paauglystės amžiaus tarpsnis: pokyčiai tėvų ir vaikų tarpusavio santykiuose“. Džiugu, jog tėvams, mokytojams ši tema aktuali ir į susitikimą prisijungė virš 100 dalyvių, jame dalyvavo ir mokyklos vadovai. Beveik dviejų valandų paskaita pralėkė akimirksniu.

Paauglystė – ypatingas amžiaus tarpsnis, kurio metu vaikas po truputį tampa suaugusiuoju. Tai laikas, kai siekiama pažinti save, suprasti, ką žmogus gali duoti sau, kitiems ir aplinkai. Šiuo laikotarpiu padaromi dideli atradimai savyje ir savo aplinkoje, jei suaugę suteikia ir laisvės, ir reikiamos pagalbos, paramos bei padrąsinimo. Visgi, drauge su brendimu ir vis mažėjančiomis tėvų galimybėmis kontroliuoti jauno žmogaus gyvenimą, rūpesčių ir konfliktinių situacijų išvengti yra sunku. Psichologė Asta Blandė pasakojo, kaip auklėjant paauglį išlaikyti pusiausvyrą, suteikti pakankamai laisvės ir motyvacijos.

Lektorė teigė, jog viena svarbiausių užduočių tėvams – sugebėti keisti auklėjimo principus: suteikti daugiau laisvės priimant sprendimus, dažniau diskutuoti ir atsižvelgti į pasikeitusius vyresnio amžiaus vaiko poreikius. Labai svarbu suprasti jo norą eksperimentuoti su įvairiais savo paties įvaizdžiais, suprasti, kad didesnę laiko dalį šiuo periodu užims draugai. Verta vengti kritikos, jei paauglio erdvė neatrodo tokia tvarkinga kaip anksčiau arba taip, kaip mes norėtume. Tėvai turi tartis ir stebėti, kaip sekasi laikytis susitarimų. Jei nesiseka – parodyti netinkamo elgesio pasekmes. Norėdami, kad paauglys mus gerbtų ir atvirai bendrautų – pirmiausia patys turime tai padaryti.

Vienas svarbiausių patarimų – klausytis ir klausti, būti šalia, kai to reikia. Asta Blandė kalbėjo apie kantrybę, kai paauglio emocijos šokinėja nuo laimės iki neapykantos, nuo pykčio ar gilaus liūdesio iki meilės. Kad ir kokie konfliktai iškiltų, tiesti tiltus arba bent jau parodyti, kaip tai daroma, turi tėvai. Tai nereiškia, kad jie nusižemina, priešingai, tokiu būdu tėvai savo pavyzdžiu rodo, kad jų meilė vaikui bei tarpusavio ryšys yra aukščiau už visus nesutarimus ar konfliktus.

Paskaitoje taip pat išgirdome atsakymus į klausimus, kokia turi būti jaunuolių atsakomybė ir kokie jauno žmogaus pokyčiai ir iššūkiai, kaip ir ką tėvai turėtų su paaugliais šnekėti, ko atsisakyti, o į ką labiau atkreipti dėmesį, kaip  motyvuoti „nieko nenorintį“ paauglį.

,,Nepamirškite kasdien po keletą kartų žiūrėti savo mylimiems žmonėms į akis-taip parodysime dėmesį, duosime šansą pasidalinti kilusiais klausimais ir apdovanosite meile...“ – tokiais žodžiais psichologė Asta Blandė baigė labai įdomią ir naudingą paskaitą, visiems linkėdama suprasti, jog paauglystė – ne diagnozė, o tik vienas iš gyvenimo etapų.

Progimnazijos direktorė Olga Mediekšė padėkojo lektorei ir pažadėjo, kad šis susitikimas ne paskutinis, tad vėl lauksime naudingų, informatyvių bei įdomių paskaitų.

Informaciją pateikė mokytoja Diana Kizogian

Nuotraukas pateikė direktorės pavaduotoja ugdymui Ina Jakovlevienė

2021 vasario 25 d. vakarą Justino Vareikio progimnazijos administracija vėl pakvietė į pažadėtą paskaitų ciklą 5-8 klasių tėvus, auklėtojus prie kompiuterių į virtualią psichologės Astos Blandės paskaitą „Paauglystės amžiaus tarpsnis: pokyčiai tėvų ir vaikų tarpusavio santykiuose“. Džiugu, jog tėvams, mokytojams ši tema aktuali ir į susitikimą prisijungė virš 100 dalyvių, jame dalyvavo ir mokyklos vadovai. Beveik dviejų valandų paskaita pralėkė akimirksniu.

Paauglystė – ypatingas amžiaus tarpsnis, kurio metu vaikas po truputį tampa suaugusiuoju. Tai laikas, kai siekiama pažinti save, suprasti, ką žmogus gali duoti sau, kitiems ir aplinkai. Šiuo laikotarpiu padaromi dideli atradimai savyje ir savo aplinkoje, jei suaugę suteikia ir laisvės, ir reikiamos pagalbos, paramos bei padrąsinimo. Visgi, drauge su brendimu ir vis mažėjančiomis tėvų galimybėmis kontroliuoti jauno žmogaus gyvenimą, rūpesčių ir konfliktinių situacijų išvengti yra sunku. Psichologė Asta Blandė pasakojo, kaip auklėjant paauglį išlaikyti pusiausvyrą, suteikti pakankamai laisvės ir motyvacijos.

Lektorė teigė, jog viena svarbiausių užduočių tėvams – sugebėti keisti auklėjimo principus: suteikti daugiau laisvės priimant sprendimus, dažniau diskutuoti ir atsižvelgti į pasikeitusius vyresnio amžiaus vaiko poreikius. Labai svarbu suprasti jo norą eksperimentuoti su įvairiais savo paties įvaizdžiais, suprasti, kad didesnę laiko dalį šiuo periodu užims draugai. Verta vengti kritikos, jei paauglio erdvė neatrodo tokia tvarkinga kaip anksčiau arba taip, kaip mes norėtume. Tėvai turi tartis ir stebėti, kaip sekasi laikytis susitarimų. Jei nesiseka – parodyti netinkamo elgesio pasekmes. Norėdami, kad paauglys mus gerbtų ir atvirai bendrautų – pirmiausia patys turime tai padaryti.

Vienas svarbiausių patarimų – klausytis ir klausti, būti šalia, kai to reikia. Asta Blandė kalbėjo apie kantrybę, kai paauglio emocijos šokinėja nuo laimės iki neapykantos, nuo pykčio ar gilaus liūdesio iki meilės. Kad ir kokie konfliktai iškiltų, tiesti tiltus arba bent jau parodyti, kaip tai daroma, turi tėvai. Tai nereiškia, kad jie nusižemina, priešingai, tokiu būdu tėvai savo pavyzdžiu rodo, kad jų meilė vaikui bei tarpusavio ryšys yra aukščiau už visus nesutarimus ar konfliktus.

Paskaitoje taip pat išgirdome atsakymus į klausimus, kokia turi būti jaunuolių atsakomybė ir kokie jauno žmogaus pokyčiai ir iššūkiai, kaip ir ką tėvai turėtų su paaugliais šnekėti, ko atsisakyti, o į ką labiau atkreipti dėmesį, kaip  motyvuoti „nieko nenorintį“ paauglį.

,,Nepamirškite kasdien po keletą kartų žiūrėti savo mylimiems žmonėms į akis-taip parodysime dėmesį, duosime šansą pasidalinti kilusiais klausimais ir apdovanosite meile...“ – tokiais žodžiais psichologė Asta Blandė baigė labai įdomią ir naudingą paskaitą, visiems linkėdama suprasti, jog paauglystė – ne diagnozė, o tik vienas iš gyvenimo etapų.

Progimnazijos direktorė Olga Mediekšė padėkojo lektorei ir pažadėjo, kad šis susitikimas ne paskutinis, tad vėl lauksime naudingų, informatyvių bei įdomių paskaitų.

Informaciją pateikė mokytoja Diana Kizogian

Nuotraukas pateikė direktorės pavaduotoja ugdymui Ina Jakovlevienė