Choreografijos būrelį lanko 5-7 klasių mokinės. Repertuaras įvairus: liaudies šokiai, gatvės stiliaus šokiai, modernieji šokiai ir  t.t. Šokame  mokyklos ir už mokyklos ribų organizuojamuose renginiuose.

Repeticijos vyksta: antradieniais ir trečiadieniais nuo 14.05 – 14.50 val.

 

Būreliui vadovauja vyresnioji šokių mokytoja Julija Antanavičiūtė