2016 m. padėkos pareikštos 38 mokytojams ir 3 aplinkos darbuotojams.

2018 m. padėkos pareikštos 21 pedagogui,  direktorės įsakymas 2018-10-29 Nr. P-126.