Pirmininkas –  Šimonienė Leonarda, mokytoja

Pirmininko pavaduotojas – Gailius Laurynas, mokytojas

Sekretorė – Vidauskienė Laima, mokytoja

Nariai:

Cvilikienė Danutė, tėvų atstovė

Čelkonienė Milita, tėvų atstovė

Duoba Kęstutis, tėvų atstovas

Tauginaitė Melita, mokinė

Balčiūtė Mėta, mokinė

Jakštaitė Kotryna, mokinė