Eglė Akunienė – mokytojų padėjėja,

 dirba I aukšto 18 kabinete.

 

Darbo laikas:

Pirmadienis: 8:00 - 16.00 val.

Antradienis: 8:00 - 15.30 val.

Trečiadienis: 8:00 - 13.00 val.

Ketvirtadienis:8:00 - 13.00 val.

Penktadienis: 8:00 - 16.00 val.

 

Mokytojo padėjėjas padeda  savarankiškai dalyvauti ugdyme ir popamokinėje veikloje mokiniams, turintiems didelių ir labai didelių specialiųjų ugdymo(si) poreikių.

 

Mokytojo padėjėjas:

  • Paaiškina mokytojo skirtas užduotis ir talkina jas atliekant;
  •  Padeda perskaityti ar perskaito tekstus, skirtus mokymuisi;
  •  Informuoja dalykų mokytojus apie pasiekimus;
  •  Teikia informaciją vaikų, su kuriais dirbama, tėvams;
  •  Mokytojo padėjėjas dirba savo kabinete arba kartu su dalyko mokytoju pamokoje.

Svarbu: padėjėjas nevertina mokinio žinių, neveda pamokų vietoj mokytojo, nedaro už mokinį to, ką jis gali atlikti pats.


Informacija atnaujinta 2017-09-26