Viena šių dienų švietimo aktualijų – bendrojo lavinimo mokyklų pasirengimas iki 2024 m. priimti mokinius, turinčius specialiųjų ugdymo poreikių. Kiekvieno vaiko teisės į kokybišką ugdymą ir pagalbos užtikrinimas suprantamas kaip įtraukusis ugdymas. Mūsų siekis – šalinti kliūtis individualių ugdymosi ypatumų turintiems mokiniams ugdytis kartu su savo bendraamžiais, t. y. ne ugdytinis prisitaiko prie mokyklos, o ugdymo įstaiga kuria tinkamas sąlygas įvairių poreikių turintiems mokiniams bei teikia reikalingą pagalbą.

 

Jonavos Justino Vareikio progimnazijos švietimo pagalbos specialistų  metodinė grupė

https://prezi.com/view/U3cswpKwsW2aBGOxGSBT/ 

 

Ypatingų poreikių mokinys klasėje

https://prezi.com/view/uR6NHdBln5EXVa6xmpjM

Siekdama didinti įtrauktį, progimnazija prisijungė prie A. spektro mokyklų tinklo. Šio tinklo mokyklų tikslas – siekti autizmo spektro ir kitų raidos sutrikimų turinčių vaikų ugdymosi kokybės gerinimo. A. spektro mokyklų tinklo veiklą koordinuoja Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centro Sutrikusios raidos vaikų konsultavimo skyrius (SRVKS). Pedagogai ir švietimo pagalbos specialistai turės galimybę dalyvauti kvalifikacijos tobulinimo mokymuose, seminaruose. SRVKS teikia metodinę literatūrą bei informacinę, konsultacinę pagalbą. 

 

Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centre įkurtas naujas Sutrikusios raidos vaikų konsultavimo skyrius, kuris siekia pagerinti specialiųjų ugdymosi poreikių dėl įvairiapusių raidos sutrikimų turinčių vaikų ugdymosi drauge su bendraamžiais jiems artimoje ir pritaikytoje aplinkoje galimybes, siūlo pagalbą visoms šalies švietimo institucijoms ir kviečia bendradarbiauti.

https://srvks.lt/

 

Įtraukusis ugdymas.   Pasiruoškime priimti specialiuosius ugdymo poreikius turinčius mokinius   https://itraukusisugdymas.lt/

Švietimo portalo paskirtis sudaryti sąlygas gauti edukacinę informaciją ir teikti elektronines paslaugas švietimo darbuotojams, mokiniams ir jų tėveliams   https://www.emokykla.lt

Skaidrės, skirtos tėvams „Atnaujintas ugdymo turinys: kaip gali prisidėti tėvai“. Parengė Kristina Paulikė, asociacijos „Tėvai švietimui“ pirmininkė, Nacionalinės švietimo agentūros metodininkė, VDU ŠA Vilniaus gabių vaikų ugdymo centro „Gifted“ koordinatorė    t.ly/df5H

 

Disleksijai, dar vadinamai skaitymo sutrikimu, būdingas sunkumas skaityti, nesusijęs su bendruoju intelektu. Įvairiems žmonėms sutrikimas pasireiškia skirtingu mastu. Jiems gali būti sudėtinga skaityti paraidžiui, skaityti greitai, rašyti žodžius, tarti žodžius mintyse, tarti skaitant balsu bei suvokti, kai skaito kitas. Dažnai problemos pirmiausia pastebimos mokykloje. 

 

Rekomendacijos ugdymui: