Jonavos Justino Vareikio progimnazijoje formuojama priešmokyklinio ugdymo grupė penkerių - šešerių metų vaikams.

Priešmokyklinės ugdymo grupės tikslas – ruošti vaiką mokyklai ir palengvinti jo perėjimą nuo ugdymosi šeimoje prie sistemingo mokymosi mokykloje. Lankydamas priešmokyklinio ugdymo grupę šešiametis mokosi bendrauti ir bendradarbiauti su bendraamžiais bei suaugusiais, pajunta grupinio darbo džiaugsmą, stiprina pasitikėjimą savimi per integruotą kūrybinę – kompleksinę veiklą.

Priešmokyklinėje grupėje šešiamečio veiklos forma yra žaidimas. Žaisdami vaikai mokosi reikšti mintis, tirti pasaulį, aiškinasi žodžių reikšmes, lavina rankų miklumą, kuris padeda formuotis rašymo įgūdžiams.

Pedagogės stengiasi pažinti ir puoselėti vaiko gabumus. Vaikai savo pomėgius, sugebėjimus toliau galės lavinti lankydami įvairius būrelius. Mūsų mokykloje yra dailės, šokio, dainavimo, dramos, sporto būreliai. Laisvalaikį galima puoselėti erdvioje bibliotekoje arba skaitykloje prie kompiuterio ar knygos.

Vaikai maitinami mokyklos valgykloje. Reikalui esant po pamokų vaikas gali būti pailgintos darbo  dienos grupėje.

Mieli tėveliai, jeigu turite tokio amžiaus sūnų ar dukrą, kviečiame užsirašyti į priešmokyklinio ugdymo grupę ir ją lankyti mūsų mokykloje.

 

 


Informacija atnaujinta 2023-10-10