Nors mokiniai mokosi nuotoliniu būdu, vis tiek tęsiasi „Metų klasės“ rinkimai. Daugiausiai ir po lygiai taškų kovo mėnesį surinko 5c ir 6e klasės. Sveikiname juos! 

Susumavus spalio – kovo mėnesių rezultatus, pirmauja 6d klasė. Antroje vietoje lieka 5c klasė. „Metų klasės“ tarpiniai rezultatai skelbiami kiekvieno mėnesio pirmą savaitę.

Direktorės pavaduotoja ugdymui Ina Jakovlevienė

Jonavos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. kovo 30 d. sprendimu „Dėl Jonavos Justino Vareikio progimnazijos infekcijų plitimą ribojančio režimo nustatymo“  nuo 2021 m. kovo 27 d. iki balandžio 8 d. imtinai įvedamas infekcijų plitimą ribojantis režimas 3a klasėje, tuo laikotarpiu klasės mokiniai bus izoliacijoje, ugdymas 3a klasėje nuo 2021 m. kovo 29 d. iki balandžio 2 d. vyks nuotoliniu būdu.

Direktorė Olga Mediekšė

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimu Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikoje paskelbimo“, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro-valstybės ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. lapkričio 6 d. Nr. V-2543 sprendimu „Dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų“, 2020 m. gruodžio 17 d. Nr. V-2934 sprendimo „Dėl pradinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų“ 1.2.8. punktu (pailgintos dienos grupės veikloje gali dalyvauti tik tos pačios klasės (grupės) mokiniai),

i n f o r m u o j u, kad nuo kovo 23 dienos

pailgintos darbo dienos grupę kontaktiniu būdu galės lankyti priešmokyklinio ugdymo grupės vaikai ir 1 klasių mokiniai.

Veiklos vyks:

PUG – 57 kabinete, auklėtojos Jolita Žižienė, Odeta Fedotovaitė;

1a – 76 kabinete, auklėtoja Ramunė Rugienė;

1b – 75 kabinete, auklėtoja Laimutė Graudinienė;

1c – 53 kabinete, auklėtojos Lina Antončikienė, Levutė Bradauskienė.

Direktorė  Olga Mediekšė

Kovo 22-25 d. progimnazijos pradinėse klasėse vyko piešinių konkursas „Saugus eismas kelyje“. Konkurse dalyvavo PUG, 1-4 klasių mokiniai ir progimnazijos socialinių partnerių l/d „Dobilas“ priešmokyklinės „Aitvarų“ grupės ugdytiniai. Konkurso tikslas buvo atkreipti eismo dalyvių dėmesį į saugaus eismo svarbą, skatinti visus eismo dalyvius keliuose ir gatvėse elgtis atsakingai, segėti saugos diržus, neviršyti leistino ir saugaus važiavimo greičio, būti atidiems kelyje, dėvėti atšvaitus. Klasių kolektyvai išrinko ir komisijai pateikė 48 piešinius.  Vertinimo komisija, atsižvelgdama į piešinių temos atskleidimą, idėjų originalumą, atlikimo techniką ir darbo estetiškumą, atrinko 15 piešinių ir jų autoriams skyrė prizines vietas. Džiugu, kad l/d „Dobilas“ „Aitvarų" grupės  ugdytiniai savo piešinių kūrybiškumu nenusileido progimnazijos pradinukams.

Už dalyvavimą konkurse klasių kolektyvai ir l/d „Dobilas“ ugdytinių grupė paskatinti padėkomis, o mokiniai ir ugdytiniai apdovanoti padėkomis ir saugaus eismo dovanėlėmis. Mokyklos 1-o aukšto foje surengta mokinių piešinių paroda. Dėkojame progimnazijos priešmokyklinės grupės ir pradinių klasių mokytojoms bei l/d „Dobilas“ grupės „Aitvarų" auklėtojai Militai Čelkonienei už dalyvavimą konkurse.

Informaciją ir nuotraukas pateikė mokytoja Jadvyga Kulakauskienė