Choreografijos būrelį lanko 5-7 klasių mokinės. Repertuaras įvairus: liaudies šokiai, gatvės stiliaus šokiai, modernieji šokiai ir  t.t. Šokame  mokyklos ir už mokyklos ribų organizuojamuose renginiuose.

Repeticijos vyksta trečiadieniais per septintą ir aštuntą pamokas (13.55 – 15.25).

Būreliui vadovauja vyresnioji šokių mokytoja Julija Antanavičiūtė