GERB. TĖVELIAI, BUVĘ PROGIMNAZIJOS MOKSLEIVIAI, MOKYTOJAI IR VISI GEROS VALIOS ŽMONĖS!

Jonavos Justino Vareikio progimnazijos bendruomenė nuoširdžiai dėkoja visiems parėmusiems progimnaziją 2 % pajamų mokesčio dalimi.

Jūsų geranoriškumo dėka 2012 m. surinktos lėšos (4166 Lt), progimnazijos tarybos sprendimu, buvo skirtos ugdymo priemonėms įsigyti (kompiuteris, projektorius, ekranai, starto kaladėlės ir kt.).

2013 m. surinktos lėšos (6703 Lt),  progimnazijos tarybos sprendimu, buvo skirtos ugdymo priemonėms ir progimnazijos vokalinio ansamblio "Intermezzo" koncertinei aprangai įsigyti.

2014 m. surinktos lėšos (2499 Eur), progimnazijos tarybos sprendimu, buvo skirtos technologijų kabineto baldams įsigyti ir stendams - vitrinoms I-ojo aukšto fojė  įrengti.

2015 m. surinktos lėšos (3408 Eur), progimnazijos tarybos sprendimu, buvo panaudotos mokyklos vidaus stebėjimo kamerų įsigijimui.

2016 m. surinktos lėšos (3607 Eur) buvo panaudotos mokinių ugdymosi sąlygų gerinimui.

2017 m. surinktos lėšos (4377,41 Eur), progimnazijos tarybos sprendimu, buvo skirtos 4 projektoriams dalykų kabinetuose, aktų salės įgarsinimo sistemai įsigyti, spintoms ir vitrinoms II aukšto fojė mokyklos istorijos muziejui atnaujinti.

2018 m. surinktos lėšos (4348 Eur) bus panaudotos progimnazijos patalpų remontui ir mokinių ugdymosi sąlygų gerinimui.

 

Tikimės Jūsų geranoriškos paramos ir kitais metais.

Norėdami paremti mūsų progimnaziją, Jūs turėtumėte užpildyti prašymo formą FR0512. Nuo 2020 m. sausio 1 d. prašymo formos FR0512 Valstybinei mokesčių inspekcijai gali būti pateiktos tik elektroniniu būdu per Valstybinės mokesčių inspekcijos (toliau — VMI) Elektroninio deklaravimo sistemą (toliau — EDS). Atsiųsti paštu ar pateikti tiesiogiai VMI popieriniai Prašymai  nebus  nagrinėjami.

Prašymus per EDS galite pateikti ne tik savarankiškai, bet ir nuvykę į bet kurią apskrities valstybinę mokesčių inspekciją, kur tai padaryti jums padės VMI darbuotojai. 

Aktualią informaciją, atsakymus į dažniausiai užduodamus klausimus bei vizualines priemones galite rasti ir specialioje VMI svetainės skiltyje.

Kadangi, įgyvendinus mokesčių reformą, darbo užmokestis padidintas 1,289 karto (iki mokesčių) ir pakeistas gyventojų pajamų mokesčio (GPM) tarifas, pasikeitė ir gyventojų paramai skiriamos GPM dalys:

  • Paramos gavėjams (tarp jų ir meno kūrėjams, išskyrus profesines sąjungas ar jų susivienijimus) bus galima skirti iki 1,2 proc.GPM (anksčiau buvo 2 proc.);

Prašymo formos laukeliuose įrašykite šiuos duomenis:

1 laukelis

Asmens kodas

2 laukelis

Telefono kodas ir  numeris

3V laukelis

Vardas

3P laukelis

Pavardė

4 laukelis

Jūsų adresas (gatvės pavadinimas, namo, buto Nr., miesto ar vietovės pavadinimas)

5 laukelis

Mokestinis laikotarpis. Įrašyti – 2019 m.

6S laukelis

Pažymėti X

6A, 7S, 7A laukeliai

Nežymėti nieko

8 laukelis

Jei yra pildomi papildomi lapai nurodyti jų skaičių (pvz., 01, 02...)

E1 Gavėjo tipas

Įrašyti skaičių   2

E2 gavėjo identifikacinis numeris

Įrašyti progimnazijos įmonės kodą:  190302960

E3 Mokesčio dalies paskirtis

Nepildyti

E4 Mokesčio dalies dydis (proc.)

Pageidautina, kad įrašytumėte 1,2

E5 Mokesčio dalį skiriu iki mokestinio laikotarpio

Jei nusprendėte skirti progimnazijai kasmet iki 2024 metų, įrašykite datą 2024. Tai maksimaliai leistina data..

Pildyti reikia didžiosiomis raidėmis, tiksliai įrašant jas į laukelius.

 
Jeigu jums kyla klausimų dėl FR 0512 formos pildymo, informacijos galite teirautis šiais progimnazijos telefonais: (8 349) 65 074, (8 349) 65 078

 

Sukurkime savo vaikams geresnes mokymosi sąlygas Justino Vareikio progimnazijoje!

 

 Mokyklos Taryba