Fizikos neformaliojo vaikų švietimo veiklos programa skirta  7 kl. mokiniams. Būrelio veikla kviečia pažinti mus supantį pasaulį, ugdyti kritinį mąstymą, jį lankantys mokiniai mokosi pažinti gamtą eksperimentuodami, stebėdami įvairius gamtos reiškinius. 

Programos tikslas – gerinti gamtamokslines kompetencijas siekiant, kad mokiniai užtvirtintų esmines gamtos mokslų sąvokas ir sampratas, užtvirtintų įgytus gebėjimus, kurie padeda pažinti pasaulį ir ugdytis vertybines nuostatas.

Užsiėmimai vyksta pirmadieniais 14:05 - 14:50 val. 70 kabinete.

Būrelio vadovė fizikos vyr. mokytoja  Aušra Orechovienė