Adventas yra laukimo laikas. Keturios savaitės prieš šv. Kalėdas yra kvietimas gerumui, pagalbai ir meilei. Šiuo ypatingu laikotarpiu esame kviečiami gailestingumui: gerai minčiai, žodžiui ir darbui. Jau kelintus metus tikybos mokytoja Irena Beinorienė kartu su 4b klasės mokytoja Lidija Grižiene bei mokiniais organizuoja adventinę pamoką „Sėdėjo angelas baltas ant debesies“. Šiemet pamoka tapo gerumo projektu. Gerumo projekto tikslas - Advento laukimo metu su visa Katalikų Bažnyčia pasiruošti šv. Kalėdoms, skatinti mokinių gerumą tarpusavio santykius, bendradarbiavimą ir kūrybiškumą bei surengti renginį. Kartu integravosi 3c klasės mokytoja Odeta Balckienė su mokiniais, etikos mokytoja Edita Pilvinienė su 7c klasės auklėtiniais, technologijų mokytoja Kristina Gricenko su 8a klasės auklėtiniais ir choreografijos mokytoja Julija Antanavičiūtė.

3c klasės mokiniai pūsdami dūdeles kvietė visus linguoti valso ritmu. 4b klasės mokiniai uždegė Advento vainiką, primindami prasmingą laiką iki šv. Kalėdų. Pradinių klasių mokiniai padovanojo angelą savo globojamam draugui. Šokių mokytoja Julija kvietė visus salės dalyvius judėti bei prisiminti, kaip Advento metu linksmindavosi senoliai.

Šiais metais gerumo projekte dalyvavo svečiai iš Paupio globos namų, Ruklos, Jonavos r., kurie kartu su visais trepsėjo šokio ritmu, lingavo. Jie taip pat apdovanoti angelais su prasmingais palinkėjimais ant sparnų, kuriuos gamino 7c ir 8a klasės mokiniai.

Renginio vedėja I. Beinorienė linkėjo visiems dalyviams ramybės, susikaupimo bei prasmingo švenčių laukimo. Tikimės, kad ši pamoka taps kasmetine tradicija, o pažintis su Paupio globos namų gyventojais išaugs į bendrystę.

Informaciją parengė I. Beinorienė, L. Grižienė, O. Balckienė, K. Gricenko ir E. Pilvinienė

Gruodžio 4-7 d. 2a, 2b, 2c, 2d klasių mokiniai bibliotekoje susipažino su K. Kubilinsko  eiliuota pasaka „Vilkas uodegą prišalo“. Žiūrėjo iliustracijų filmuką. Aptarė lapės ir vilko apibūdinimus lietuvių liaudies pasakose. Žaidė lietuvių l. žaidimą „Vilkas ir žąsys“. Mokiniams labai patiko susitikimas su pasaka.

Informaciją pateikė D.Žeglova, J. Kulakauskienė

#Kultūrinisugdymas pagal Tūkstantmečio mokyklos (TŪM) programą kartu su @Tūkstantmečio mokyklos

Gruodžio 11d. pirmų klasių mokiniai stebėjo ir dalyvavo  teatralizuotoje pasakoje pagal S. Kozlovo pasaką „Ežiukas rūke“. Režisierės, Jonavos Justino Vareikio progimnazijos bibliotekininkės,  Danguolės Žeglovos aktoriai puikiai atskleidė bendravimo džiaugsmą ir nusiminimus, supratimą, kad iš paprastų dalykų gimsta tai , kas mylima, brangu, miela. Mokiniai suprato, kad ežiukas visai nėra dygus. Jis geraširdis, kuris suburia kiemo draugus ir visi leidžiasi į nesibaigiančius žaidimus. Spektaklio metu, žiūrovai  kartu su aktoriais gamino žibintus ežiukui, kurie skleidė šilumą visiems.

Informaciją pateikė pradinių klasių mokytoja Neringa Butienė

#Kultūrinisugdymas pagal Tūkstantmečio mokyklos (TŪM) programą kartu su @Tūkstantmečio mokyklos

 

Jau ketvirtus metus spalio-lapkričio mėn. Jonavos Justino Vareikio progimnazijos technologijų mokytoja K. Gricenko ir dorinio ugdymo mokytojos E. Pilvinienė ir I. Beinorienė vykdo projektą „Ūsuota laimė“, skirta Šv. Pranciškaus Asyžiečio – gyvūnų globėjo dienai paminėti. 2023 m. spalio 4 dieną tradiciškai tęsdami projektą 3c, 5d, 5a klasės mokiniai antrą pamoką pradėjo dalyvavimu Šv, Mišiose Šv. apaštalo Jono parapijos koplyčioje. Projekto tikslas – skatinti mokinių pagarbą,  humanišką elgesį su visais gyvūnais. Ugdant mokinių pilietiškumo kompetencijas, skatinant iniciatyvumą ir savanorystę visa progimnazijos bendruomenė buvo pakviesta prisidėti prie beglobių gyvūnų gerovės. Dorinio ugdymo ir dailės pamokų metu mokiniai gilinosi į Šv. Pranciškaus Asyžiečio gyvenimą, požiūrį į gyvūnus, gamtos saugojimą. Mokiniai piešė gyvūnus, pristatė darbus, akcentuodami žmogaus ir gyvūnų draugystę tema „Draugiški gyvūnams“. 5-7 klasių mokiniams vyko klasės valandėlės tema „Mano geriausias draugas turi letenas“, mokiniai susitiko su savanoriais iš Gyvūnų mylėtojų klubo „Jonava ir keturkojai“. Mokiniai labai dosniai aukojo gyvūnams maistą. Nuoširdžiai dėkojame mokinių tėveliams už tokias gausias dovanas beglobiams gyvūnams, tik jų geranoriškumo ir supratimo dėka galėjome tiek daug maisto surinkti. Projekto pabaigoje vyko respublikinis nuotraukų konkursas „1000 būdų, kaip gyvūnai sako myliu“. Visos dovanos perduotos gyvūnų mylėtojų klubui „Jonava ir keturkojai“ savanoriams. Gausus pūkuotų būrys, kuriuos globoja gyvūnų mylėtojų klubas „Jonava ir keturkojai“ spaudžia jums leteną ir siunčia jums murkiančius linkėjimus.

Informaciją pateikė K.Gricenko, E.Pilvinienė, I.Beinorienė

Ketvirtadienio popietę Jonavos Justino Vareikio progimnazijoje skambėjo skanduotės "CBET, CBET, CBET", "Jonaviečiai, Jonaviečiai, Jonaviečiai", nes mokykloje lankėsi Jonavos "CBET" krepšininkai. Su mokiniais bendravo komandos treneris Virginijus Šeškus, krepšininkai Tauras Jogėla, Edvinas Šeškus, Michael Hughes. Svečiai pasakojo apie savo karjerą, laiką Jonavoje, laisvalaikį, varžybas ir treniruotes. "CBET" komandos atstovai atsakinėjo į mokinių klausimus, kurie pasižymėjo savo įvairumu, nuo labai rimtų iki labai šmaikščių. Mokyklos atstovai padėkojo krepšininkams įteikdami skanias ir sveikas dovanas, o krepšininkai padovanojo krepšinio kamuolį su visų žaidėjų parašais. Po susitikimo krepšininkai mielai dalino autografus bei fotografavosi su mokiniais. Dėkojame Jonavos "CBET" komandai už bendradarbiavimą.
 
Informaciją pateikė mokytojas Marius Šimulis