Lina Antončikienė – mokytojo padėjėja

Darbo laikas:

Kasdien 7.30 -  13.30

 

Jurgita Jočenkaitė – mokytojo padėjėja 

Darbo laikas:

Kasdien 8.00 -  14.00

 

Odeta Fedotovaitė – mokytojo padėjėja 

Darbo laikas:

Pirmadienis 9.00-12.00

Antradienis 9.00-12.00

Trečiadienis 9.00-11.00

Ketvirtadienis 8.00-10.00

 

Edita Pilvinienė – mokytojo padėjėja 

Darbo laikas:

Kasdien 8.00 -  12.00

 

 

Mokytojo padėjėjas padeda  savarankiškai dalyvauti ugdyme ir popamokinėje veikloje mokiniams, turintiems didelių ir labai didelių specialiųjų ugdymo(si) poreikių.

Mokytojo padėjėjas:

  • Paaiškina mokytojo skirtas užduotis ir talkina jas atliekant;
  • Padeda perskaityti ar perskaito tekstus, skirtus mokymuisi;
  • Informuoja dalykų mokytojus apie pasiekimus;
  • Teikia informaciją vaikų, su kuriais dirbama, tėvams;
  • Mokytojo padėjėjas dirba savo kabinete arba kartu su dalyko mokytoju pamokoje.

 

Svarbu: padėjėjas nevertina mokinio žinių, neveda pamokų vietoj mokytojo, nedaro už mokinį to, ką jis gali atlikti pats.


Informacija atnaujinta 2020-01-09