2021m. kovo 26 dieną Jonavos Justino Vareikio progimnazijos mokiniai dalyvavo respublikinėje dorinio ugdymo konferencijoje „Tikėjimas ir mokslas – du sparnai kilti į teisą: laimės formulė“. Mūsų mokyklą atstovavo 7c klasės mokinės Monika Kumponaitė ir Melita Tauginaitė, kurios skaitė pranešimą „Aš – laimė“ (ruošė etikos mokytoja Edita Pilvinienė). 8d klasės mokinės Milana Grakalsytė ir Milita Mikalajūnaitė skaitė pranešimą „Laimės prieskoniai“ (ruošė tikybos mokytoja Irena Beinorienė). 7b klasės mokinė Goda Remeikaitė skaitė pranešimą apie Šventojo vaikų ir jaunimo globėjo Jono Don Bosk sukurtą „Šventumo kelią“ (ruošė tikybos mokytoja Jūratė Bagdonavičienė).

Ačiū visiems, konferencijoje dalyvavusiems mokiniams. Džiaugiamės jumis!

Informaciją ir nuotraukas pateikė tikybos mokytoja J. Bagdonavičienė

Kovo 23 d. vyko tėvų susirinkimas 8 klasių mokinių tėvams, kurio metu savo  ugdymo įstaigas pristatė Jonavos Senamiesčio bei Jeronimo Ralio gimnazijų komandos. Tėvai buvo supažindinti su gimnazijų struktūra, reikalavimais, veikla, buvo atsakyta į jų pateiktus klausimus.

Džiaugiamės, jog nepamiršti buvo ir mokiniai. Aštuntokų klasių valandėlėse „virtualiai“ svečiavosi Jonavos Senamiesčio gimnazijos moksleiviai. Jie Justino Vareikio progimnazijos aštuntokams pristatė savo mokyklos veiklas, tradicinius renginius, projektus. Gimnazistai pasidalino, ką jiems reiškia būti savo gimnazijos bendruomenės nariais, į ką reikia atkreipti dėmesį renkantis tolimesnę ugdymo įstaigą. Mokiniai turėjo galimybę paklausti pačių gimnazistų tai, kas jiems kelia didžiausią nerimą: „Ar sunku susirasti draugų?“, „Ar labai sunku mokytis?“, „Kaip patekti į Mokinių tarybą?“ ir t.t. 

Tikimės, jog šios veiklos buvo naudingos ir padėjo tėveliams ir aštuntokams apsispręsti dėl tolimesnio ugdymo(si).

Informaciją ir nuotraukas pateikė 8e klasės auklėtoja R. Kuklierienė

Kovo 20-ąją dieną visame pasaulyje minima Žemės diena, astrologinio pavasario pradžia. Šią dieną Jonavos Justino Vareikio progimnazijoje 5-8 klasių mokiniams vyko pažintinis kultūrinis renginys „Žemės diena – 2021“, kurį organizavo tiksliųjų ir gamtos mokslų mokytojų metodinė grupė. Jau tradicija tapo šią dieną paminėti įvairiomis veiklomis, akcijomis, kviečiant atkreipti dėmesį, kad Žemėje yra problemų ir jai reikia padėti, prisimenant, kad visiems reikia saugoti ir globoti mūsų žaliąją planetą. 5-8 klasių mokiniai kūrė sveikinimus, linkėjimus Žemei, dalyvavo protmūšyje, iššūkyje „Surask ir nufotografuok inkilą“, akcijoje „Apkabink medį“.

Linkime savo elgesiu visiems prisidėti prie Žemės išsaugojimo, nes „Žemė yra tai, ką mes visi turime bendro“.

Informaciją ir nuotraukas pateikė mokytojos S. Rancaitė, S. Matulionė

Kovo 16-19 dienomis mokykloje minėjome ne tik Knygnešio dieną, bet ir Justiną Vareikį.

7e klasės mokiniai: E. Černiauskaitė, U. Grizickaitė, M. Cechanoveckaitė, J. Skurdelis, L. Urbonaitė mokyklos pirmokiukams apie jį paruošė ir pravedė klasės valandėles. Įvairių dalykų mokytojai  dalyvavo bendroje veikloje „Apie Justiną Vareikį kitaip ir įdomiai“. Jos metu, pamokose  mokiniams pateikė įvairias užduotis, skatiniančias prisiminti Justino Vareikio gyvenimą ir veiklą. Sužavėjo mokytojų išradingumas. Vienose pamokose mokiniai žiūrėjo filmą apie Justiną Vareikį, sprendė kryžiažodžius, dalyvavo viktorinose, kūrė akrostichus, trioletus, rašė laiškus, kitose – siuvinėjo Justino Vareikio inicialus (J.V.) kryželiu, sprendė tekstinius uždavinius, skaičiavo Justino Vareikio nueitą kelią nuo Jonavos iki Tilžės ir t.t.

Tikiuosi, kad šiomis veiklomis ne tik paskatinome mokinius prisiminti  Justiną Vareikį, bet ir parodėme, kokia gali būti svarbi net ir vieno žmogaus veikla, kovojant už svarbiausias vertybes – laisvę ir nepriklausomybę.

Informaciją ir nuotraukas pateikėmokytoja  J. Stankaitienė

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimu Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikoje paskelbimo“, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro-valstybės ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. lapkričio 6 d. Nr. V-2543 sprendimu „Dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų“, 2020 m. gruodžio 17 d. Nr. V-2934 sprendimu „Dėl pradinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų“, Nuotolinio mokymo organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu mokyklos direktoriaus 2020 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. V-143, informuoju, kad nuo kovo 22 dienos:

  1. Įprastu (kontaktiniu) būdu mokysis:
    • priešmokyklinio ugdymo grupės vaikai,
    • 1–4 klasių mokiniai.

Pamokos vyks įprasta tvarka progimnazijoje, laikantis visų nustatytų higienos reikalavimų ir PUG, ir 1–4 klasėse – dėvint nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones bendrose mokyklos erdvėse, kai maišosi kitų klasių (srautų) mokiniai ir negalima išvengti kontakto tarp skirtingose klasėse ugdomų mokinių.

  1. Nuotoliniu būdu pagal tvarkaraštį mokysis 5–8 klasių mokiniai.
  2. Neformalusis vaikų švietimas bus vykdomas nuotoliniu būdu.
  3. Pailgintos darbo dienos grupė dirbs pagal tvarkaraštį.

Išlikite ramūs ir sveiki!

Direktorė Olga Mediekšė