Pavadinimas

Val.

Kab.

Vadovas

Pirmadienis

Antradienis

Trečiadienis

Ketvirtadienis

Penktadienis

„Gudručių“ būrelis (4 kl.)

0,5

73

Z.Kožemiakinienė

       

12.05-12.25

„Smalsučių“ būrelis (4 kl.)

0,5

22

B.Chaladauskienė

       

12.05-12.25

Žurnalistų būrelis (5-8 kl.)

15

N.Keturkaitė

       

13.00-14.30

Robotikos būrelis (5-6 kl.)

2

45

E.Leonavičius

       

13.55-15.25

"English Is Fun" būrelis (1 kl.) 2 gr.

1

36

R.Kuklerienė

12.05-12.50

       

"English Is Fun" būrelis (4 kl.)

1

10

R.Kuklerienė

   

13.00-13.45

   

Dailės ir dizaino studija „Drugys“ (5-8kl.) 

1

69

G.Kanapeckaitė

   

13.55-14.40

   

Dailės ir dizaino studija  (1- 4kl.) 

1

69

G.Kanapeckaitė

   

13.00-13.45

   

Tautodailės būrelis (1-8 kl.)

2

69

L.Morkūnienė

13.00-14.30

       

Keramikos būrelis (1-4 kl.)

2

69

V.Bartkevičienė

 

12.00-13.30

     

Keramikos būrelis (5-8kl.)

2,5

69

V.Bartkevičienė

 

13.55-15.50

     

POP choras (1-4kl.)

2

57

R.Kriūnė

 

13.00-13.45

 

13.00-13.45

 

Vokalinis ansamblis (5-8 kl.)

2

57

Ž.Talalienė

13.55-14.40

     

13.00-13.45

Vokalinis ansamblis  „Broliai“

4

57

R.Kriūnė

 

13.55-15.25

 

13.55-15.25

 

Gitaristų būrelis (1-4 kl.)

2

56

R.Kmitas

 

13.00-14.30

     

Gitaristų būrelis (5-8 kl.)

2

46

R.Kmitas

     

13.55-15.25

 

Šokio būrelis „Šokių pynė“ (1-4 kl.)

2

fojė

J.Antanavičiūtė

13.00-13.45

 

13.00-13.45

   

Choreografijos būrelis (5-8 kl.)

2

fojė

J.Antanavičiūtė

   

13.55-15.25

   

Šokio žingsnių studija (1-4 kl.)

2

fojė

J.Antanavičiūtė

12.05-12.50

   

13.00-13.45

 

Judesio studija (5-8 kl.)

2

fojė

J.Antanavičiūtė

13.55-14.40

   

13.55-14.40

 

Teatro studija „Micius“ (3-8 kl.)

2

38

D.Žeglova

     

13.55-15.25

 

Krepšinio būrelis (bern.) (2-4 kl.)

1

28

O.Graudinis

 

13.00-13.45

     

Krepšinio būrelis (bern.)  (5-8 kl.)

1

28

O.Graudinis

 

13.55-14.40

     

Lengvosios atletikos būrelis (5-8 kl.)

1

28

A.Pavasaris

13.55-14.40

       

Judriųjų ir sportinių žaidimų būrelis(5-7kl.)

1

28

A.Pavasaris

     

13.55-14.40

 

Aerobikos būrelis (merg.) (7-8 k.l.)

1

28

R.Kunevičienė

       

13.55-14.40

Tinklinio būrelis (7-8 kl.)

1

28

R.Kunevičienė

13.55-14.40

       

Sporto būrelis „Smagiosios estafetės“  (3-4kl)

1

28

R.Kunevičienė

       

13.00-13.45

Skautų draugovė   (3-8kl.) 

2

40

J.Skamaročienė

       

13.00-14.30

Skautų draugovė   (2 kl.) 

2

39

D.Žeglova

       

13.00-14.30