Informacija apie pradedamą pirkimą

Nr.

Skelbimo data

Pirkimo objektas
1. Pirkimo pav.
2. Trumpas apibūdinimas
3. Pirkimo objekto tipas

Pirkimo būdas

Pirkimo būdo
pasirinkimo priežastis

1. 2015-05-11 1. Laiptų į stadioną remonto darbai.
2. Remonto darbų pirkimas.
3. Darbai.
Mažos vertės pirkimas apklausos būdu Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 2 straipsnio 15 dalis
2. 2015-05-12 1. Remonto darbai.
2. Aktų salės remonto darbai.
3. Darbai.
Supaprastintas pirkimas apklausos būdu Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 2 straipsnio 15 dalis
3. 2015-06-29 1. Šviestuvų liuminiscencinių ant lubų ir liuminiscencinių lempų pirkimas.
2. Šviestuvų 33 vnt. ir lempų 25 vnt. pirkimas.
3. Prekės.
Mažos vertės pirkimas apklausos būdu LR VPĮ 2 str. 15 d.
4. 2015-06-30 1. PVC grindų dangos pirkimas.
2. Linoleumo 66 kv.m. pirkimas.
3. Prekės.
Mažos vertės pirkimas apklausos būdu LR VPĮ 2 str. 15d.
5. 2015-08-10 1. Mokyklinių suolų, lentų ir spintų pirkimas.
2. PUG mokyklinių suolų ir kitų mokyklinių baldų, bei lentų pirkimas.
3. Prekės.
Mažos vertės pirkimas apklausos būdu LR VPĮ 2 str. 15 d.
6. 2015-08-26 1. Transporto nuomos paslaugos pirkimas.

2. Biodegraduojančių atliekų išvežimo paslaugos pirkimas.

3. Paslaugos.
Mažos vertės pirkimas apklausos būdu LR VPĮ 2 str. 15 d.
7. 2015-09-04

1. Šildymo sistemos hidraulinis bandymas.

2. Šildymo sistemos ir šiluminio mazgo su elevatoriumi hid-raulinis bandymas.

3. Paslaugos.
Mažos vertės pirkimas apklausos būdu LR VPĮ 2 str. 15 d.
8. 2015-09-28

1. Šaligatvio remontas.

2. Šaligatvio 126 m2 remonto darbų pirkimas.

3. Darbai.
Mažos vertės pirkimas apklausos būdu LR VPĮ 2 str. 15 d.
9. 2015-10-12

1. Šaligatvio ir laiptų remontas.

2. Šaligatvio 69 m2 ir laiptų

67 m2 remonto darbų pirkimas.

3. Darbai.
Mažos vertės pirkimas apklausos būdu LR VPĮ 2 str. 15 d.
10. 2015-10-12

1. Elektros prekių pirkimas.

2. Liuminiscencinių šviestuvų ir lempų pirkimas.

3. Prekės.
Mažos vertės pirkimas apklausos būdu LR VPĮ 2 str. 15d.
11. 2016-05-24 1.Sporto salės remonto darbų pirkimas.

2. Sporto salės lubų, sanvarų paruošimas, dažymas – 790kv.m; sienų aptaisymas OSB – 415kv.m; durų keitimas – 5vnt ir kt.

3. Darbai.

Mažos vertės pirkimas apklausos būdu (CVP IS)

Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių XV d. 95 p.

Informacija atnaujinta 2019-03-19