Jonavos Justino Vareikio progimnazija savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos švietimo ir kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Švietimo ir mokslo ministerijos teisės aktais ir nuostatais.

Pagrindiniai dokumentai, reglamentuojantys progimnazijos veiklą:

Lietuvos Respublikos konstitucija

Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymas

Valstybinė švietimo 2013–2022 metų strategija

 


 Informacija atnaujinta 2017-01-05