Balandžio 2-oji – garsiojo danų pasakininko Hanso Christiano Anderseno gimtadienis. Nuo 1967 m. pasaulyje ji minima ir kaip Tarptautinė vaikų knygos diena. Balandžio 1 d. mūsų progimnazijos bibliotekininkės Virgutės Kiburienės pakviesti 8c klasės mokiniai ir jų auklėtoja Diana Kizogian vyko į Jeronimo Ralio gimnaziją ir dalyvavo šiai dienai skirtoje viktorinoje.

Draugiškai nusiteikę gimnazijos moksleiviai mus palydėjo į skaityklą. Viktoriną pradėjo šios gimnazijos  IIIa klasės moksleivė Karolina Lebednykaitė, kuri atliko savo kūrybos dainą. Gimnazijos tikybos mokytoja Inga Kuuzzeorg-Petrikonienė ir bibliotekos vedėja Janina Skirgailienė bei bibliotekininkė Irena Gripkauskienė taip pat mus pasveikino ir pakvietė dalyvauti viktorinoje. Susėdę į grupes, turėjome atsakinėti į įvairaus sunkumo klausimus apie H.K.Anderseną, knygų istoriją bei kitas įdomybes apie knygas.

Pasitikrinę ir pagilinę savo žinias, ėjome susipažinti su gimnazijos erdvėmis bei gimnazijos direktore. Atlikę gimnazistų sugalvotas smagias užduotis, pabendravę, padėkojome už malonų priėmimą, įdomią popietę bei naujas pažintis.

Informacija pateikė 8c klasės mokinės A. Lisovskytė ir D. Antanavičiūtė

Nuotraukas pateikė mokytoja D. Kizogian

Jonavos rajono švietimo įstaigose dorinio ugdymo (tikybos) pamokas lankantys 3 klasių mokiniai kovo 28 – balandžio 1 d. dalyvavo nuotolinėje tikybos viktorinoje, kurią organizavo mūsų progimnazija. Viktorinos metu septynių mokyklų trečiokai gilino ir pasitikrino tikėjimo žinias, įgytas pirmoje ir antroje klasėse, atliko kūrybines užduotis ir puikiai praleido laiką. Viktorinos dalyvius nuotoliu pasveikino progimnazijos POP choro dainorėliai (vadovė Ina Sipavičienė). Rezultatai – taip pat džiugina: dauguma komandų, atlikdami viktorinos užduotis, surinko 90 taškų (iš 100).

Dėkojame Jonavos rajono dorinio ugdymo (tikybos) mokytojams, skatinantiems savo mokinius dalintis tikėjimo džiaugsmu ir dalyvauti bendrose veiklose.

Informaciją ir nuotraukas pateikė dorinio ugdymo (tikybos) mokytoja Jūratė Bagdonavičienė

Rajoninėje geografijos olimpiadoje „Mano gaublys“ puikiai pasirodė mūsų mokyklos mokiniai:

 Gužytė Izabelė iš 8e klasės užėmė I vietą,

 Zinkevičius Matas iš 8c  - II vietą,

 Dubininkas Dalius iš 6c - II vietą, 

 Klibavičius Laurynas iš 6a - III vietą,

 Šetkus Rokas iš 7a - III vietą.

Džiaugiamės ir didžiuojamės puikiais geografijos žinovais.

 Informaciją pateikė mokytojai  Ž. Nekrašaitė ir L. Gailius

 
 

2022 m. kovo 24 d. Jonavos Jeronimo Ralio gimnazijoje vyko protmūšis „Čia Lietuva, čia lietūs lyja”.

Sveikiname 7e ir 7a klasių komandą: Augustą Skridliauską, Saulę Kijaniną, Viltę Kazlauskaitę, Kasparą Norvilą, Mėtą Barčiūtę, Moniką Bernat, užėmusią I vietą (istorijos mokytoja I. Januškevičienė) ir 8c klasės komandą: Marių Svisčevskį, Moniką Kumponaitę, Nojų Grinskį, Matą Zinkevičių, Roką Storpirštį, Melitą Tauginaitę (istorijos mokytoja J. Stankaitienė), užėmusią III vietą. Padėkos raštais buvo apdovanota ir protmūšyje dalyvavusi 8e klasės komanda: Ula Bazevičiūtė, Milana Cechanoveckaitė, Ugnė Grizickaitė, Izabelė Gužytė, Martyna Petraškaitė, Viktorija Petraškaitė, Elzė Černiauskaitė (istorijos mokytoja J. Stankaitienė).

Informaciją pateikė  Jūratė Stankaitienė, nuotraukos - Indrės Jakutavičiūtės

2022 m. kovo 23 d. Jonavos Raimundo Samulevičiaus progimnazijoje vyko respublikinė patyriminė konferencija „Mane įkvepianti asmenybė.‘‘ Joje dalyvavau su pristatymu apie vieną žymiausių pasaulio filosofų – Sokratą, kurio mintys turėjo įtakos žmogaus pažinimo procesui, istorijai bei kultūrai (dabo koordinatorė – istorijos mokytoja J. Stankaitienė).

Konferencijos metu turėjau galimybę išgirsti pranešimus apie narsųjį Tadą Kosciušką, Emiliją Pliaterytę, Šarūną Jasikevičių, mamą, močiutę, mokytoją, rašytoją – Feliksą Žentelienę ir daugelį kitų istorinių ar šių dienų asmenybių. Didžiausiais mūsų įkvėpėjais ir pavyzdžiais gali tapti žmonės, kurie visada yra šalia. Esu dėkinga už galimybę dalyvauti, dalintis bei imti pavyzdį iš žmonių, kurie prisidėjo prie mūsų gražesnio rytojaus kūrimo.

Informaciją pateikė 8c klasės mokinė Melita Tauginaitė, nuotraukos – Danguolės Šabanienės (Jonavos Raimundo Samulevičiaus progimnazijos mokytojos)