Anglų kalbos būrelio programa skirta pirmų klasių vaikams, kurie nori išmokti kalbėti anglų kalba. Užsiėmimų metu didžiausias dėmesys skiriamas anglų kalbos vartojimui, bendravimui anglų kalba,  naudojant aktyvius mokymo metodus, atskleidžiant vaiko asmenybę, ugdant jo saviraišką.

Būrelio tikslas - iš(si)ugdyti elementarią anglų kalbos komunikacinę kompetenciją žaidžiant bei įsitraukiant į aktyvią veiklą. 

 

Būrelio vadovė anglų kalbos mokytoja Diana Riaubienė