Projekto „Perkeliamųjų gebėjimų vertinimas 2020“ (angl. „Assessment of Transversal Skills 2020“), sutrumpintas pavadinimas ATS2020 yra novatoriškas politikos eksperimentinis projektas, finansuojamas Europos Komisijos.

Projekte dalyvauja pedagogai iš 10 Europos šalių: Ispanijos, Belgijos, Slovėnijos, Estijos, Suomijos, Kipro, Graikijos, Airijos, Austrijos ir Lietuvos.

Projektas išbandys mokymosi modelį, ieškodamas kelių šiuolaikiniais metodais ir inovatyviais įrankiais ugdyti ir vertinti perkeliamuosius gebėjimus.

Projekto vykdymo laikotarpis: 2015-03-01–2018-02-28.

 Projekto tikslai ir uždaviniai:

   - Atlikti sisteminę egzistuojančių perkeliamųjų kompetencijų vertinimo Europos mokyklose analizę.

   - Sukurti perkeliamųjų kompetencijų vertinimo modelį.

   - Išbandyti praktiškai projekte sukurtą modelį  250 Europos mokyklose (projekte numatyta 25 Lietuvos mokyklose) ir atlikti analizę dėl šio modelio diegimo galimybės.

   - Tobulinti mokytojų kvalifikaciją: įgyti daugiau žinių ir gebėjimų, kaip ugdyti perkeliamuosius gebėjimus ir juos vertinti, naudojant IKT, elektroninio portfelio metodiką,  autentiškas užduotis, kurti  mokymosi scenarijus su problemų sprendimo užduotimis ir kt.

   - Taikyti naujas žinias ir gebėjimus klasėse, apmąstyti ir įvertinti procesą.

 Projekto vykdymo grupė mokykloje:

Ina Jakovlevienė, direktorės pavaduotoja ugdymui – projekto vykdymo vadovė mokykloje;

Vilija Kičienė, istorijos mokytoja ekspertė – projekto vykdymo grupės koordinuojanti mokytoja;    

Vida Bersėnienė, anglų kalbos mokytoja metodininkė;

Gražina Arcerienė, matematikos ir informacinių technologijų mokytoja metodininkė;

Laimutė Vidauskienė, anglų kalbos mokytoja metodininkė.

 Išsamesnė informacija: http://ats2020.eu/lithuania