Jau keturioliktus metus mokykloje kiekvieną savaitę susirenka skautai ir norintys jais tapti. Čia drauge mokosi, žaidžia, keliauja, stovyklauja įvairaus amžiaus vaikai: nuo aštuonmečių iki šešiolikmečių. Vyresnieji rūpinasi jaunesniaisiais, jiems padeda, globoja, pamoko.

Visų amžiaus grupių skautai kiekvienais metais tobulėja, stengiasi įgyti patirties skautiškoje veikloje, nepamiršdami skautų šūkio „Dievui, Tėvynei, Artimui“ ir 10-ies skautų priesakų. O skautų pošūkis – „Budėk“ – skatina skautą būti budriu ir pasiruošusiu pagelbėti kitiems.

Labai svarbūs mūsų veikloje ir tėveliai, kurie geranoriškai padeda išvykų, stovyklų metu, padeda organizuojant veiklas. Mes jiems labai dėkingi už visokeriopą pagalbą.

Justino Vareikio skautų draugovė susikūrė 2008-ųjų metų rugsėjo mėn. Draugovė priklauso Kauno krašto Šventosios tuntui ir veikia pagal Lietuvos skautijos įstatus.

Skautų programos turinys paremtas Lietuvos skautijos veiklos programa, kuri yra pritaikyta skirtingoms vaikų ir paauglių grupėms, jaunimo poreikiams bei išbandyta visame pasaulyje. Svarbiausias skautų organizacijos veiklos metodas yra mokymasis per veiklą ir patyrimą. Moksleiviams sudaromos sąlygos mokytis išgyventi gamtoje, išbandyti save, nagrinėti įvairias problemas, organizuoti veiklą, vadovauti, gebėti prisitaikyti prie bet kokių gyvenimo sąlygų.

Skautų organizacijos tikslas – ugdyti jaunus žmones dorus, kilnios dvasios, tvirto būdo, sveikus, sąmoningus ir naudingus piliečius savo Tėvynei. Skautų pagrindinė idėja atsispindi šūkyje „Dievui, Tėvynei, Artimui“.

Būrelis vyksta:

2–4 klasių mokiniai, lankantys skautų būrelį, renkasi kiekvieną pirmadienį 13.10 val. 42 kab.

5–8 klasių mokiniai, lankantys skautų būrelį, renkasi kiekvieną pirmadienį 14.05 val. 42 kab.

 

Vadovė – Edita Pilvinienė