Būrelis  skirtas pradinių klasių  mokiniams. Tai gabių mokinių ugdymo programos tęstinumas, sudaromos  sąlygos gabaus vaiko gebėjimams realizuoti.

Būrelyje mokiniai atlieka įvairias matematikos, lietuvių kalbos skaitymo, kūrybines, teksto suvokimo užduotis, skatinami domėtis pasaulio pažinimo įdomybėmis. Veiklos metu siekiama, kad mokiniai drąsiai išsakytų savo nuomonę, reikštų mintis žodžiu ir raštu, gilinamos įvairių dalykų žinios, kurios leidžia atsiskleisti  gabiam mokiniui. Ugdoma kūrybiškai mąstanti asmenybė, pasitikinti savimi, gebanti įveikti įdomias ir loginio mąstymo užduotis.

Užsiėmimai vyksta penktadieniais 12:00-12:25.

Būreliui vadovauja mokytoja Birutė Chaladauskienė