Nuo šių metų rugsėjo mėnesio progimnazijoje vykdomas Erasmus+projektas „Take the e+train”, kuris tęsis 24 mėn. Projekto tema - traukinys kaip viena ekologiškiausių transporto priemonių, kuri mus veža po skirtingas Europos šalis ir jungia skirtingas kultūras.

Projekto veiklos prasidėjo Slovakijoje, Mošovce. Lapkričio 7-12 dienomis mokyklos direktorės pavaduotoja ugdymui Ina Jakovlevienė ir projekto koordinatorė mokykloje Vida Bersėnienė vyko į pirmą kelionę. Susitikime dalyvavo Slovakijos, Ispanijos (Katalonijos), Graikijos, Italijos, Lenkijos ir Lietuvos atstovai. Partneriai susipažino vieni su kitais, pateikė informaciją apie jau nuveiktą darbą, aptarė daug svarbių klausimų ir susitarė dėl tolimesnės veiklos.

Projekte mūsų progimnazijai buvo patikėtas atsakingas darbas - sukurti projekto tinklalapį. Šį darbą atlikome kruopščiai. Partneriai liko patenkinti. Dėkojame visiems, kūrusiems tinklalapį, o ypatingai 7c klasės mokinio Kipro Kalpoko tėveliui Vytautui ir mokytojai Sigitai Rancaitei. 

Slovakijoje rinkome projekto logotipą. Kiekviena šalis į susitikimą atsivežė po penkis logotipus, kuriuos išrinko savo mokyklose. Į susitikimą Mošovce buvo nuvežti mokyklos bendruomenės ir projekto darbo grupės atrinkti Indrės Lisinaitės (7a kl.), Fausto Jakovlevo, Dovydo Višumirskio (4a kl.), Simonos Martinaitytės (7c kl.) ir Ąžuolės Banytės (3b kl.) logotipai. Po partnerių balsavimo ir diskusijų džiaugėmės, nes būtent mūsų progimnazijos mokinio Dovydo kūrinys išrinktas projekto „Take the e+train” logotipu.

Viešėdamos Slovakijoje džiaugėmės šeimininkų svetingumu bei galimybe susipažinti su jų kraštu. Mums parodė daug įdomių vietų Bojnice, Martin, Banska Bystrica mietuose bei Mašovce mietelyje. Apie Mašovce miestelio valdymo subtilybes diskutavome su miestelio meru. Į partnerių veiklas buvo įtraukti ir mokyklos mokiniai, kurie noriai sveikinosi ir kalbino mus, pristatė slovakų rašytojo Jano Kollaro, kurio vardu pavadinta mokykla, muziejaus ekspoziciją. 

Džiaugiamės nauja patirtimi ir laukiame antro susitikimo Graikijoje. Projekto partnerės šalys skirtingos savo kultūra, tradicijomis, ugdymo ypatumais ir bendravimu, tačiau jau pirmas susitikimas parodė, kad veikdami kartu mes galime vieni iš kitų pasimokyti, plėtoti socialinius, kalbinius, skaitmeninius įgūdžius ir siekti bendro tikslo - projekto veiklų įgyvendinimo, kuris gilins mūsų mokyklos moksleivių ugdymą.

Informaciją ir nuotraukas pateikė pavaduotoja ugdymui Ina Jakovlevienė ir projekto koordinatorė mokykloje Vida Bersėnienė