Mokinių tarybos aktyvas
2021 – 2022 m. m.

 

Vardas, pavardė

Melita Tauginaitėpirmininkė

Monika Kumponaitė – pavaduotoja

Izabelė Gužytė – pavaduotoja

Nariai: 5–8 klasių atstovai