Darbuotojai

Etatų skaičius 2017 m.

Nustatytas metinis vidutinis darbo užmokestis etatui

Etatų skaičius 2018m.

Nustatytas metinis vidutinis darbo užmokestis etatui

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

2

1106

2

1210

Mokytojas

57

964

59

1054

Priešmokyklinio ugdymo grupės auklėtojas

0,6

400

0,6

457

Pagalbos mokiniui specialistas

3

613

4

720

Pailgintos darbo dienos grupės auklėtojas

1

342

2

695

Mokytojo padėjėjas

0,75

MMA

1,75

674

Bibliotekininkas

1,5

428

1,5

556

Ūkvedys

1

568

1

675

Raštvedys-sekretorius

1

400

1

583

Duomenų įvesties operatorius

0,5

400

0,5

462

Kompiuterių įrangos operatorius

1

400

1

462

Elektrikas

0,5

400

0,5

462

Valytojas

9,65

MMA

9,65

MMA

Kiemsargis

1,5

MMA

1,5

MMA

Sargas

2,4

MMA

2,4

MMA

Budėtojas

1,75

MMA

1,75

MMA

Pastatų, statinių ir einamo remonto darbininkas

1,95

MMA

1,95

MMA

 


 Informacija atnaujinta 2018-12-07