Dailės studijos veiklos programa skirta PUG ir 5-8 klasių moksleiviams. Būrelį lankantys mokiniai plačiau supažindinami su daile, kūrybinių idėjų pritaikymo galimybėmis, skatinami kūrybiškai mąstyti bei interpretuoti, kūrybai naudoti įvairias tradicines ir netradicines medžiagas. Vyresnieji mokiniai mokosi patys organizuoti kūrybinių darbų parodas.

Užsiėmimų metu mokiniai supažindinami su spalvinės, grafinės, erdvinės raiškos kūrimo pagrindais, medžiagomis, įrankiais, technikomis ir atlikimo būdais. Mokosi savarankiškai ir tikslingai pasirinkti vizualinės kūrybos priemones, būdus ir kompozicinius sprendimus, juos tirti bei eksperimentuoti įgyvendinant savo kūrybinius sumanymus. Skatinami įgytą estetinę ir vizualinę patirtį panaudoti kasdieniniame gyvenime.  

PUG mažųjų dailės studijos užsiėmimai vyksta:  

  • kas antrą pirmadienį 12.00 – 13.30 val. 69 kab.

5–8 klasių mokiniams dailės studijos užsiėmimai vyksta:

  • kiekvieną trečiadienį 14.05 – 15. 35 val. 69 kab.

 

Būrelio vadovė dailės mokytoja metodininkė Inga Naujokienė