Lina Antončikienė – mokytojo padėjėja

Darbo laikas:

Kasdien 7.30 -  13.30

 

Jurgita Jočenkaitė – mokytojo padėjėja 

Darbo laikas:

Kasdien 8.00 -  14.00

 

Odeta Fedotovaitė – mokytojo padėjėja 

Darbo laikas:

Pirmadienis 8.00-9.00, 10.00-12.00

Antradienis 8.00-12.00

Trečiadienis 8.00-10.00

Ketvirtadienis 8.00-9.00

 

 

Mokytojo padėjėjas padeda mokiniams, turintiems vidutinių, didelių ir labai didelių specialiųjų ugdymo(si) poreikių, įsitraukti į ugdomąją veiklą ir pagal galimybes joje dalyvauti.

Mokytojo padėjėjas:

  • paaiškina mokytojo skirtas užduotis ir talkina jas atliekant;
  • padeda perskaityti ar perskaito tekstus, skirtus mokymuisi;
  • padeda užsirašyti ar užrašo mokymo medžiagą;
  • teikia informaciją mokinių, su kuriais dirba, tėvams (globėjams, rūpintojams);
  • dirba kartu su mokytoju pamokoje.

Svarbu: padėjėjas nevertina mokinio žinių, neveda pamokų vietoj mokytojo, nedaro už mokinį to, ką jis gali atlikti pats.


Informacija atnaujinta 2020-09-29