„Šokio žingsnių studija“  būrelis skirtas 1 – 4 klasių mokiniams. Šio būrelio metu vaikai mokomi šokti valsą pavieniui, poroje.  Šokiai ruošiami mokyklos renginiams ir už mokyklos ribų organizuojamiems renginiams.

 Repeticijos vyksta pirmadieniais per penktą pamoką (12.05 – 12.50) ir ketvirtadieniais per šeštą pamoką (13.00 -13.45).

 Būreliui vadovauja vyresnioji šokių mokytoja Julija Antanavičiūtė