Jaunųjų žurnalistų būrelis veikia progimnazijoje antrus mokslo metus. Jo nariai kviečiami į užsiėmimus kiekvieną penktadienį 15 kabinete nuo 13 val. iki 14.30 val.

Mokiniai dalyvauja įvairiuose ugdymo įstaigos renginiuose, renka medžiagą būsimiems straipsniams, fotografuoja, kuria galvosūkius, kryžiažodžius, trumpus rašinėlius apie asmeninius išgyvenimus.

Pagrindinis veiklos tikslas – ugdyti ir tobulinti jaunųjų žurnalistų publicistinius, komunikacinius gebėjimus kuriant ir leidžiant progimnazijos popierinį laikraštį „Varpelis“. Per mokslo metus parengiami trys laikraščio numeriai.

Būreliui vadovauja lietuvių kalbos mokytoja Nijolė Keturkaitė, buvusi rajono laikraščio korespondentė.