Patvirtinta 2019 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. V-72