Darbuotojai Etatų skaičius 2016 m. Nustatytas metinis vidutinis darbo užmokestis etatui

Etatų skaičius 2017 m.

Nustatytas metinis vidutinis darbo užmokestis etatui

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui 2 1062 2 1106
Mokytojas 55 458 57 509
Priešmokyklinio ugdymo grupės auklėtojas 0,6 355 0,6 400
Pagalbos mokiniui specialistas 3 597 3 613
Pailgintos darbo dienos grupės auklėtojas 1 355 1 342
Mokytojo padejėjas 0,75 MMA 0,75 MMA
Bibliotekininkas 1,5 428 1,5 428
Ūkvedys 1 568
Direktoriaus pavaduotojas ūkiui 1 568    
Raštvedys-sekretorius 1 MMA 1 400
Statistas 0,5 MMA
Duomenų įvesties operatorius 0,5 200
Kompiuterių įrangos operatorius 1 MMA 1 400
Elektrikas     0,5 200
Valytojas 9,65 MMA 9,65 MMA
Kiemsargis 1,5 MMA 1,5 MMA
Sargas 2,4 MMA 2,4 MMA
Budėtojas 1,75 MMA 1,75 MMA
Pastatų, statinių ir einamo remonto darbininkas 2,45 MMA 1,95 MMA

 Informacija atnaujinta 2018-06-03