Vadovė: Vida Bersėnienė

Narės:

Larisa Rockina – grupės "Rezultatai" vadovė;

Vita Kontrimavičienė – grupės "Ugdymas(is) ir mokinių patirtys" vadovė;

Sigita Rancaitė – grupės "Aplinkos" vadovė;

Lidija Grižienė – grupės "Lyderystė ir įgalinanti vadyba" vadovė.

Mokyklos veiklos kokybės vertinimą koordinuoja direktoriaus pavaduotojos ugdymui R. Grinskė ir G. Arcerienė.


 Informacija atnaujinta 2022-09-01