Pareigos

Etatų skaičius 2019m.

Nustatytas metinis vidutinis darbo užmokestis etatui

Etatų skaičius 2019m.

Nustatytas metinis vidutinis darbo užmokestis etatui

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

2

1210

2,5

1596

Mokytojas

59

1054

53,3

1127

Priešmokyklinio ugdymo grupės auklėtojas

0,6

761

0,6

1096

Pagalbos mokiniui specialistas

4

720

4,75

1126

Pailgintos darbo dienos grupės auklėtojas

2

695

2,5

830

Mokytojo padėjėjas

1,75

674

2,25

799

Bibliotekininkas

1,5

556

1,5

994

Ūkvedys

1

675

1

972

Raštvedys-sekretorius

1

583

1

726

Duomenų įvesties operatorius

0,5

462

0,5

577

Kompiuterių įrangos operatorius

1

462

1

577

Elektrikas

0,5

462

0,5

577

Valytojas

9,65

MMA

9,65

MMA

Kiemsargis

1,5

MMA

1,5

MMA

Sargas

2,4

MMA

2,4

MMA

Mokyklos budėtojas

1,75

MMA

1,75

MMA

Pastatų, statinių ir einamo remonto darbininkas

1,95

MMA

1,95

MMA

 


 Informacija atnaujinta 2019-10-21