2017 m. II ketvirčio finansinės ataskaitos ir aiškinamasis raštas:

 

2017 m. I ketvirčio finansinės ataskaitos ir aiškinamasis raštas:

 


 

2016 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų finansinių ataskaitų rinkinys:

 

Finansinių ataskaitų už 2016 m. aiškinamasis raštas:

 

2016 m. gruodžio 31 d. finansinių ataskaitų rinkinio priedai:

 

2016 m. III ketvirčio finansinės ataskaitos ir aiškinamasis raštas:

2016 m. III ketv. aiškinamasis raštas

2016 m. rugsėjo mėn. 30 d. Nr. DV4-212
Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2016 m. rugsėjo 30 d. duomenis

2016 m. rugsėjo mėn. 30 d. Nr. DV4-211
Finansinės būklės ataskaita pagal 2016 m. rugsėjo 30 d. duomenis

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį 2016 m. III ketv.

Apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaka finansinės būklės ataskaitos straipsniams 2016 m. III ketv.

 

2016 m. II ketvirčio finansinės ataskaitos ir aiškinamasis raštas:

Nr. DV4-160, Nr. DV4-161, Nr. DV4-162, Finansavimo sumos, Apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaka finansinės būklės ataskaitos straipsniams.

 

 

2016 m. I ketvirčio finansinės ataskaitos ir aiškinamasis raštas:

Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2016 m. kovo 31 d. duomenis

Finansinės būklės ataskaita pagal  2016 m. kovo 31 d. duomenis

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį 2016.01.01 - 2016.03.31

Apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaka finansinės būklės ataskaitos straipsniams

2016 m. I ketv. aiškinamasis raštas

 


2015 m. finansinės ataskaitos ir aiškinamasis raštas:

2015 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų finansinių ataskaitų rinkinys

2015 m. gruodžio 31 d. finansinių ataskaitų rinkinio priedai

Finansinių ataskaitų už 2015 m. aiškinamasis raštas

2016 m. sausio 4 d. Nr. DV4-8
Socialinės apsaugos plėtojimas, metinė ataskaita

2016 m. sausio 4 d. Nr. DV4-7
Socialinės apsaugos plėtojimas, metinė ataskaita

2016 m. sausio 4 d. Nr. DV4-6
Savivaldybės infrastruktūros objektų priežiūra, modernizavimas ir plėtra, metinė ataskaita