Justinas Vareikis gimė 1870 m. gruodžio mėn. Kauno apskrities, Jonavos valsč., Salininkų kaime.

Skarulių klebono Šlėgerio paragintas padėjo gabenti iš Prūsijos caro uždraustas lietuviškas knygas.

1919–1920 m. Justinas Vareikis dalyvauja Nepriklausomybės kovose prieš bolševikus, lenkus ir bermontininkus.

1919 m. tampa vienu iš Šaulių būrio Jonavoje kūrėju.

Tarpukario Lietuvoje Justinas Vareikis Lietuvos vyriausybės apdovanotas ordinais ir medaliais.

1941 m. šeima nukenčia nuo sovietinės valdžios vykdomų trėmimų.

1956 m. Justinas Vareikis mirė, palaidotas Jonavos rajono Skarulių kapinaitėse šeimos kape.