Projektą rengia
Bibliotekininkės: Virgutė Kiburienė, Danguolė Žeglova; mokyklos bendruomenė.
Projektą koordinuoja
Pavaduotoja ugdymui Danutė Sinkevičienė.

Santrauka
1 etapas: sudaryti skaitytinų knygų sąrašą.
2 etapas: kartą per savaitę (pvz., penktadienį 9.00 val.) pirmokus atvesti į biblioteką, kad jiems garsiai pasaką skaitytų bibliotekininkas ar kitas mokyklos bendruomenės narys.
3 etapas: skaitymui ieškoti naujų erdvių, įtraukti į garsinį skaitymą tėvus.

Pagrindimas
Kalbiniai įgūdžiai turi būti vystomi nuo mažens, su vaikais daug kalbantis ir jiems skaitant balsu. Klausydamasis turtingos literatūrinės kalbos, vaikas iš konteksto supranta naujų žodžių reikšmes, suvokia frazeologizmų prasmę, be didelių pastangų mokosi teisingos gramatikos ir sintaksės, o ateityje lengvai ir noriai pats ima skaityti. Jei norime gyventi protingų žmonių šalyje, turime užtikrinti, kad visi vaikai ir paaugliai gerai mokėtų kalbą ir su malonumu skaitytų.

Reikia skatinti tėvelius, kuo daugiau skaityti vaikams, o mokykla taip pat turėtų prisidėti prie moksleivių kalbinių įgūdžių lavinimo, kasdien joje prisiliečiant prie knygos, kai mokytojas balsu skaito  mokiniams. Tyrimai rodo, kad visame pasaulyje mažėja skaitančių vaikų ir jaunimo, išskirus tas klases ir mokyklas, kuriose mokytojai skaito moksleiviams ir visi patiria malonumą.

Skaitymas balsu prisideda prie mokyklos atliekamos ugdymo misijos.

Projektas taikomas mokyklos pirmokams.
(Tikimės, kad bus tęsiamas keturis metus).

Projektas paskelbiamas 2012-06-01.

Tolimasis tikslas

 • Atsakingas skaitytojų ugdymas – dovana visuomenei. Tai galimybė ugdyti protingus, kritiškai skaityti ir gyvenimą vertinti mokančius šalies piliečius.
 • Jeigu norime, kad vaikai užaugtų protingi, geri ir laimingi, turėtume jiems skaityti balsu. Tai – pats seniausias, efektyviausias ir pigiausias auklėjimo metodas.

Artimasis tikslas

 • Skaityti  vaikams balsu kasdien bent po 15 min.
 • Skatinti vaikų, paauglių ir suaugusiųjų ryšių stiprumą, gerinti emocinę vaikų sveikatą bei intelekto vystymąsi.
 • Propaguoti skaitymo kultūrą šeimoje, ugdymo įstaigoje, bibliotekoje, raginti vaikus ir jaunimą dalyvauti įvairiose skaitymo akcijose.

Laukiamas rezultatas

 • Visuomenės dėmesio atkreipimas į skaitymo balsu naudą ir reikalingumą.
 • Vaikams ir paaugliams skirtų knygų  skaitymo augimas.
 • Kritiškai skaityti ir gyvenimą vertinti mokančių jaunų žmonių skaičiaus didėjimas.
 • Vaikų ir paauglių kalbos ir kalbėjimo, emocinio ir protinio vystymosi ugdymas.
 • Agresyvaus, asocialaus ar nusikalstamo elgesio tikimybės mažėjimas.
 • Skaitymo balsu erdvių plėtimas, bibliotekos, kaip gyvos mokyklos kultūrinės ir edukacinės erdvės panaudojimas.

Papildoma veikla

 • Knygos maketo gamyba.
 • Mįslių kūrimas.
 • Knygos personažų gimtadienių paminėjimas.
 • Vaikų gimtadienių su pasakų personažais organizavimas.
 • Knygos kūrimas, rašymas, iliustravimas.
 • Eilėraščių knygos tema konkursas.
 • Susitikimai su pasakų personažais.
 • Skaitymo maratonas.
 • Tėveliai su vaikais kuria pasakas (tėveliai jas užrašo).
 • Pasakos tęsinio kūrimas.
 • Naujų erdvių knygos skaitymui ieškojimas.
 • Skaitymas su artimaisiais (močiute, broliu, mama).
 • Tarpusavio knygų mainai.
 • Knygos skaitymas vaidmenimis.
 • Skaitymo medžio auginimas (plakatas).
 • Knygos reklamos gamyba (plakatas, vaizdelis ir pan.).

 Informacija atnaujinta 2017-10-10