Mokykla partnerio teisėmis dalyvauja Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro įgyvendinamame Lietuvos Respublikos valstybės planavimo projekte „Mokinių akademinių gebėjimų atpažinimo ir jų ugdymo kokybės plėtra" (projekto kodas 09.2.2-ESFA-V-707-01-0001).

Projektas apima daugumą Lietuvos regionų, jame dalyvauja 30  Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymu atrinktų Lietuvos mokyklų partnerių.

Projekto idėja:

   - visi vaikai  turi teisę į jų poreikius atitinkantį ugdymą;

   - kiekvieno vaiko akademiniai gebėjimai turi būti atpažinti tam, kad kiekvienas mokytojas turėtų galimybę patenkinti unikalius vaiko ugdymo(-si) poreikius ir būtų siekiama didesnės kiekvieno mokinio pažangos.

Projekto siekiai:

1) įgalinti ir motyvuoti kiekvieną mokytoją atpažinti individualius mokinių akademinius gebėjimus parengiant ir suteikiant jiems reikiamus instrumentus, medžiagą, priemones;

2) didinti skirtingų akademinių gebėjimų mokinių galimybes gauti jų poreikius atitinkantį formalųjį ugdymą papildant pradinio ir pagrindinio ugdymo programas  specialiais matematikos, lietuvių kalbos ir gamtos mokslų praturtinančiais ir pagilinančiais moduliais;

3) įgalinti ir motyvuoti kiekvieną mokinį realizuoti savo gebėjimus bei turimą mokymosi potencialą. 

Dalyvaudami šiame tyrime, padėsime kurti aukštesniųjų akademinių gebėjimų turinčių vaikų atpažinimo sistemą Lietuvoje bei prisidėsime prie šių vaikų ugdymo gerinimo. Projekto veiklos truks dvejus metus.