Jau dešimtus metus mokykloje kiekvieną savaitę susirenka skautai ir norintys jais tapti. Čia drauge mokosi, žaidžia, keliauja, stovyklauja įvairaus amžiaus vaikai: nuo septynmečių iki šešiolikmečių. Vyresnieji rūpinasi jaunesniaisiais, jiems padeda, globoja, pamoko.

Visų amžiaus grupių skautai kiekvienais metais tobulėja, stengiasi įgyti patirties skautiškoje veikloje, nepamiršdami skautų šūkio „Dievui, Tėvynei, Artimui“ ir 10-ies skautų priesakų. O skautų pošūkis – „Budėk“ – skatina skautą būti budriu ir pasiruošusiu pagelbėti kitiems.

Labai svarbūs mūsų veikloje ir tėveliai, kurie geranoriškai padeda išvykų, stovyklų metu, padeda organizuojant veiklą. Mes jiems labai dėkingi už visokeriopą pagalbą.

Šiuo metu skautų užsiėmimus lanko apie 40 skautų (2-8 klasių mokiniai). Užsiėmimai vyksta kiekvieną penktadienį nuo 13.00 val. iki 14.40 val. 40 kabinete (3-8 kl. mokiniams) ir skaitykloje (2 kl. mokiniams).

Justino Vareikio skautų draugovė susikūrė 2008-ųjų metų rugsėjo mėn. Draugovė priklauso Kauno krašto Šventosios tuntui ir veikia pagal Lietuvos skautijos įstatus.

Skautų programos turinys paremtas Lietuvos skautijos veiklos programa, kuri yra pritaikyta skirtingoms vaikų ir paauglių grupėms, jaunimo poreikiams bei išbandyta visame pasaulyje. Svarbiausias skautų organizacijos veiklos metodas yra mokymasis per veiklą ir patyrimą. Moksleiviams sudaromos sąlygos mokytis išgyventi gamtoje, išbandyti save, nagrinėti įvairias problemas, organizuoti veiklą, vadovauti, gebėti prisitaikyti prie bet kokių gyvenimo sąlygų.

Skautų organizacijos tikslas – ugdyti jaunus žmones dorus, kilnios dvasios, tvirto būdo, sveikus, sąmoningus ir naudingus piliečius savo Tėvynei. Skautų pagrindinė idėja atsispindi šūkyje „Dievui, Tėvynei, Artimui“.

Skautų organizacijos veikla integruota į mokyklos veiklą: papildomą ugdymą mokykloje, išvykas, renginius mokykloje, mieste, šalyje, stovyklas.

Justino Vareikio skautų draugovės vadovės: Jurgita Skamaročienė ir Danguolė Žeglova