Mokyklos tėvų komitetas

2017–2018 m. m.

Tėvų komiteto pirmininkė Ingrida Lisonkienė
Pirmininkės pavaduotoja Birutė Daškevičienė

Tėvų aktyvas

Klasė
Pirmininko vardas, pavardė
PUG Kusienė Lina
1a Šikšnienė Violeta
1b Raznauskas Nerijus
1c Chamanskis Giedrius
2a Striupaitienė Rasa
2b Mecelienė Kristina
2c Gricenko  Kristina
3a Šetkienė Virginija
3b Juknienė Kristina
3c Narauskienė  Audronė
4a Striupaitis Gintaras
4b Vilkauskienė Tatjana
4c Vaškevičienė Edita
5a Jatkonienė Audra
5b Taujanskas Romas
5c Gureckas Donatas
5d Mikėnienė Oksana
5e Kuzmickas Saulius
6a Daškevičienė Birutė
6b Banienė Neringa
6c Rindzevičienė Jurgita
7a

Jančauskas Mindaugas

Macionis Kęstutis

7b Stankevičienė Jelena
7c Cvilikienė Danutė
8a Rakauskienė Irma
8b Čapienė Rima

 Informacija atnaujinta 2017-09-22